Četl jsem smutný komentář svého syna Jakuba na Facebooku. Jakub je zoufalý z výsledku voleb. Hluboce zklamaný. Jak já mu rozumím. Býval jsem také takový. Mockrát mne volba národa zklamala. Ještě při poslední volbě Prezidenta jsem nemohl uvěřit. Nevěřil jsem, že je možné, abychom roli určenou pro nejlepšího z nás dali do rukou člověka, tak povahově špatného. A přesto dali. Chápu tedy Jakubovo zklamání a pokusím se tímto vysvětlením ušetřit mu ty další.

Jakub je vysokoškolsky vzdělaný mladý muž. Většina jeho přátel jsou také vzdělaní lidé s velmi dobrým společenským rozhledem. Pokud se Jakub ve většině potkává s těmito lidmi může uvěřit, že stejná je většina české společnosti. Že jsme národ vzdělaný s velmi dobrým rozhledem. I Jakub si již stihl vytvořit svoji bublinu. I Jakub již je v bublině.

Ve své čistotě mládí máš důvod očekávat, že naši zemi povedou ti nejlepší. Že tyto po hlubokých úvahách zvolíme. Také stále mlád, uvažoval jsem ještě nedávno stejně.  Bohužel tě čekají dvě děsivá zjištění. Národ se neskládá jen z lidí vysoce inteligentních. Naopak tito jsou v menšině. A směrování země neurčuje elita národa, nýbrž právě ta většina méně, či chceš li, málo přemýšlivých.

Ve svém pocitu nejsi Jakube sám. Již filozof Platón označil demokracii za vládu lůzy. Tedy i Platón se zřejmě po volbách cítil stejně jako ty. On tenkrát navrhoval vládu filozofů, tedy lidí moudrých. Když se obával, že většina je hloupá a populističtí politici této hlouposti využívají.

Není krásné zjistit, že některé potíže se bez vyřešení s lidstvem táhnou již 2.500 let ? Necítíš se hned trochu lépe ?

Demokracii pro nás všechny vymysleli Řekové. A je to jedna z nejlepších věcí, která lidstvo potkala. Nicméně budeš li zkoumat podrobně zjistíš, že demokracie používaná v řeckých městských státech byla od té naší v detailech jiná. Právo být demokrat a tedy rozhodovat nebylo automatické. Bylo odepřeno cizincům a takzvaným plebejcům, tedy těm, kteří podle tehdejších autorů myšlenky demokracie nedosáhli určité úrovně, která by je opravňovala k rozhodování o věcech veřejných. Je pro mne obdivuhodné podívat se na prapůvodní myšlenku a přemýšlet, zdali ona vlastně nebyla ta správná.

Možnost volit ve starověkém Řecku byla velká výsada a mimořádné právo. Mimořádnost tohoto práva vedla 100% volební účasti a velmi přemýšlivému přístupu k volbě.

Náš novověk dal právo volit všem bez rozdílu. Filozofům, inteligenci, řemeslníkům, ale i plebejcům a třeba bývalým vrahům. Dostupnost tohoto práva pro všechny snížilo jeho hodnotu. Nízká hodnota pak u mnohých vede k povrchnímu přístupu, bez velkého přemýšlení.

Zasněme se ve svých bublinách na chvilku. Představme si společně s Platónem, že by volit měli jen lidé s určitým dosaženým IQ. Jasně vysoké IQ nezaručuje dobrý charakter. Přesto však představ si na chvilku. Jak by ti lidé mnohem hůře zmanipulovatelní asi volili ? Jak by se asi chovali politici, když by k úspěchu nestačilo    utratit sto milionů za billboardy. Když by věděli, že u těch chytřejších voličů rozhodne jejich práce ?  Kam by asi směroval náš stát s limitem pustit k volbám jen ty, kteří mají IQ 110 a vyšší. Kdo ví. Já myslím, že by ubylo válek. Bylo více prosperity, solidarity a chytrých řešení. Ale možná jen soudím podle sebe. 🙂

Karty letošních voleb byly loženy. Chameleon a čistý koncentrát populismu museli oba uspět.

Babiš má jasný cíl. Získat moc, informace o konkurentech, kontrolu nad dotacemi, kontrolu nad policií. To vše přeměnit v prachy a příště ještě věší vliv. Je to podnikatel, tedy zvyklý o své cíle a výsledky se rvát. Jinak by nebyl tam, kde je. Babiše nebrzdí žádný názor na politiku, žádná ideologie. Neomezuje ho naprosto nic. Když mu ráno výzkum ukáže, že úspěch mu přinesou vzdělaný lidé, začne přes noc mluvit jako rektor univerzity. Univerzity na česko-slovenském pomezí. Před pěti roky věděl, že mu úspěch přinese střední třída otrávená z velkých chyb tradičních stran. A tak mluvil jejich jazykem a vyznával jejich hodnoty. Tento potenciál však vyčerpaly jeho skandály a neetické podnikání. Výzkumy ukázaly, že podpora leží tentokrát u méně vzdělaných a voličů Zemana. Což je podle analýz  jedna, stále stejná skupina. Jako chameleon se tedy Babiš proměnil. Z Evropského politka se stal fandou Ruska a snadných řešení. Z hodnot střední třídy se staly hodnoty dělníků. Těch, kteří věří, že velký šéf dá to tady dohromady.  Nevěš však hlavu Jakube. V tomto posunu skrývá se velký potenciál pro budoucnost.

No a Pitomio populismu král. Ten musel dnes bodovat. Cílí na ty nejprostší. Říká, co chtějí slyšet. A hezky při tom artikuluje. Bojí se ti nejprostší, že jim někdo postaví mešitu na dvorku ? Pitomio zakáže islám. Už jen ta myšlenka zakázat víru, v kterou věří dvě miliardy lidí mně vhání slzy smíchu do očí. Jak však Jakube vidíš, jsou v naší zemi lidé, kteří takové pitomosti přečtené z billboardu uvěří. Na rozdíl od tvůrců demokracie, dali jsme právo volit i plebejcům. I oni chtějí svého krále. Jednoduchého, který má jednoduché řešení na všechno to složité. Řešení tak jednoduchá, že není nutné nad nimi přemýšlet. Úspěch Okamury byl tedy nevyhnutelný.

Jak možná začínáš chápat, prosperita národa není dána rozvojem elit. Prosperita i naší země závisí na dalším rozvoji té nejjednodušší třídy obyvatel. Pokud se podaří tyto rozvíjet, bude se v budoucnu rozvíjet i naše země. A právě to je úloha elit a inteligence. Nejde zlomit hůl nad těmi bohem méně obdařenými co volí Okamuru. Je třeba pomoci tyto vrstvy obyvatel rozvíjet. Přinášet jim dobré vzory a lepší alternativy. Chceš li udělat něco pro svoji zemi, najdi si pět prosťáčků, mluv s nimi, vysvětluj. Pomáhej jim nastartovat kariéru. Tím, že pomůžeme rozvoji této společenské vrstvy, uděláme pro svoji zemi více, nežli nežli dnes dokážeme vidět.

No a samozřejmě uč se jazyky, kdyby to nevyšlo. 🙂

O Babiše a Okamuru se starat nemusíš. Někteří pomalejší jen potřebují více času, aby pochopili. A oni pochopí. Uvidíš. Už teď se můžeš těšit z úžasného propadu komunistů. Z toho, jak se teď sežerou navzájem. Těšit tě může i úspěch pirátů, kteří, dopřej nám to Bože, mohou zvládnout stát se dobrou a slušnou  alternativou pro mladé lidi. Může tě těšit TOP 09 stále ještě v parlamentu s důvodem i ona na sobě hodně pracovat. Mohou tě těšit Starostové, kteří snad přinesou konstruktivní přístup.

Rozumím Jakube tvému zklamání. Záleží tě na tvé zemi. Chtěl bys, aby pro tuto pracovali ti nejlepší. Bohužel tak se nikdy nestane. Vláda bude vždy odrazem většiny národa. A většina národa ti asi bude vždy připadat tak trochu zpozdilá.  To je  bolestný úděl moudrých.