Zásadní ingrediencí našeho úspěchu vždy byla zcela ojedinělá organizace výrobní kapacity. Abychom mohli levně nakupovat materiál a nabízet výhodnější hypotéky nežli jsou na trhu běžné, museli jsme stavět mnoho domů po celém území ČR (později také Slovenska a Polska). Potřebovali jsme tedy spolehlivou výrobní kapacitu rozloženou do různých míst. Potřebovali jsme na stavbách lidi dobře motivované, kteří budou chtít pracovat lépe nežli je v Česku obvyklé.

Jak ne

V Česku existují dva rozšířené způsoby organizace výroby. Zároveň když jsme před dvaceti roky do oboru přicházeli, bylo zřejmé, že obor stavebnictví má velmi špatné jméno. Dva nejčastější způsoby organizace výroby mají na tomto špatném jménu svůj podstatný vliv.

Zaměstnanci

Prvý z tradičních způsobů je organizace kapacit prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Vlastní kapacitu máte zcela ve své režii, své zaměstnance znáte a víte, co můžete od kterého čekat. To je zásadní výhoda zaměstnanců.

Bohužel nevýhody jsou zásadní a převažující. Práce zaměstnance je vlivem vysokých sociálních a zdravotních pojištění v Česku drahá. A tím i dům pro zákazníka. Zaměstnanci pracující v hodinové mzdě mají o 40% nižší produktivitu nežli živnostník pracující takzvaně “na sebe”. Nižší produktivita opět znamená vyšší cena domu pro zákazníka.

Výborná výsledná cena domu je pro mne zásadní hodnota. Jen s dobrou cenou je možné učinit domy dostupné také mladým rodinám. A to byl vždy můj cíl. Vysoká cena práce a tím i vysoká výsledná cena domu byly pro mne tedy v zaměstnaneckém modelu od počátku velkou překážkou.

Rozhodující NE této cestě jsem však nakonec nedal pro cenu, ale pro kvalitu. Bylo pro mne překvapivé zjistit, že zaměstnanecký model vedle vyšší ceny přináší také slabší kvalitu práce. Opět je zde jiné myšlení zaměstnance a řemeslníka. Řemeslník pokud něco pokazí, musí na své náklady opravit. Zaměstnanec na své chybě obvykle participuje mnohem méně. Proto mnozí (jistě ne všichni) zaměstnanci mají na stavbách menší úctu k přesnosti a kvalitě.

Také samotné firmy se k chybám svých zaměstnanců chovají často velmi vlažně. Pokud je nutné provést opravu za pochybení zaměstnance, jde takový náklad k tíži zaměstnavatele, tedy společnosti. A protože většina firem nemá zbytečných peněz, často nad drobnými pochybeními svých zaměstnanců přivírají oči. Čím více přivírají oči, tím více učí své zaměstnance, že lze z kvality trochu slevit. A ti mohou zase z kvality slevit ještě kousek. Tak se roztočí spirála, která postupně degraduje celkovou kvalitu stavební firmy. Schéma, kdy společnost nevidí chyby, aby nemusela platit za opravu těchto považuji za kriticky chybné.

Trochu v nadsázce říkáme, že zaměstnanci jsou cesta dobrá pro výrobního ředitele a špatná pro zákazníka. Výrobní ředitel má snadnou organizaci kapacit, zákazník však získá horší kvalitu za výrazně vyšší cenu. Věděli jsme záhy, že touto cestou ES jít nemohou.

Malí živnostníci

Prvé roky jsem čerpal mnoho výborných rad od zahraničních konzultantů, nejvíce z Kandy. Pomoc, která se mi tak dostala byla skvělá. Zároveň však ne každá myšlenka fungující v zahraničí byla použitelná v Česku. Naši kanadští přátelé nám radili výrobní kapacitu najímat k daným zakázkám. Využívat malé skupiny živnostníků, když takový model je v Kanadě a USA jednoznačně nejlépe fungující. Výhodou takového řešení je jednoznačně výborná cena práce. Živnostníci závislí na výsledku své práce pracují efektivně, tedy rychle a bez nutnosti oprav. Nízká cena práce a vysoká efektivita pak logicky přináší výbornou výslednou cenu pro zákazníka.

Bylo by to skvělé, pokud by to i v Česku fungovalo. Bohužel nefunguje. V českém stavebnictví by naši zahraniční poradci našli nefalšovaný divoký západ. Je velmi těžké oslovit někoho, koho neznáte. Je těžké věřit tomu co Vám říká, věřit, že provede svoji práci opravdu dobře a v dohodnutém termínu. Obor je v Česku příliš pokřiven nedodržování dohod je ve stavebnictví normou. Z deseti dodavatelů, které vyzkoušíte si necháte v nejlepším případě dva, ale spíše jednoho. Všichni ostatní Vám sice nejprve deklarují vysokou spolehlivost a kvalitu, aby se však rychle ukázalo, že jde o řemeslníky zoufalé úrovně. Právě poměr dobrých a špatných dodavatelů je v Česku opačný od Kanady. V Kanadě můžete mít smůlu a z deseti vyzkoušených narazit na dva nekvalitní. V Česku máte štěstí, když z deseti dva jsou dobří.

Tedy ani cesta najímat volné výrobní kapacity na jednotlivé naše zakázky naprosto nebyla schůdná. Jak jednou poznamenal můj kamarád a výrobní ředitel ES Jan Černý, touto cestou bych byl v Dobřanech (ústav pro léčbu duševních poruch) co by dup.

Čest výjimkám

Abych byl zcela objektivní, znám několik výborných stavitelů a společností, které jednou z tradičních cest své kapacity organizují a mají výsledky a staví skvělé domy. Existují tedy stavitelé, kteří umějí využít výhod dané cesty a dokáží potlačit nevýhody. Bohužel počet takových napočítám na prstech jedné ruky. Na jednu takto výbornou najdeme 50 špatných, či průměrných. V takovém poměru můžeme směle označit obě tradiční cesty organizace pracovníků stavby za nedobře fungující.

Vlastní cesta

S dvacetiletou zkušeností se stavěním domů, když se dnes ohlédnu, jsem si jist, že volba jedné, či druhé z tradičních cest by znamenala neuspět. Jistě pak s ideou přinést kvalitní bydlení dostupné i mladým rodinám. To, že se Ekonomky staly leaderem trhu je také způsobeno tím, že jsme neakceptovali možnosti, které v danou chvíli existovaly a hledali jsme svoji vlastní třetí cestu.

Tedy je čas prozradit prvé velké tajemství ES – jak organizujeme svoji výrobní kapacitu.

V ES jsme velmi pečlivě prozkoumali obě existující cesty a rozhodli se spojit výhody obou a zároveň maximálně potlačit nevýhody, které jsme si uvědomovali. Rozhodli jsme se vytvořit speciální prostředí, které významně ulehčí život malým skupinám živnostníků. Rozhodli jsme se nést riziko a těmto skupinám garantovat dostatek práce. Pohlídali jsme si takzvaný švarc-systém a zachovali jsme výhodu dobré ceny práce s vysokou produktivitou řemeslníka na živnostenský list. Nabídli jsme těmto nadstandardní odměnu za nadstandardní kvalitu. Ušetřili jsme za velké sociální odvody a mohli tak odměnit kvalitu a rychlost.

Tím, že si jednotlivé výrobní skupiny účetně zachovaly statut dodavatele, platíme tyto 100% v úkolu, tedy za odvedenou práci, a to perfektní práci. Za takovou je pak odměňujeme velmi dobře. V ES dávno víme, že má li systém fungovat, musejí být spokojeni všichni, kdo být spokojeni mají. Tedy klient na jedné straně a pracovníci stavby, kteří odvádějí výbornou práci na straně druhé.

Malým výrobním skupinám jsme pak vytvořili skvělé zázemí ke snadnému fungování. Na prvém místě musím zmínit takovou samozřejmost, jakou je: “Dostanete vždy svoji práci zaplacenou” . Co by se zdálo být samozřejmé a základní slušností není ve stavebnictví vůbec obvyklé. Je naopak velmi časté, že malé výrobní skupiny nedostanou svoji práci zaplacenou.

Nikoliv v našem systému. Garance perfektní platební kázně je pilíř našeho konceptu.

Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Tam kde je obvyklá splatnost ve stavebnictví 90 dní se snažíme platit svým partnerům do týdne. Malé výrobní skupiny mají v bankách dveře zavřené, proto jim poskytujeme nízkoúročené provozní půjčky.

Oplátkou chceme, aby výrobní skupina pracovala v rámci ES ve zcela mimořádné kvalitě. Ovlivňujeme jakým školením pracovníci v zimě projdou. Známe jednotlivé pracovníky a ovlivňujeme, kteří pracují na našich stavbách. Získali jsme se svými výrobními skupinami mimořádně blízký partnerský vztah. Sdílíme vzájemně úspěchy i případné neúspěchy. Cítíme se být všichni na jedné lodi. Zcela obvyklá je vzájemná výpomoc našich výrobních skupin. Pokud se některá dostane do úzkých, je běžné, že se této dostává pomoc od dalších sousedních výrob ES.

Podtrženo, sečteno

Podtrženo, sečteno. Výrobní skupina ES si uchovává svůj statut dodavatele. Jde však o vztah mimořádný, který této přináší řadu mimořádných výhod a úspor.

  • Není nutné věnovat čas a prostředky shánění práce. Garance dostatku práce je stěžejní část našeho mimořádného vztahu.
  • Výrobní skupina pracuje kontinuálně na stejném typu práce. Stále jde o rodinné domy shodné stavební technologie a materiálové skladby. Kontinuita v tomto případě výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu. Stavět stále velmi podobné rodinné domy je efektivnější nežli jednou stavět benzinovou pumpu a příště hotel. Jednou zděný dům a příště dřevostavbu. Jak běžný trh funguje.
  • Naše výrobní skupina neutrácí čas a peníze za právníky handrkováním o zaplacení. Dobrá práce je zaplacena vždy a obvykle velmi rychle.
  • Kde je třeba, čerpá naše výrobní skupina provozní půjčku.
  • Jednotlivé zakázky na sebe plynule navazují. Velká přidaná hodnota naší práce je v perfektním provázání jednotlivých zakázek. Jakmile práce na jedné končí, je připravená práce další. V obvyklém životě dochází mezi zakázkami k prostojům, které snižují výdělky pracovníků. V ES řídíme nasazení kapacit plynule a s velkou přesností.
  • Lidé stavby mají garantovanou dobrou odměnu za dobrou práci.
  • Klient získává výbornou cenu domu a dům provedený výborně motivovanými pracovníky.
  • Také díky naší unikátní koncepci se z ES stal leader trhu a největší stavitel rodinných domů v Česku, Slovensku a Polsku. Dostal jsem tak možnost přinést dobré řešení bydlení také mladým rodinám, na které před ES nemyslel naprosto nikdo.

Dobří lidé největší hodnotou

Dobří lidé, s dobrým charakterem, lidé pracovití a odpovědní, jsou vždy největší hodnotou každé firmy. Je jedno zdali jde o manažera projektu, projektanta, mistra, ředitele, či dělníka. Jen s dobrými lidmi může být společnost dobrou. Vždy jsem hledal systém, který do ES přivede ty nejlepší charakterní lidi. Tímto systémem jsme kolem sebe soustředili přes 700 skvělých pracovníků staveb. Tyto si systémem hýčkáme a většina z těchto si hýčká vztah s ES. Mimořádnou hodnou ES je naprosto minimální fluktuace. Lidé, kteří pro nás pracovali před patnácti lety pro nás pracují i dnes. Snad právě tímto jedním argumentem lze vyjádřit úspěch naší vlastní metody organiszace výrobních kapacit.

Vytvořili jsme schéma, které je vítězné. Schéma, které nám dalo možnost uspět v oboru mimořádně náročném. Takové je prvé vyzrazené tajemství Ekonomických staveb.

Pro edici Tajné recepty úspěchu v únoru 2017 David Mencl