“ ……. Ale chtěl bych upozornit na fenomén, který se objeví, až si noví poslanci – ti starší už jsou otrlejší – otevřou internet. A otevřou si tak zvané internetové diskuse, kde minimálně třetina těchto diskusí má autory skrývající se pod nejrůznějšími anonymními přezdívkami. A tito autoři neargumentují, tito pouze nadávají. Jsou to lidé, u nichž jejich závist přerostla až v patologickou nenávist vůči všem, kdo jsou schopnější než oni sami, tedy vůči všem. Jsou to lidé, o nichž Tomáš Masaryk v poněkud jiném kontextu mluvil jako o patologické sedlině české společnosti.

A já bych zde navázal na svůj inaugurační projev, kde jsem vás poprosil: Nenechte se otrávit. Nenechte se otrávit závistivými, nešťastnými, možná, ač nejsem psychiatr, i duševně nemocnými lidmi, kteří si své komplexy nenávisti vylívají za pomoci nového komunikačního média. Hodnoťte své činy podle výsledků své práce. A podle ničeho jiného než podle těchto výsledků. …..

Z projevu Prezidenta republiky Miloše Zemana v poslanecké sněmovně

Asi to tak musí být. Asi to je přirozenost tohoto světa, byť mně osobně neradostná:

Nelze se v životě potkávat jen se slušnými lidmi.

A tak i do Ekonomek přichází každý měsíc mezi čtyřiceti klienty také dva mimořádně konfliktní a nekvalitní. Schováni za většinou slušných na prvý pohled k nerozeznání. Vedle naprosté většiny milých, přátelských a slušných proklouznou obvykle dva nepoctiví, či sociálně narušení.

Stejně jako v autobuse, či obchodním domě nepotkáte jen samé slušné lidi, stejně tak pro naše domy přichází malé procento mimořádně obtížných klientů. Dva ze čtyřiceti měsíčně se nezdá mnoho. Jenže dva každý měsíc je dvacet čtyři konfliktních za rok. Za patnáct let jsme tak vedle obrovské většiny devadesáti-pěti procent slušných mohli potkat také tři-sta-šedesát klientů mimořádně obtížných.

Jak firma zraje, přichází zkušenost. Se zkušeností pak zase schopnost zvládnout i klienty, které moc zvládat nelze. Najednou získáte schopnost postavit dům pro člověka, který se nesnese vůbec s nikým. Získáte schopnost přesvědčit k poctivé cestě klienta, který nikdy před tím poctivý nebyl. Úspěch u složitých klientů pak snadno přinese mylný dojem, že jste schopni domluvit se s každým. Přílišné sebevědomí přináší pýchu.

A právě tu pýchu, ten nepravý pocit schopnosti zvládnout cokoliv v mém případě život rychle narovnal. Poslal mně do cesty někoho opravdu zcela mimořádného. Viktorii Novobilskou.

Od počátku se jednalo o podivný příběh. Viktorie Novobilská nemá děti a nepracuje. Její živností je čarodějnictví. Vyhání ducha z těla a věští z karet. Bylo by rozumné vyhnout se takovému klientovi. Nicméně jsme upřímně věřili, že dohodnout se umíme s každým a Viktorii Novobilskou za svého klienta přijali.

Nebyla to hezká práce a nebyla to hezká stavba. Klientka neplatila, většinu etap stavby zaplatila s několika-měsíčním prodlením. Stavba se neustále přerušovala a střídalo se na této mnoho různých dělníků. Celkové prodlení plateb přesáhlo jeden a půl roku a jednalo se tak o nejhorší stavbu, kterou v ES pamatujeme. Přesto jsme s velkým sebezapřením klientce nakonec stavbu bez vad a nedodělků předali. Přesvědčeni tenkrát, že nám předáním domu tato nepříjemnost končí.

Příběh Viktorie Novobilské však dokončením domu teprve začal. Dnes již víme, že jde o příběh, který nikdy neskončí.

Klientka za stavbu nezaplatila. Po dvou letech různých slibů skončila na soudě, který její dluh stvrdil a poslal Viktorii Novobilskou pro velký dluh do exekuce. Pro normálního člověka poslední moment, kdy hledá možnost dohody a záchrany před ekonomickou zkázou. Nikoliv však pro tvora tak výjimečného, jakým ona je.

Neměli jsme tenkrát všechny informace. Až později jsme se dozvěděli o duševní nemoci této klientky, o její mimořádné schopnosti manipulovat s lidmi a naopak naprosté neschopnosti vnímat své kroky reálně. Viktorie Novobilská nám dala ultimátum. Buď přestaneme vymáhat její milionový dluh, nebo nám učiní ze života peklo. Člověk nemůže měnit svoji čest a hrdost za klid. Ve slušných společnostech se vyděračům neustupuje. V ES jsme si zachovali svoji hrdost a této lumpárně neustoupili.

Viktorie Novobilská nemá děti a nepracuje. Celý život žije jen pro sebe, když sama sebe považuje za střed vesmíru. Duševně nemocná upnula jediný svůj zájem na brutální pomlouvačnou kampaň. Vytváří falešné příspěvky, píše o našich stavebních katastrofách, o hromadných žalobách, nedodržených termínech staveb. Co strašného vymyslet se na naši adresu dalo, to Viktorie Novobilská vymyslela či ještě vymyslí.

Na počátku nás obvinila, že nestavíme žádné domy. Když si uvědomila, jak hloupého obvinění se dopustila, vinila nás z daňových úniků. Když Finanční úřad vyvrátil její udání, obrátila se postupně na všechny instituce, které s udáním oslovit mohla. Zažili jsme tak kontrolu Odboru sociálního zabezpečení, kontrolu na švarc systém, několik kontrol České obchodní inspekce a nakonec i Policie.

Jedna instituce za druhou postupně vyvracela Novobilské pomluvy. Jedna instituce za druhou potvrzovaly naši bezúhonnost. Jsme tak díky této soudem odsouzené dlužnici asi nejlépe prověřenou společností v Česku. S trochu zlomyslným úsměvem dodávám, že všechny kontroly dopadly pro ES s nejlepším možným výsledkem. Všechna šetření, které Viktorie Novobilská započala, potvrdila naši vysokou míru etiky a morálku podnikání.

Nic to však nemění na počínání této temných sil služebnice. Jakmile skončilo šetření jedné pomluvy, již běžela pomluva nová. Jakmile jedna instituce své šetření končila, již druhá měla začít. Přirozeně se snažila tato neobyčejná žena vtáhnout do své války média. Oslovila snad všechny média, která oslovit lze. Od naprosté většiny slyšela odmítnutí se slovy: “Špínu neděláme…”.Naprostá většina redakcí Viktorii Novobilskou jako nesolidní, a pro svoji exekuci také jako neobjektivní odmítla. Pokud však zkusíte velké množství novinářů, často se nejde alespoň jeden, který nevědomky, nedůsledností a neprověřením informací manipulaci pomůže.

Snad ji to nedovoluje její duševní stav, snad je zlem zcela zaslepena, není již Viktorie Novobilská schopna vidět realitu. Nepovažuje sebe za špatnou za nezaplacený dluh, nýbrž nás za špatné, že jsme vrácení dluhu u soudu žalovali. Nebere v potaz, že jsme marně čekali dva roky zdali nezmění svůj přístup.

Dnes je Viktorie Novobilská odsouzená pěti různými soudy pro nezaplacené dluhy, další žaloby pro pomluvu a poškození dobrého jména na tu postupně dopadají. V souvislosti s ES Policie vyšetřuje Viktorii Novobilskou pro zvláště závažný trestný čin Křivého obvinění a pomluvy. Viktorie Novobilská zašla ve svém počínání tak daleko, že této hrozí několikaletý nepodmíněný trest.
Pro mnoho lidí je Viktorie Novobilská čarodějnicí, ve které není molekula pravdy. Pro jiné duševně nemocným a zlým člověkem. Tito lidé, ve většině mně blízcí mají právo vidět tuto ženu v nejhorších barvách. Já mám však pohled svůj. Rád nacházím v každé situaci ty dobré hodnoty, které nás obohacují. Nerad se nechávám strhnout do negativního myšlení.

Viktorie Novobilská je nešťastný člověk, který žije život bez velkého smyslu. Nebyla obdarována darem vychovat děti a nebyla obdarována možností pracovat na něčem smysluplném. Tedy pro mne není Viktorie Novobilská čarodějnice a nepovažuji tuto ani za blázna. S trochou nadsázky já vidím Viktorii Novobilskou jako velmi speciální léčitelku.

Zažíváme patnáct let permanentního úspěchu. Po většinou k nám přichází více klientů, nežli jsme schopni svoji službou uspokojit. Nikdy jsme netrpěli nedostatkem zájmu o naše služby. Dlouhodobý úspěch má svá rizika. Je snadné podlehnout nemoci arogance z úspěchu. Viktorie poskytla lidem ES a snad také mně samotnému prevenci i léčbu k této nemoci. Její brutální zlo a bezohledné pomluvy nás přivedly zpět k pokoře. Přes velký úspěch víme, že musíme pracovat bezchybně a skvěle. Protože každou i malou chybu použije ona s mimořádnou záští proti nám.

Jistě to tak nechtěla. Přesto se stala Viktorie Novobilská důležitou ingrediencí našeho úspěchu. Je nám léčbou na aroganci úspěchu. Stálým čekáním na naše chyby nás vede k dokonalosti. Přiměla nás o své klienty pečovat s energií v Česku nevídanou tak, abychom ukázali, kde stojí pravda a kde zášť. Také pro tento mimořádně drsný vliv jsou Ekonomky pro své klienty mimořádně slušné a obětavé. Také pro tento vliv jsou Ekonomky svými klienty milované. Je zvláštní to napsat. Myslím však, že každý úspěšný projekt by měl mít svoji Viktorii Novobilskou.

Viktorie Novobilská záměrně a chytře manipuluje s těmi nejprostšími v naší populaci. Hledá lidi, kteří informace neověřují a kteří uvěří každé černé myšlence, kterou mezi tyto vypustí. Neúspěch mezi lidmi přemýšlivými ji přivedl k těm jednoduchým. Tam, kde přemýšlivý hledá skutečnou pravdu, jednoduchý uvěří všemu. Stejně jako si dokázala od jednoduchého člověka vzít peníze za vyhánění ducha z těla, či věštění z karet, stejně dobře tyto dokáže manipulovat v této své hře. Činí tak s mimořádným zlem a bezohledností i k těm, s kterými manipuluje.

Každý jednou vrátíme svůj životní cestovní pas. Každý budeme jednou muset zrekapitulovat svá dobra a zla. V ES věříme, že s každou šťastnou rodinou v našem domě činíme dobro, které se vrací. Nepochybuji, že Viktorie Novobilská jednou bude muset splatit to mimořádné zlo, kterého se zde na zemi dopouští. Nepochybuji, že Viktorie Novobilská jednou zaplatí za každou rodinu, kde zneužila důvěřivosti a odvedla tuto od svého snu dobře bydlet.

Vám v Ekonomkách přeji, nechť si uchováme myšlenku, že jen opravdu šťastní a spokojení klienti mají v naší práci smysl. Jen tak přinášíme hodnotu, pro kterou má smysl žít. Radujeme se každý měsíc z dalších čtyřiceti šťastných rodin. A mějme svoji práci stejně rádi jako jsme doposud měli. Slovy pana Prezidenta závistivým navzdory.

Váš David Mencl