Salvador přijal tento týden Bitcoin jako oficiální státní měnu. Ekonomky jsou výrazně novátorskou společností oboru dnes již v evropském měřítku. Logicky tedy intenzivně přemýšlíme, zdali již nastal čas umožnit lidem zaplatit svůj dům, či měsíční splátku Bitcoinem?

O tom, jak složitý je můj vztah k tomuto pokroku dnešní Blog.


Bitcoin je myšlenka dvou zcela odvrácených tváří. Úžasná, geniální i šílená zároveň. Obě tyto tváře nese a obě musíme vidět, abychom mohli pochopit.

Dotek génia

Samotná původní myšlenka neznámého autora je geniální. Ve své jednoduchosti a čistotě myšlenky neprolomitelná, nemanipulovatelná a tím zcela výjimečná.

Jde o myšlenku, která nepochybně patří do řady největších pokroků lidstva. A pokud by nám autor propůjčil své jméno a tvář, zasloužil by si zcela jistě Nobelovu cenu za přínos lidstvu.

Letadlo děsivých rozměrů

Jenže k autorství se nikdy nikdo nepřihlásil. Přemýšlím už mnoho let, proč se někdo nepřihlásí k myšlence tak mimořádné?

Myslím, že autor Bitcoinu je člověk mimořádně chytrý. Člověk, který od začátku ví, že na konci té myšlenky bude děsivé zklamání milonů lidí. Ztráta životních úspor těch nezranitelnějších. Sebevraždy ze zoufalství. S tím nechcete být spojován. Autor Bitcoinu je člověk tak chytrý, že od začátku viděl celou cestu a tedy ví, že to za Nobelovku nestojí.

My Češi máme výhodu. Pochopíme lépe nežli jinde ve světě. V devadesátkách jsme zažili nespočet podvodných letadel a pyramid. Jsme tedy trénování na tento typ průšvihů. Princip, kdy hrstka na vrcholu pyramidy zbohatne na úkor tisíců dole, je vlastně symbolem jedné dekády Česka.

Byť tak nebyl vymyšlen, je Bitcoin dnešních dní a dnešní hodnoty obrovským letadlem. Největším letadlem všech dob. Kdo do Bitcoinu nastupoval prvý, ten kdo letí prvou třídou, ten pohádkově zbohatl. Tito lidé za 100.000 Kč kdysi koupili 100 Bitcoinů. A dnes za svých původních 100.000 Kč drží majetek téměř sto milionů. Pohádkový let prvou třídou.

Později do letadla nastoupila byznys třída. Ti už zbohatli méně, ale stále dobře. Ti obvykle za stejných 100.000 Kč získali 2 Bitcoiny. Svoji investici tak zhodnotili dvacetkrát a dnes drží necelé dva miliony.

Aktuálně do letadla nastupuje ekonomická třída. To jsou ti lidé, kteří všem předchozím jejich obrovská bohatství zaplatí. Jen nevíme jestli je to ještě ekonomická +, tedy ti, kteří za cenu opravdu velkého rizika ještě trošičku vydělají. Nebo už jdou uličkou opravdu jen zástupy těch, kteří teď koupí hoooodně drahé bitcoiny od těch, co je kdysi kupovali levně, aby na těchto prodělali všechny peníze, až Bitcoin ztratí svoji hodnotu.

Z této perspektivy je už celkem pochopitelné, že se k autorství myšlenky nikdo nepřihlásil že? Autor nastupoval prvý v prvé třídě. Nechce být jednou konfrontován se svými vydělanými miliardami na úkor moře lidí, kteří o peníze přijdou. Pak chápu, že bylo rozumné vzdát se i slávy za tento objev.

Hodnota za hodnotu

Své děti od prvých krůčků učím jednoduchý princip běhu světa. Buď někomu prospěšný, přines mu opravdovou hodnotu a za to získej odměnu. Pokud synek Vítek pomůže sousedce rychle opravit elektřinu a dostane od ní dvacet vajec, přinesl sousedce hodnotu a dostal hodnotu. Princip, na kterém stojí naše civilizace byl dodržen. Pokud syn Jakub někomu vytvoří skvělý projekt, pomůže lidem skvěle bydlet a prožít šťastný život je spravedlivé za tento získat odměnu, kterou pokrývá své životní potřeby i radosti.

Dát hodnotu a získat hodnotu je dobrý systém, na kterém může náš svět dobře fungovat.

Bohužel stále častěji vidíme snahy lidí, žádnou hodnotu nepřinášet a přesto si co největší odnést. Současný svět Bitcoinu je příkladem. Držíte ve své peněžence řetězec znaků. Řetězec, který nemá pro nikoho žádnou hodnotu. Nikomu nic nepřinesl. A přesto chcete, aby Vám tento řetězec z Vašich původních sto tisíc vytvořil sto milionů. Prostou spekulací. Nikomu jste nic nedali. Ničím jste nepřispěli tomuto světu. Jen využíváte situace, že se do letadla hrne stále více lidí. A tlačenice před letadlem uměle zvyšuje zájem o to dostat se do uličky. Nastoupit. Bez ohledu na to, že už dávno nastupuje ekonomická třída.

A to je můj prvý problém s Bitcoinem.

Dokud učíme své děti, že za rozumnou práci dostanou rozumnou odměnu, stojí náš svět na slušných základech. Jakmile jim ukazujeme, že roční plat nějakého fotbalisty může být dvě miliardy. A nebo, že mohou získat peníze za nic. Jen za to, že spekulují na růst čehokoliv, začali jsme cestu k zániku své civilizace.

Pokud držením řetězce čísel bez hodnoty jde vytvářet peníze, pak příště nikdo nebude chtít pracovat a mé sousedce při další havárii nebude mít kdo pomoci. A pokud jde takto snadno získat obrovské množství peněz pak se hodnota peněz prudce snižuje. (A hodnota nemovitostí raketově roste.)

Skutečná hodnota

I Bitcoin nese ve své podstatě skutečnou hodnotu. Tím, že umožňuje svobodně poslat peníze kamkoliv bez jakýchkoliv omezení je opravdovou hodnotou. Potíž je v tom, že opravdová hodnota je zlomkem té, za kterou dnes Bitcoin koupíte.

Hodnota té opravdové služby půjde vyčíslit a je někde kolem 5.000 Kč. V této hodnotě dostáváte reálnou službu. Zbytek do 960.000 Kč je pak spekulativní bublina. Hodnota zvýšená spekulativním principem letadla. Letadla, ze kterého už dávno prvá třída vystoupila. Dnes potichu vystupuje byznys. A nastupuje ekonomická.

A to je můj druhý problém s Bitcoinem. Líbí se mi ta technologie. Přijde mi úžasná a rád bych tuto podpořil tím, že svůj dům budete moci zaplatit převodem Bitcoinů. Zároveň jsem smutný za všechny co na této děsivé spekulaci prodělají fůru peněz. Děsím se toho být blízko tohoto obrovského krachu.

Totální ekologická propast

Mnoho článků o Bitcoinu píší lidé na úspěchu zainteresovaní. Ti co sami v letadle sedí a často do letadla přišli nedávno. Je těžké psát úplné pravdy, když profitujete s rostoucí popularitou. A to je další současný problém Bitcoinu. Prezentované informace nesou silný pozitivní sentiment. Protože čím více lidí bude chtít nastoupit, tím vyšší je hodnota. Je špatné pokud stejný člověk drží v jedné ruce bitcoiny a ve druhé tužku, kterou o těchto píše. A přesně toho jsme dnes masivně svědky.

Také proto se tak málo dočtete o fatálním problému této technologie. O doslova neudržitelné energetické náročnosti.

Nezávislost a neprolomitelnost Bitcoinu pramení z takzvaného blockchainu což si představte jako zápis velkého bloku účetních operací. Tedy převodů jednotlivých Bitcoinů. Tento zápis provede za odměnu server, který o právo zapsat soutěží s mořem jiných serverů. Tento princip soutěže se jmenuje těžba. Nádherný princip. A zároveň naprosto neudržitelný. Servery soutěží tak, že zpracovávají složitou účetní operaci. Nejrychlejší vyhrává. Bohužel tímto způsobem 99,99 % elektrické energie severy pohánějící je vynaložena zcela zbytečně. Vypuštěna do vzduchu bez užitku.


Kolik je to energie? V letošním roce to je ekvivalent toho co za rok spotřebuje celá, obrovská Ukrajina. Šílené. Naprosto šílené. Co je však šílenější je trend, tempo růstu. Za tři roky bude správa Bitcoinu spotřebovávat energii stejnou jako USA. Za deset let už to nejspíše bude hodnota srovnatelná s tím co dnes spotřebuje většina světa.

Zde malou vsuvku pro kamarády jezdící ve vozech Tesla. Množiny lidí, kteří jezdí ve voze Tesla a kteří jedni z prvých kupovali Bitcoin se zajímavě překrývají. Jsou to často stejní lidé. A tak kamarádi, kteří se zdviženým obočím nám všem dávali najevo jak šetří planetu tím, že jezdí na elektriku, zároveň vydělali na tom, že desítky uhelných elektráren chrlilo do vzduchu tuny bordelu, abychom na serverech těžících bitcoin zbytečně spálili elektřinu, která by stačila na fungování země o 44 milionech obyvatel. 🙂 A aby stařenky u nás ve vsi teď dostávaly vyšší účty za elektřinu. Všechny Tesly na světě neušetřily ani zlomek životního prostředí, co Bitcoin za rok zbytečně poškodil.

Pamatujete na to, že nepřináší žádnou hodnotu? On dokonce velmi škodí. Tím, že zmarňuje zbytečně obrovské množství elektrické energie, vyrobené obvykle z velmi neekologických elektráren je Bitcoin ekologickou katastrofou. Není možné být fanda životního prostředí a Bitcoinu zároveň.

A pořád jde o geniální myšlenku

Přes všechno co jsem napsal, jde stále o naprosto geniální myšlenku. Myšlenku, kterou budeme potřebovat více nežli myslíme a z důvodů úplně jiných nežli se dnes skloňuje.

Každá epocha má své příležitosti a svá nová nečekané rizika. Rizikem naší doby je naprostá relativizace pravdy. Kde jsme před roky celkem jasně věděli co je pravda a co ne, je dnes pravda relativizována. Armády trollů přinášejí desítky alternativních možností a pravd. A běžný člověk běžné inteligence začíná se v množství informací topit.

A zde se vracíme k původní myšlence bitcoinu. Zápisu provedeného tak, že není možné tento zmanipulovat. V dnešní době relativizace pravdy nabízí Bitcoin možnost pevného bodu. Místa, kde jsou informace zapsané tak, že pravda zůstává nezpochybnitelnou. A přinést do dnešní doby plné pochybností nezpochybnitelnou pravdu může být naprosto obrovskou hodnotou Bitcoinu.

Kdy v Ekonomkách zaplatíte svůj dům Bitcoinem?

Na začátku byla otázka, kdy budete moci svůj dům zaplatit Bitcoinem. A já mám na toto složité téma celkem snadnou odpověď:

  • Až o Bitcoinu budou psát převážně lidé, kteří neprofitují z této bubliny.
  • Až bude hodnota více reálná skutečnému užitku, který Bitcoin přináší.
  • Až se vyřeší šílené zbytečné pálení elektřiny a provoz sítě bude mít také ekologicky smysl. Ne jen ekonomicky.

A možná to bude dříve nežli si umíme představit. Jen se bojím, že mnoho lidí letící v ekonomické třídě bude z této doby očisty hodně nešťastných. Až budou přicházet o své životní úspory při narovnávání hodnoty.

Pěkné dny David Mencl