Vyspělost českého klienta stavebníka se velmi zvýšila. Klienti přicházejí s jasnou a komplexní představou, jaký dům potřebují pro svůj spokojený život. To je skvělé. Přesto zůstává jedna zásadní hodnota, Čechy, stále neobjevená. Hodnota, která je pro prožití spokojeného života zcela zásadní – Tržní cena domu.

Perfektní dům není jen harmonickým vyřešením potřeb bydlení rodiny. Perfektní dům z mého pohledu je také skvělá investice. Pro mnohé dokonce nejlepší investice života.

Nemovitosti pro bydlení jsou jednou z mála komodit, které zvyšují svoji cenu i v dobách ekonomické krize. I ve špatných časech zhodnocují rodinné domy a pozemky svoji cenu o 3% nad inflaci ročně. V dobách ekonomicky příznivých, je pak tempo růstu výrazně vyšší.

Splácením hypotéky vlastního domu tak každý z nás zároveň buduje velkou hodnotu. Hodnotu v podobě tržní ceny svého domu. Nemovitost, kterou dnes pořídíte za čtyři miliony bude mít za čtyřicet let hodnotu milionů osmnácti.

(Měřeno dnešní hodnotou peněz, tedy po odečtení inflace.)

Pokud chci podat klientům dobrou službu, pak je mým úkolem zajistit, aby ta budoucí cena domu byla co možná největší. Je celá řada parametrů, které rozhodnou, zdali budoucí hodnota dnes stavěného domu bude vysoká či nízká.

České rodiny obvykle parametr budoucí likvidní ceny nezajímá. “Stavím si dům pro sebe a nebudu tento nikdy prodávat.” Tak zní obvyklá spontánní reakce. Život je však nepředvídatelný.

Respektuji hlavní roli domu, skvělé místo, které bude v prvé řadě domovem. Této úloze pak zásadně přizpůsobujeme projekt domu. Zároveň jsou momenty, kterými i ze skvělého domova umíme udělat budoucí velkou majetkovou hodnotu. Hodnotu v rukou našeho klienta. Hodnotu, která může mnoho životních situací značně usnadnit. Jednoduše myslím, že jako stavitel bych měl svým klientům přinášet i tuto službu.

Místo na prvém místě. Rádi pomáháme klientům s výběrem místa. Místo, kde dům postavíme zásadně ovlivní jeho budoucí hodnotu. Hledáme proto pozemky s dobrou infrastrukturou, či výhledem, že v budoucnu dobrou infrastrukturu nabídnou. Sledujeme Územní rozvojové plány. Za skvělou příležitost považujeme obce, kde funguje příměstské vlakové spojení.

Vidíme ceny pozemků kolem velkých měst ve vyspělé části Evropy. Tušíme budoucí změny v dopravních návycích. A dokážeme z těchto prognóz modelovat vývoj cen pozemků a nemovitostí v různých částech Česka.

Naopak se vyhýbáme pozemkům s nedokonalým sousedstvím. Překážkou jsou nám výrobní podniky, velké dopravní tepny i jiné zátěže, které by rušily budoucí klid ke spokojenému bydlení. Rizikem jsou obce bez jasné strategie rozvoje. Jednoduše hledáme místo, které bude pro bydlení výborné dnes i za padesát let. Je to dobrodružná, přemýšlivá a zábavná práce.

Velmi důležitá je technologie stavby. Vnímáme dům jako investici. Proto neexperimentujeme s technologiemi, které nejsou prověřené časem. Mnoho technologií vypadalo na počátku skvěle, aby později přinesly zklamání. Vyhýbáme se všem rizikům, která by později snižovala hodnotu našich domů.

Ze stejného důvodu naprosto odmítáme dřevostavby. Dům jeli dřevostavbou, je špatně prodejný i jako nový. Snížení ceny z důvodu dřevostavby uvádí český trh o řádově 20% v případě nových domů. S postupujícím stářím nemovitosti bude tento rozdíl stále narůstat. Vinou je nízká životnost dřevostaveb. V době, kdy od zděného domu očekáváme vysokou tržní hodnotu po zaplacení hypotéky, jsou dřevostavby na konci své životnosti. Pro vytváření hodnoty se tedy dřevostavby ani jiné alternativní technologie nehodí.

Důležitým parametrem je údržba. Zděný dům může vypadat naprosto skvěle i po desítkách let užívání. Je však nutné zajistit správnou údržbu domu. Údržba se ukazuje jako slabé místo v Česku postavených domů. Proto máme nový program Servisních prohlídek. Každý rok, každý svůj dům pozorně prohlédneme. Získáme tak kontrolu a dokážeme zajistit výbornou kondici našich domů po dlouhý čas jejich životnosti. Výborná údržba domů zvyšuje zásadně hodnotu našich domů.

Jednoduše jsem přesvědčený, že hodnota domu je důležitá. Jsem přesvědčený, že mí klienti prožijí šťastnější život pokud budou odcházet do důchodu s majetkem dvaceti milionů místo třeba tří. Mám k tomu ještě mnoho dalších myšlenek. A o těch zase někdy příště.