Již tuto situaci znám. Opakuje se s každou myšlenkou, která je výrazně jiná, nežli dosavadní zaběhnutý pořádek. S každou velkou inovací jsem zažil velký úspěch v zahraničí a velmi pomalé pochopení a přijetí v Česku. Jednoduše my Češi jsme v pochopení a přijetí nového pomalejší. A možná to vůbec nevadí. Jeli nutné více času k vysvětlení, budu tedy trpělivě vysvětlovat. Kdo máte zájem přijměte tento můj návod k pochopení nového programu ES Chytrý nájem, kterého jsem shodou okolností duchovním otcem.

Ve své práci jsem vždy hledal hlubší poslání a smysl nežli jen generovat zisk. Již před dvaceti lety jsem si uvědomil, jak zásadním způsobem ovlivní kvalitní bydlení spokojenost života, kvalitu partnerského vztahu, dobrý vývoj dětí a celkové rodinné štěstí. Již tenkrát jsem se rozhodl, že budu svojí prací přinášet kvalitní bydlení co nejvíce mladým rodinám. Místo vil za desítky milionů jsem se tedy rozhodl stavět dobré rodinné domy za podmínek, kdy se dům stane dostupný široké střední třídě.

Postupně jsem se svými kolegy vytvořil programy Mladá rodina a Nulová hotovost, které skvělou dohodou s bankou učinily bydlení prostřednictvím hypotéky opravdu dostupné mnoha mladým rodinám. Zažil jsem s těmito programy mimořádný úspěch a získal respekt ve svém oboru. Stále však zůstávala skupina lidí, které jsem z různých důvodů nemohl vzít do banky. Byli to lidé, kteří neměli vypořádané majetkové poměry z předešlých vztahů. Byli to lidé, kteří pro své minulé hříchy mají cesty do bank zavřené. A popravdě to také byli lidé, kteří z různých důvodů nechtějí u svého jména uvádět existenci majetku. Roky jsem stavěl domy tisícům klientů. A stále zůstávala malá skupina lidí, kterým jsem pomoci neuměl.

Každý z těchto lidí, pro které jsem neměl řešení, tak zůstával uvězněn v nutnosti platit nájem. A zde se objevuje druhá moje zásadní myšlenka. Nájmy jsou v Česku vysoké a budou ještě vyšší. Platit celý život drahý nájem, za který nevytvoříte žádný majetek, považuji za nejhorší ekonomickou alternativu. Platit celý život nájem bude pro mnohé znamenat odcházet do důchodu jako chudý. Naopak splácet a zaplatit v aktivním životě svoji nemovitost, může znamenat významně šťastnější poslední třetinu života. O to více mne provokovalo, že pro neexistuje řešení pro ty, které banky odmítnou.

Jsem perfekcionalista. Neumím se smířit s tím, že něco neumím. A tak vznikl program Chytrý nájem. Program, kde klient není lustrovaný bankou. Program, kde platíte obvyklý nájem a 2/3 zaplaceného nájmu umořují cenu domu. Tedy na rozdíl od hloupého nájmu, tímto nájmem svoji nemovitost postupně zaplatíte. Hledal jsem a našel cestu pro klienty, pro které žádná cesta neexistovala.

Je už v Česku obvyklé, že někteří rádi komentují a neradi se o věci zajímají. A tak také kolem této nové myšlenky začaly vznikat názory bez znalosti. Říkám jim neporozumění. Nejlepším lékem neporozumění je trpělivé vysvětlení. Tak pojďme vysvětlovat.

Neporozumění prvé: “Vždyť je to dražší nežli hypotéka.”

No samozřejmě, že je splátka v programu Chytrý nájem je vyšší nežli splátka hypotéky. Z mnoha důvodů být musí a není se tedy čemu se divit. Splátka hypotéky obsahuje jen samotné splácení dluhu. Veškeré ostatní náklady, jakými je pojištění, daň z nemovitosti jsou hrazené samostatně mimo splátku. V programu Chytrý nájem splátka musí z podstaty obsahovat naprosto všechny náklady. Tedy včetně dobrého pojištění, zaplacení všech daní také 30 let údržby domu. Když se za 29 let porouchá kotel, obsahuje splátka výměnu kotle za nový. Tedy srovnávat vedle sebe čistou splátku hypotéky se splátkou Chytrého nájmu je prvé velké nepochopení.

Neporozumění druhé: “Lepší je hypotéka.”

To je moje nejmilejší neporozumění. Samozřejmě, že je lepší hypotéka. Také kde je možné pro klienta připravit hypotéku, tam vždy realizujeme hypotéku. Jsem autorem tohoto programu a jako autor vždy říkám: Program Chytrý nájem realizujeme výhradně tam, kde hypotéka není možná. Když někde čtete komentář, který srovnává tento program s hypotékou, pak víte, že dotyčný komentující program vůbec nepochopil. Program Chytrý nájem není a nikdy nebyl alternativou hypotékám. Tento program je záchrana pro ty, kterým je hypotéka v daný moment uzavřena. Chytrá otázka tedy není, zdali je program lepší nežli hypotéka. Chytrá otázka zní, zdali je chytrý nájem lepší nežli nájem hloupý. Zdali chci placením nájmu zaplatit majetek sobě, nebo chci placením nájmu zaplatit majetek někomu jinému ?

 Neporozumění třetí: “Třicet let je dlouhá doba.”

Za třetí časté neporozumění si můžeme v ES sami. Popisujeme program tak, že za 30 let každý svůj dům splácením nájmu zaplatí. Vytvořili jsme tak myšlenku, že programu musí být splácený po celých 30 let. Tak to však není. U naprosté většiny klientů, kteří tento program mají, je nemožnost hypotéky dočasná. U většiny se jednou vyřeší důvody, které dnes brání k běžným programům. Chytrý nájem máme vytvořený tak, aby kdykoliv bylo možné přejít do normální hypotéky. Ani koruna sankcí za předčasné splacení. Žádná administrativní překážka. Pozdější přechod do hypotéky je v tomto programu žádoucí postup. Hledal jsem řešení, jak odemknout situaci pro ty, kteří dnes do banky nemohou. A upřímně budu šťastný, pokud každý do hypotéky přejde hned, jak mu to situace umožní. Také proto, že uvolní místo jiným čekajícím

Neporozumění čtvrté: “Počítejte kolik přeplatím.”

To je takové české specifikum, s kterým jsem se zatím nikde jinde ve světě nesetkal. Souvisí nejspíše s tím, že naše generace nezažila ekonomickou výchovu na školách. A tak skoro každý den můžete potkat někoho, kde vynásobí splátku počtem splátek za 30 let a velmi se diví, že ta částka je vyšší nežli cena domu na začátku. Nechejme stranou, že dotyčný často do přeplacení počítá i to pojištění, daně a údržbu. Na co se v Česku zapomíná prakticky vždy, je inflace. Při tomto výpočtu dotyčný počtář zapomene, že při průměrné meziroční inflaci 3% ztratí peníze za deset let 30% své hodnoty. Za třicet let bude kupní síla stokoruny méně nežli poloviční dnešku. Kdo by chtěl tedy zaplatit za 30 let to, co si dnes půjčil, ten musí věřit na Ježíška. Protože jen Ježíšek by pak musel doplatit zbylou hodnotu peněz. A české banky zatím Ježíšky být neumí. :

 Neporozumění páté: “Je to skvělý kšeft pro firmu.”

Chápu tuto myšlenku. Nikdo nevidí za oponu a je snadné dojít k podobnému závěru. Pro mé kolegy je to nejvíce legrační názor k tomuto programu. Když jsem chtěl otevřít program pro lidi, které banky odmítaly musel jsem na tento sehnat peníze. Uzavřel jsem dohodu o financování s Komerční bankou. Nakoupil jsem pro prvých 30 klientů pozemky a rozestavěl domy. Banka později od dohody odstoupila. České banky nechtějí otevírat cestu pro ty, které sami registry postavily mimo hřiště. Ten prvý rok programu Chytrý nájem byl pro mne pekelný. Abych mohl financovat těch prvých třicet domů, musel jsem prodat osobní majetky a sám na sebe si vzít patnáct hypotéčních úvěrů. Celé roky jsem podnikal bez jediné půjčky. Najednou jsem si musel vzít na sebe jako fyzickou osobu mnoho hypoték, abych otevřel cestu svým klientům, kteří do banky nemohli. Že to je skvělý kšeft by mne tenkrát opravdu nenapadlo.

Bylo zřejmé, že další úvěry si tímto způsobem za své klienty brát nemohu. Brzo se ukázalo, že spolupráce s bankami nikam nevede. Nezbylo nežli oslovit akcionáře Ekonomek. Oslovil jsem je s myšlenkou, aby se vzdali podstatné části svých ročních zisků. Za tyto peníze umožnili stavět další domy v programu Chytrý nájem. Akcionáři rychle pochopili, že pokud se domy zaplatí za 30 let, většina z nich se už návratu těchto peněz v aktivním působení nedočká. Je těžké říct někomu vzdej se hezké dovolené, nového auta a pojďme udělat něco smysluplného pro lidi, pro které jiná možnost není.

Je to pro mne stále velmi silný moment. Velmi jsem o pochopení akcionářů usiloval. A když souhlasili, dlouho jsem nemohl uvěřit. Přijde mi úžasné, že se ti lidé vzdali svého pohodlí a na mnoho let svých peněz proto, aby podpořili můj program. Nejsilnějším argumentem byla moje angažovanost, když banka nedodržela dohodu. To že jsem si svým jménem vzal na sebe hypotéky za své klienty byl prý důvod, proč bez velké radosti akcionáři souhlasili a přidali se.

Tak až zase někdo napíše, že to je “skvělý kšeft”, usměji se. Nechť se kdokoliv na třicet let vzdá svých úspor v očekávání, co mu tento krok skvělého v osmdesáti přinese. Zvláště v dnešní době, kdy jsme si zvykli spotřebovat všechno hned a na nic nečekat.

Vysvětlil jsem pět nejčastějších neporozumění programu Chytrý nájem. Zároveň jsem vysvětlil, proč je program kapacitně omezený a proč mí kolegové mají povinnost vždy testovat, zdali není možné financování i jiným našim programem financování. Budu pro Vás dál sbírat neporozumění, které někdy příště zase vysvětlím. Můžete mi pomoci neporozumění pro mne sbírat a posílat jako komentář k tomuto Blogu. Protože vysvětlovat a vést k pochopení má smysl. Stejně jako má velký smysl zaměnit hloupý nájem za ten chytrý.

Váš David Mencl