Když svoji práci děláš dost dlouho. Když o své práci každý den přemýšlíš. Pak máš šanci proniknout hlouběji nežli pronikla většina ostatních. Pak často vidíš, co ostatní nevidí. Vidíš, co není dobře. A pak již stačí jen sebrat odvahu a začít dělat věci správně.

A takový bude příběh lokality Mcely.

Těch špatných developerských projektů kolem nás je strašně moc. Většina. Vedeni snahou o snadné a rychlé zisky opakují stavební podnikatelé stále stejné chyby. Pořád dokola. Až se mizérie stala standardem.

A já ? A já nic. Není to můj byznys. Rozvíjím svoji službu klientům, práce developerů se mi nelíbí a zároveň jsem ani myšlenkou nepomýšlel na to, přinést něco nového, lepšího. Až do momentu, kdy u mne zaklepal Honza Konhefr s myšlenkou, že spojíme své síly a vybudujeme skvělou lokalitu. Vzor pro všechny ostatní. Místo tak dobré, jak bychom toto stavěli pro sebe. Postavíme to tak, jak by tam měly žít naše děti.

Také Honza je dlouho ve svém oboru. A také on často o své práci přemýšlí a také on zjevně dospěl do bodu, kdy dělat věci stejně jako ostatní, už ho nenaplňuje. Spojila nás myšlenka hledání dokonalosti. Myšlenka, na které vzniká projekt bydlení v lokalitě Mcely.

Energie místa

Karta, která je každému projektu dána a kterou nezměníte, je energie místa. Energie místa je zřejmě jedním z nejdůležitějších parametrů, který by Vás měl zajímat. A přesto je fascinující, jak skoro žádný projekt o energii vůbec neuvažuje.

Energie místa může být velmi pozitivní. Na takovém místě se lidé cítí dlouhodobě dobře. Jsou vyklidnění. Nikam se neženou. Cítí pocit štěstí a jsou zdravější.

Jsou pak také místa energeticky prázdná. Taková, která nic nedávají, ale také nic neberou. Místo bez velkého vlivu na člověka. A je bohužel i hodně míst, kde je energie vysloveně špatná. To jsou místa, kde cítíte neustále pnutí a chuť „jít někam ven“ to Vás vaše mysl vede z místa, které Vám není prospěšné. Já na takových místech po dvaceti minutách začnu neklidně rozhlížet a začnu hledat důvod, proč odejít. A teď si představte, že někdo si na místě s negativní energií postaví svůj dům a musí prožít celý život. 🙁

Tedy energie místa je parametr nesmírně důležitý a nesprávně opomíjený.

Moje pratetička paní Božena Kamenická byla úžasným člověkem a zázračnou léčitelkou. Dokázala se vcítit do člověka a odhalovat neuvěřitelné diagnózy. Snad jsem získal od ní jednu jedinou molekulu tohoto božího daru. Mám to tak, že přijdu na místo a cítím energii. Poznám jaká energie je v kterém místě. Také když někoho delší dobu hostím ve svých domech, mluví mí hosté o tom, jak se cítí jak znovu-zrození. Jsou ovlivněni energií pozemku, který jsem si velmi pečlivě našel. Když jste v sídle ES, tak také tam cítíte mimořádně pozitivní energii. A také v tomto případě to není náhodná konstelace. Cítím energii a vždy jsem pro své domy vybíral pozemky s mimořádnou energií místa.

Pozitivní energie Mcel

Když jsem se poprvé přijel podívat do Mcel cítil jsem nadšení. Vlna pozitivní energie mne zaplavila. Energie místa byla zcela mimořádná. A já věděl, že zde budou mí klienti opravdu šťastní. Že zde, když nic nepokazíme, vznikne mimořádné místo s mimořádnou energií. Stálé i víkendové bydlení zde bude šťastným místem plné šťastných lidí. Od své prvé návštěvy jsem uvěřil, že v Mcelích připravíme projekt, který bude vzorem pro mnohé další.

Filozofie bydlení

Problémem mnoha míst je scházející filozofie zástavby. Koupíte si hezký pozemek, postavíte hezký do místa patřičný dům a vedle Vás soused postaví nějakou „šílenost“. Bezohlednost jednoho znehodnotí místo všem ostatním. A ne jen místo. Také majetek. Pokud vedle Vašeho domu někdo postaví něco nepatřičného, sníží hodnotu Vašeho majetku i o polovinu.

Věděli jsme tedy od začátku, že chceme místu přinést jednotnou filozofii a bezpečí, že lokalita bude krásná a nikdo tuto ostatním, svým necitlivým přístupem, nezkazí.

Zároveň však mám husí kůži z takových těch snadných developerských řešení, kdy se v místě postaví všem jeden stejný dům. Pro stavitele snadné. Pro lokalitu však hloupé a sterilní, mrtvé. Domy nemají být úplně stejné. Každý jsme jiný. Každá rodina je trochu jiná. A každý má sobě vybrat dům, který dobře vyhovuje. A stavitelé si tedy jedním typem domu nemají usnadňovat práci.

Vyhrnuli jsme si tedy rukávy a pustili se do práce. Se svými mladými architekty jsem vytvořil sjednocující koncept. Určili jsme hlavní tvary domů, výšky střech. Základní barevnost domů. Vytvořili stejné ploty, stejné zastřešené stání pro automobily. Využili jsme obrovského množství domů, které v ES máme. A takto vytvořeným filtrem jsme profiltrovali všechny domy, které se do jednotného konceptu společné lokality hodili.

Pracnou cestou jsme tak dali svým budoucím klientům možnost volit svůj dům mezi desítkami možných. Každá rodina dostala možnost svého originálního domova. A zároveň jsme dosáhli efektu, kdy celek složený z různých domů bude působit nádherně se sjednocenou filozofií.

Pohodová stavba +

Ovšem žijeme v Česku. Jedna věc je určit, jak má lokalita vypadat a druhá pak, aby regulativ všichni dodrželi. Je mnoho příkladů, kdy někdo koupil pozemek a regulativ místa nedodržel, postavil co chtěl a všem ostatním výsledek zkazil.

Tady nám pomohl program Pohodová stavba, který je v Ekonomkách velkým hitem. V tomto programu pro své klienty zaplatíme pozemek, zaplatíme celou stavbu domu a klienti svůj dům odkupují, až po úplném postavení, často po přestěhování a prodeji původního bydlení.

Tedy necháme klienta vybrat jeho pozemek. Na tento si vybere a s projektantem upraví svůj dům. V ES dům postavíme podle regulativu místa a postavený svým klientům převedeme.

Podařilo se nám dát každému svobodu při tvorbě svého domova a tím radost, která má být s cestou ke svému domu spojená. A zároveň se nám podařilo najít způsob, kdy svoboda jednoho nebude neštěstím pro druhého. V našem postupu se nestane, že Vám radost z domu zkazí Váš soused, který postaví dům do místa nevhodný.

Různé potřeby rodin. Různé domy. Stejné střechy. Různé a přesto sjednocené fasády domů. Stejné ploty a označení domů. Procházíte se svoji ulicí a krása Vás hladí po duši.

Vztahy a společenský dům

Máme místo se silnou pozitivní energií. Máme sjednocující filozofii architektury. Duši místa, která architekturu činí krásnější. A to poslední, co nám scházelo k dokonalosti, byly vztahy.

Protože fungující vřelé sousedské vztahy dokáží z úžasného místa učinit místo ještě lepší. Jak to tedy zařídit, aby vztahy v našem projektu byly lepší nežli vztahy obvyklé ? 

Vybereme vhodné lidi. A vytvoříme podmínky proto, aby mohli své vztahy co nejlépe rozvíjet.

Mám ze svých projektů vyzkoušené, že velký stůl v domě navodí snadnější a lépe fungující vztahy. Jednoduše již jen to, že máte své hosty kam pohodlně posadit vede k tomu, že se snáze stýkáte se širokou rodinou a svými přáteli. Přátelství je v člověku zakódováno. A funguje lépe, když tomuto vytvoříme jednoduché technické podmínky. 

Naším „velkým stolem“ v Mcelích bude společenský dům. Místo, kde se mohou sousedé pohodlně setkávat. Kam můžete snadno všechny pozvat na oslavu narozenin, či výročí života s milovanou ženou. Místo, kam je možné každý den zajít na kávu, či s manželkou na romantickou večeři. Místo, kde každý rok budeme slavit den Mcel. Nebo kam si jdete dvakrát týdně zacvičit jógu. 

Nesmím Vám to prozradit. Ale vztahy jsou nejtajnější přísadou tajného receptu, který jsme s Honzou u tohoto projektu použili. A pro dobré vztahy jsme se rozhodli udělat hodně. Více nežli kdokoliv kde jinde udělal. 🙂 Postavíme společenský dům. V patře tohoto bude byt pro správcovskou rodinu, kterou necháme dům bezplatně užívat. Jediné co chceme, zajistit zázemí a chod společenského domu. A jediným kritériem bude spokojenost jednotlivých rodin v Mcelích bydlících. Budou li spokojení, pak každý rok obnovíme bezplatné užívání společenského domu. Nestavíme tento pro zisk. Je naším příspěvek pro šťastné fungování tohoto mimořádného místa a projektu. 🙂

„Připravme lokalitu tak, jak bychom zde sami měli bydlet, jak bychom tuto připravovali pro bydlení svých dětí. Nestačí krásný dům v čisté přírodě. Chceme vytvořit fungující komunitu sousedů – přátel, kteří si navzájem dokáží činit život příjemnější. Proto jednotný styl architektury, kde stavba jednoho neruší druhé. Proto komunitní centrum, kde se svými sousedy potkáváte na skleničce, cvičení jógy, kroužku programování pro Vaše děti, nebo třeba jdete se svojí ženou každou středu na romantickou večeři. Spojili jsme síly a ty nejlepší myšlenky. Abychom ukázali, jak stavět domy pro život plný harmonie.

Tak nám, prosím, držte palce. Když se to povede přineseme vzor, který se může stát novým standardem bydlení. Standardem, se kterým rádi spojíme svá jména a profesní životy.

David Mencl a Jan Konhefr“