Jsem velký obdivovatel firmy Apple. Fascinuje mne, jak úžasnou invencí dokázali zlepšit životy milionům lidí. Jak vytvoří úžasný telefon, změní celý obor a přinesou svým uživatelům skutečné hodnoty.

Dvacet let stavím svým klientům domy. Jsem posedlý snahou po dokonalé službě. Hledám nové myšlenky. Vytvářím nové programy, které učiní bydlení v rodinném domě dostupné více lidem. Vymýšlím nové domy a hledám, jak tyto stavět lépe a levněji.

Přišel velký úspěch. A s tímto, aniž bych si to uvědomil, jsem podal ruku Ďáblu.

Nebývalé programy služeb Ekonomek přinesly v krátké době velký nárůst klientů. Pamatuji ty roky opilé úspěchem. Klienti doslova zaplavovali naše kanceláře. Uzavírali jsme čtyřicet nových objednávek na dům měsíčně a prakticky jsme nemuseli inzerovat. Zájem byl spontánní a obrovský. V Ekonomkách jsme si vůbec neuměli představit nějakého klienta odmítnout. Přijímali jsme každou novou výzvu.

Pro akcionáře to byly hojné roky. Hrubý zisk společnosti atakoval několik let hranici sta milionů ročně. Ekonomky se velmi rychle staly českou jedničkou v rodinných domech. Seděli jsme nad mapou Evropy a přemýšleli, kam svůj úspěch budeme exportovat v dalších letech.

Byla to mimořádně snadná doba na podnikání. Až příliš snadná. A přes spokojenost akcionářů i většiny klientů mně tato doba postupně vzala radost z mé práce. Na samém vrcholu v roce 2008 jsme v Ekonomkách pracovali najednou pro 940 klientů. Pracovat intenzivně pro tak velké množství klientů je téměř nepředstavitelné. Pracovali jsme deset až dvanáct hodin denně a stejně se nám nedostávalo času dělat věci s mírou perfekcionality, která by nám byla milá.

Vzpomínám, jak jsem celé noci odpovídal na dotazy v kavárně a maily. Jak se mně nedostávalo času na schůzky s dodavateli ani klienty. Ještě dnes mne straší, jak velké množství klientů začalo kazit morálku našich dodavatelů. Jak neblahý dopad měla tato doba na kvalitu celého oboru. Kdy pověst řemesla utrpěla další velkou ránu. A co mne dnes mrzí nejvíce vidím, jak jsme v těchto hojných letech přestali být inovativní. Přestali jsme vymýšlet nové služby a nové programy vezli jsme se na starých nápadech, když na nové jednoduše nebyl čas.

Podal jsem tenkrát ruku Ďáblu a vyměnil radost a novátorský přístup za obrovské množství realizovaných domů.

Je úžasný pocit přivést klienta na práh jeho nového domu. Uvědomuji si, jak dobré bydlení může zásadně přispět ke šťastnějšímu životu mých klientů. Okouzlen společností Apple jsem chvilku podlehl přesvědčení, že mám stavět tisíce domů každý rok. Že musím tu radost přinést každému. Že mám postavit všechny domy světa.

Stavba domu je velmi specifickou službou. Je velmi pevně svázaná s místem i konkrétním klientem. Chcete li postavit perfektní dům, musíte výborně poznat své klienty. Je nutné poznání věnovat dostatek času. Musíte znát detailní potřeby každého a těmto přizpůsobit projekt. Musíte znát místo a dům upravovat místní situaci. Všechny dodávky subdodavatelů, pracovní sílu i kontrolu musíte koordinovat na různá místa staveb po celé zemi. Všechny tyto parametry nesvědčí masové typové produkci.

Na rozdíl od skvělého telefonu či počítače firmy Apple, nelze dům někde vyrobit a na druhém konci světa zákazníkům prodat. Pochopil jsem, že nedokáži pozitivně ovlivnit životy milionů lidí jako můj vzor. Můj obor má své limity a nerespektování těchto nevede k radosti.

Měl jsem štěstí. Asi bych nedokázal vyskočit z toho rychle se točícího kolotoče. Přišla však změna hospodářské situace. Můj obor dostihla hluboká krize. Změna situace mně dala šanci přemýšlet. Dnes v Ekonomkách pracujeme pro polovinu klientů roku 2008. Do mé práce se vrátila radost. Mám čas scházet se s každým klientem, který moji pomoc potřebuje. Mám čas vymýšlet skvělé nové služby a pak se z těchto radovat se svými klienty. Máme čas stavět domy v úžasné kvalitě, kterou nám závidí i ti nejnáročnější. Jednoduše práce pro méně klientů s naprostou pečlivostí a invencí se mně zase stala smyslem života.

Sleduji signály. Růst se vrací. A s ním i stará pokušení. Bylo působivé být ředitelem největšího stavitele domů v Česku. Bylo elektrizující předkládat akcionářům zprávu o hospodaření společnosti. Vidím tu nataženou pracku. Jen přijmout nabídku a stisknout …. .

Bude pro mne těžké přenechat místo jedničky někomu jinému. Z mého pohledu nepochybně slabšímu. Snáze se už vzdám části zisku. A přesvědčím k tomuto i akcionáře. Hledám dnes ve svém životě vyšší hodnoty. Harmonii především. Je mně nadevše důležité, zachovat radost z práce sobě i svým druhům v Ekonomkách. Je pro mne důležité, zůstat se svými klienty dávno po dokončení domu. Je mi náplní, zůstat inovativní. A začal jsem psát blog. Třeba mé myšlenky zaujmou další stavitele. A třeba tak na dálku ovlivním životy i dalších lidí, kterým jsem z důvodů výše vysvětlených nemohl dům postavit sám.

Vidím přicházející růst v našem oboru. Snad budu dost silný a nepodám podruhé ruku Ďáblu.