Čtu oslavné články o tom, jak jsme skvěle zvládli pandemii COVID19. Jak jsme skvělí. Tak dnes o tom, že pravda není černobílá. O tom, že temnější tóny nás teprve čekají. O tom, jak lhát si do kapsy nám ničím nepomůže.

Chybovat je nevyhnutelné, nevidět chyby je hloupé

Dělat chyby je lidské a nevyhnutelné. Pandemie koronaviru je natolik extrémní situací, že chyby na úrovni jednotlivců, firem i vlád byly nevyhnutelné. Není důvod zlobit se na sebe navzájem za tyto chyby. Je však také zároveň nutné své chyby vidět, přiznat si je a hlavně se z těchto poučit.

Lhát si do kapsy a přesvědčovat se, jak jsme byli skvělí smysl rozhodně nemá. Nebyli jsme skvělí. Udělali jsme mnoho zásadních chyb. A cena za tyto bude brutální.

Zaspali jsme strašlivě

Předně a naprosto bez příkras si musíme přiznat, že jsme zaspali. Prvý nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky uskutečnila česká vláda 12.3. Neuvěřitelných 11 dní po prokázání prvého příznaku koronaviru v Česku a čtyři měsíce nežli by velel zdravý rozum.

Jde to vůbec pochopit ? Na začátku ledna zkolabovala celá čínská provincie a ministr zdravotnictví, bez adekvátní reakce na to kouká v televizi. V únoru kolabuje Itálie, premiér vlády ČR lyžuje nedaleko. Ani v únoru vláda ČR není schopná připravit stát na pandemii koronaviru.

Vláda ČR začala reagovat prakticky v polovině března, když již na jakoukoliv reakci bylo naprosto pozdě.

Nebyli jsme jediní. I další státy reagovaly pozdě. Itálie a Španělsko zjevně. Učím své děti, že nebýt nejhorší z nejhorších v životě nestačí. Učím své děti srovnávat se s těmi nejlepšími.
Švédové od začátku ledna 2020 nakupují obrovské množství ochranných pomůcek a připravují velké množství lůžek na JIP a hlavně připravují zázemí pro rychlé testování lidí. Švédové chápou, že rychlost výsledků testů bude pro omezení šíření viru klíčové.

Zavřené Česko.

Pandemie nás zastihla naprosto nepřipravené. Neměli jsme dostatek testů, abychom testovali případné nakažené. Neměli jsme infrastrukturu, kde testy vyhodnocovat. Neměli jsme základní ochranný materiál ani pro lékaře. Natož třeba pro prodavačky v obchodech.

Na provedení testů čekali nemocní dva týdny, na výsledek dalších osm dní. Od podezření k výsledku dlouhých dvacet-dva dní. O dvacet déle, než abychom mohli infekci zvládnout.

Měli jsme se připravit a nepřipravili. Když jsme si zoufalost naší situace uvědomili, nezbylo vládě nežli zavřít celé Česko do bezprecedentní karantény. Izolace, která má nepředstavitelně devastující ekonomický dopad na životy nás všech.

Dnes své kroky vydáváme za úspěch. Za skvělé zvládnutí pandemie. Lžeme si do kapes. Nic jsme nezvládli. Pandemie nezmizela. S pandemií budeme bojovat dalších mnoho měsíců a možná roky. Karanténa nic nevyřešila. Karanténou jsme si jen koupili čas. Čas připravit se. Připravit ta lůžka, koupit ochranné pomůcky a testy, abychom vůbec mohli testovat. Tam kde se Švédové připravovali v lednu a únoru a proto karanténu nepotřebují. Karanténa byla nutným zlem, když jsme lajdácky selhali v přípravě na pandemii v lednu a únoru. Koupili jsme si čas za cenu naprosto nepředstavitelnou.

Představuji si rodinu, jak v noci pálí peníze v kamnech, aby neumrzli. Musí nemají v tu chvíli na vybranou. Pálí však peníze, které pak budou dalších 20 let splácet. Když přežijí do rána. V Česku jsme karanténou spálili peníze, které teď budeme dalších 20 let splácet. Splácení ovlivní životy, důchody i zdraví nás všech.

Pálili jsme peníze v kamnech, protože jsme si v lednu nenařezali dřevo. To je česká karanténa. Vydávat tuto za úspěch je mimořádně idiotské. Dělá idioty z těch, kterým jsou tato slova určena i z těch, kdo je pronášejí.

Lidský život versus ekonomika

Dostávám na své Blogy reakce smyslu, když jde o život není možné myslet na ekonomiku. Kéž by přátelé byl svět tak jednoduchý a prostý. Bohužel není. Zdevastovaná ekonomika délce a kvalitě života rozhodně nikdy neprospívá.

Cena za posledních šest týdnů bude obrovská. Deficit státu, ztráty firem, náhrady škod na prohraných soudech. Tratili jsme karanténou bilion možná ve střednědobém hledisku dva biliony. Ty peníze budou scházet na stavbu nových nemocnic, na nové drahé přístroje, na lepší platy zdravotníků, na drahé léky. Již před pandemickou krizí byla Čechům často odpíraná nákladná léčba. Kde ve vyspělých státech byla naděje na záchranu života, tam se v Česku na drahou léčbu peněz nedostávalo. Jednoduše již před tímto průšvihem jsme si ty nejdražší léčby nemohli pro své lidi dovolit. Se spáleným bilionem bude situace významně horší. Mnoho lidí zemře, protože drahou léčbu nedostanou. Většina lidí prožije horší životy, protože peníze budou scházet.

Ekonomiku a zdraví jednoduše rozdělit nejde. Ekonomicky zruinovaný stát si může dovolit jen horší zdravotní péči a v horší zdravotní péči přežívá méně lidí, nežli ve vyspělé. Poznejte zdravotnictví afrických zemí a nebo třeba jen rozdíl zdravotnictví řeckého, italského a německého. Závislost ekonomiky a šance na přežití vážné nemoci snadno pochopíte.

Ekonomická ztráta tedy ovlivní naše životy. Ovlivní naše budoucí důchody. Ovlivní sociální napětí v zemi. Mnoho lidí skončí v exekucích a insolvencích. Ty těmto vezmou velkou část produktivního života, aby je tak později poslali do důchodu jako sociálně slabé.

Tedy říkat, že pokud jde o život musí jít ekonomika stranou je laciné. O život půjde vždy. A bude velký rozdíl, zdali naše zdravotnictví bude blíže úrovni německé nebo italské.

Papalášské geny

Vyhlásit karanténu bylo podle mne nevyhnutelné. Pokud se Vláda ČR nestihla připravit nezbylo nežli karanténu vyhlásit a i za cenu nesmírné škody ochránit rizikové skupiny. Nikdo by neměl našim ministrům vyhlášení karantény vyčítat.
Zároveň by vláda neměla karanténu vydávat za svůj úspěch a tisíce zachráněných životů. Nic takového není pravda. Vláda by měla poctivě přiznat, že zaspala přípravu a k zachránění situace nezbylo nežli karanténou pálit peníze. Bilion peněz.

Karanténa je selhání, nikoliv úspěch. A také s ním bylo nutné tak nakládat. Karanténa měla být co možná nejmenšího rozsahu délky. Vláda nemůže svá pochybení sanovat tím, že sebere občanům jejich nejzákladnější svobody.

Nejvíce špatnou zprávou pro mne nejsou ekonomické škody. Nejvíce špatnou zprávou jsou papalášské geny, které tato doba znovu ukázala u mnohých politiků. Papaláš zapomíná, že je služebníkem lidu, nikoliv jeho vládcem. Strach z viru dal vládnoucím moc. A moc zachutnala. Najednou není cílem omezení co nejmenší a nejnutnější. Najednou není největší hodnotou ochrana svobod. Pro papaláše nemají naše svobody žádnou hodnotu. A tak slyšíme, že hranice budou zavřené měsíce i roky. Že mnohá omezení budou s námi celé další roky. To papaláši zkoušejí, kolik prostoru jde vyždímat z tohoto strachu. A stalo se již pravidlem, že nejhoršího hledáme nejvýše. Smutně mne nepřekvapilo, že největší papaláš hledí na nás shora s oken pražského hradu.

Z mokrého snu tentokrát moci chtivé vtrhl soud. Soud připomněl, že v této zemi stále ještě existují zákony a že podle ústavy se vrchnost nad zákon stavět nemůže. Džin z láhve však již byl vypuštěn. Mocní celého světa poznali, jak pomocí strachu z neznámého lze snadno ovládat i jindy svobody milující občany. Obávám se, že toto poznání je zpráva z pandemie ze všech nejhorší.

Myslet, že máme vše za sebou by byl nebezpečný sebeklam. Vypořádat se budeme muset s pokračující pandemií, kde většinu z nás nákaza nejspíše teprve čeká. Čelit teprve budeme ekonomickým důsledkům, které ovlivní naše životy na řadu let. A největší nebezpečí rodí se v hlavách uzurpátorů moci celého světa. Pokušení, které se ukázalo je až příliš velké.

Zůstaňte moji milí ve zdraví, optimismu a před papaláši v bdělosti. David Mencl