Prožíváme v ES mimořádné období. Se skvělým hodnocením svých klientů jsme dokázali po šesté v řadě obhájit titul Kvalitní firma. Opět nám více jak 97% klientů dalo nejlepší hodnocení. Naši klienti nám tímto poděkovali za naši práci a vystřelili nás na samý vrchol mezi české stavitele domů. Stejně jako minulý rok, také naše domy postupně vyhrávají soutěž za soutěží. Získali jsme prvé a druhé místo v soutěži Dům roku, vyhráli titul TOP dům, zvítězili v soutěži o nejlepší dům Slovenska. Prožíváme v ES období, kdy jeden velký úspěch střídá druhý. A já teď ze všeho nejvíc připomínám pokoru a další usilovnou práci pro úspěchy další let. Proto také tento můj blog nebude o slavných a úspěšných dnech ES. Tímto Blogem splním svůj několik let starý dluh a napíši o těch, kteří z různých důvodů ostatním úspěch nepřejí. Tento Blog bude o nepřejícných. Protože s velkým úspěchem přichází často zášť, půjde věřím o Blog aktuální. 🙂

Konkurent

Ekonomky jsou fenoménem a úspěch jednoho je velkým traumatem druhého. Děje se tak jiným úspěšným a děje se to i v jiných oborech. Kdo nerad pracuje na zlepšování své služby, snadno se ocitne daleko za vlakem. V Česku obvykle neumíme přiznat jinému větší pracovitost, či šikovnost. V Česku úspěšnějšího raději pomluvíme. Již mnozí přišli na to, že když frustrace dosáhne vrcholu, pomůže napsat pár hanlivých komentářů a je lépe. Uplivnout si, říkal jeden moudrý muž.

Před šesti roky jsem měl na výběrovém řízení chlapíka, který odešel ze společnosti Canaba. Popsal mi velmi podrobně, jak každý obchodník této společnosti má úkol každý den napsat několik pomlouvačných příspěvků na přiděleného konkurenta a několik pochvalných ke svému chlebodárci.  A jak to v Rýmařově dělají stejně. S úžasem jsem na toho chlapa zíral. Jako kdybych viděl u benzinové pumpy tankovat UFO. Věděl jsem, že se toto děje, nikdy bych neuvěřil, že se mi k tomu někdo bez bázně přizná na výběrovém řízení. Pro některé se podobné počínání stalo tak samozřejmým, že ani nemá zábran o tomto mluvit.

Jsem člověk veskrze zvědavý a tak jsem se dozvěděl, že tento prodejce domů Canaba psal pravidelně hanlivé vymyšlené příspěvky na Ekonomky a Rýmařov. Vystupoval v těchto jako nešťastný klienti obou společností a líčil opravdové hrůzy stavby.

Abychom byli spravedliví, stejně neeticky si počíná i celá řada dalších společností. Dnes již dokonce je možné špinění svých konkurentů objednat u agentury, která při větší objednávce nabízí jeden příspěvek za 7,-Kč. Fascinující umí být ta naše doba. Člověk se nemá smát vážným věcem. Tento defekt oboru jistě vážný je. Přesto se pousmát musím. Usmívám se představě, kam podobná zoufalost ty lidi a firmy vede. V jaké ne-sebeúctě musí žít někdo, kdo takto pracuje.

Vyděrač 

Mimořádnou a vzácnou skupinou nepřejícných jsou internetoví vyděrači. Tito si vynucují výhody, na které nemají právní ani morální nárok. “…když mně nedáte co chci, budu Vám škodit na internetu, budu Vás pomlouvat, kde mohu….”

Podobných lidí je spíše málo. Ve své profesi stavitele jsem poznal přes devět tisíc klientů. Přesto do této skupiny bych zařadil jen několik jednotlivců. Ty své znám jménem. 🙂 Být internetovým vyděračem znamená velké pokřivení morálky, které je naštěstí vzácné. Pokud internetovému vyděrači nevyhovíte, pak jste získali společníka na mnoho let. Lidé z této skupiny jsou vzácní a neuvěřitelně vytrvalí. Ve své zapšklosti a neúspěchu dokáží pomlouvat celé dlouhé roky. Trpí stejnou deviací jako zasílači balíkových bomb. Bomby zaměnili za internetové zprávy a radost čerpají ze znepokojení jiných. Jejich bombou jsou rozsáhlé soubory hanopisů. Nepasou po utrhaných prstech, pasou po otrávení těch, kterým svoji “bombu” poslali.

Závistivec 

Prvé dvě skupiny nepřejícných beru spíše s úsměvem. Třetí skupina mě však mrzí. Je to skupina, se kterou se potkávám jen v Česku. Bohužel.

Ve výzkumech Eurostatu vycházíme jako Češi obvykle dobře. Jsme pracovití, jsme vzdělaní a zajímáme se o dění kolem sebe. Jen v jedné statistice jsme bohužel vyšli nejhůře z celé Evropy. Výzkum Eurostatu ukázal, že Češi jsou nejvíce závistivý národ v Evropě. Výsledek, ze kterého je mi hodně smutno. Vyšší míra závisti je bohužel v našem národě všudepřítomná.

Překvapivě nejčastější skupinou pomlouvajících nejsou konkurenti, jak by asi každý čekal. Nejčastější skupinou nepřejících jsou lidé bez přímého vztahu k naší práci, často i bez základní znalosti. Jsou to lidé, kteří nebydlí dobře a špatně snášejí představu, že jiní lidé budou šťastní ve svém domě. Závist je jim pak motorem psát nesmyslné příspěvky.

Kdo si rád hraje, může provést snadný test. Sdílejte na svém facebooku nějaký hezký dům Ekonomek. Napište, že se na tento těšíte. Snadno poznáte své okolí. Bude mnoho těch, kteří s Vámi budou radost sdílet. A pak přijdou ti, kteří si nedokáží pomoci, aby Vaši radost nezkalili. Obvykle pod rouškou přátelské rady:

Nepřejícník: “Byl bych velmi opatrný, znám někoho, kdo měl velké problémy……”

ES: “ To je nám velmi divné, můžete nám napsat jméno toho dotyčného našeho klienta ? “

Nepřejícník: “Jméno Vám nenapíši, protože …….. (následuje obvykle nesmyslná výmluva, proč nám nemůže dát jméno nespokojeného klienta.) “

Během dvou vět víme, že mluvíme s někým, kdo jiným nepřeje dobré bydlení. Často se nám podařilo vstoupit do hovoru a zjistili jsme, že jde o člověka, kterého nějaká vážná životní situace uvěznila ve špatném bydlení. Obvykle jde o lidi, kteří za svoji neutěšenou životní situaci viní vždy okolí. “….prohnilý systém, kapitalismus, vládu, banky…..”. Často jde o lidi doslova topící se v dluzích, kteří nevidí ve svém životě dobrou perspektivu a nepřejí tuto ani nikomu jinému.

Bohužel se s touto skupinou setkávám opravdu mnohem více v Česku nežli na Slovensku, Polsku, Německu, či teď nově v Portugalsku. Bohužel.

Nezralí 

Prvé dvě skupiny nepřejícných (konkurenty a vyděrače) najdete všude po celém světě. Vlastně nejsou ničím překvapivé. Třetí skupina (závistivci) je specifikum České republiky. Bohužel. A skupina čtvrtá je skupina specifická, moje. Této skupině říkám nezralí a jde o skupinu, kterou vytváří v oboru jen Ekonomky.

V ES dvacet let usilovně pracujeme, abychom učinili dům přístupný co nejvíce mladým rodinám. Pomohli jsme do vlastních domů lidem, pro které to bylo ještě před deseti lety naprosto nemyslitelné. Šťastné pohledy našich klientů jsou nám velkou odměnou za úsilí posouvat hranice toho, kdo může být ve svém domě.

Skupina nezralých je rubem této mince. Co je skvělé pro většinu, může být problém pro několik jednotlivců. Učinili jsme bydlení v domě dostupné. A bohužel touto dostupností umožnili objednat dům i nezralým, kteří svá rozhodnutí činí bez rozmyslu a zbrkle.

Dříve stavbu rodinného domu rodina plánovala měsíce a roky. Tento dlouhý čas pak zajistil utříbení myšlenek. Klienti, kteří dlouho přemýšlí, ví co chtějí a jsou nám skvělými klienty. Snadná dostupnost však přinesla také klienty, které stavba domu napadne v úterý a ve čtvrtek svůj dům objednají. Činí tak lehkovážně. Svět je pro ně vypínačem. Zapnu a dům chci, vypnu a už nechci. Zájmy a myšlenky nestálé. Jsou to lidé nezralí, obvykle bez zkušenosti a životní moudrosti.

Náš systém je skvělý pro lidi, kteří chtějí dům. Pro tyto jsme vše vytvářeli a pro tyto své programy stále vylepšujeme. Klientovi, kterému stavíme dům, poskytneme úžasnou hodnotu individuálního projektu zcela zdarma. Dohodli jsme pro tyto mimořádnou slevu od výrobců materiálů, která zaplatí celou přípravu stavby. Jednoduše učinili jsme podmínky výhodné pro ty, kteří opravdu staví.

S rozumem špetky je jasné, že ten kdo dům nakonec ze svého rozmaru nepostaví, nemůže čerpat slevu výrobců materiálů. Kdo si na stavění domu jen chvilku dětsky hrál, aby pak zjistil, že má vlastně jiné životní priority, ten musí náklady přípravy zaplatit.

Co je jasné a pochopitelné člověku se zkušeností, může být nepochopitelné nezralému, který rád bere, ale nerad platí své účty. Nezralého poznáte snadno. Nezralý mají svůj jazyk.

“ Za pár papírů po nás chtějí zaplatit 30.000.-.” , či ještě častější “Zaplatil jsem za nic.”

To jsou věty, kterými nezralí popisují fakt, že nedodrželi smlouvy a zaplatili za vyhotovení projektu ( či části ). Vlastní nedodržení dohod není žádný problém. A práce druhého není nic. Tak snadno a rychle poznáte lidi doposud pro tento svět nezralé.

České stavební firmy a stejně tak banky obvykle pracují se storno poplatkem 10% z ceny domu. A naprostá většina českých stavebníků chápe, že ke zrušení objednávky, dovolené, domu, auta, ubytování hotelu 10% storna logicky patří.

V Ekonomkách jsme učinili domy mimořádně dostupné. Přivedli jsme si tak mezi své klienty i malou skupinu opravdu nezralých a nezkušených. Používáme nejmenší storno na českém trhu. Naším storno-poplatkem je 1,5%. Člověk zkušený a moudrý nízkou hladinu storna ocení. Pokud se někdo i nad tak nízkou hladinou podivuje, ke své nezralosti se tím nahlas hlásí.

Celý život usilujeme o to učinit domy dostupné i mladým rodinám. A dnes jsme popravdě překvapeni, že cíl tak bohulibý má také svoji druhou stránku. Dokázali jsme tím vytvořit vlastní skupinu nepřejícných, kterou nikdo jiný nemá. 🙂

 

No a Lublin 

Na úplný závěr naprostý unikát. Agentura provádějící výzkum internetu zjistila, že jediný člověk pod přezdívkou Lublin píše již sedm let 30 příspěvků  o ES každý den. Tento člověk podle svých slov nikdy nebyl klientem ES, nikdy nebyl na schůzce a nemá ani náš katalog. Přesto napíše každý den 30 příspěvků. Tedy neuvěřitelných 900 příspěvků za měsíc a 10.800 příspěvků za rok.

Podle shodného identifikačního čísla pak agentura zjistila, že Lublin používá další 4 přezdívky s podobnou kadencí aktivity. Tedy za 7 let tento člověk pod přezdívkou Lublin a dalšími napsal neuvěřitelných 378.000 příspěvků. Téměř 400.000 zpráv od člověka, který o ES nic opravdu neví. Fascinující a neuvěřitelné.

Vždy mne vrtalo hlavou co přesně skrývají inzeráty: “Nabízíme dobře placenou práci z domova. Stačí Vám jen připojení na internet.“  Aha tohle je ta práce.  O kolika společnostech Lublin takto asi píše ? O nás napíše 30 příspěvků a kolik jich dohromady za den stihne ? 500 ? Či 1.000 ? Kolik takových Lublinů asi na psaní o ES vydělává.

Je ohromující jak někteří dokáží parazitovat na práci a úspěchu jiných.

Většina je slušná 

Každý se v životě setkáme se svými nepřejícnými. Kdo je úspěšný, setkává se s těmito častěji. Smysluplný život však za tuto daň stojí. Proto se nenechejme žlučí hrstky otrávit. Každý den si připomínejme, že lidí slušných a milých je stále naprostá většina. Jen jsou někdy méně vidět. Hulvátství a neslušnost na sebe umí poutat více pozornosti nežli slušnost. Přesto jen slušnost, úcta a vzájemná prospěšnost má dlouhodobě smysl. Nepřejícní to asi neví, ale jejich cesta nevede ke spokojenosti. Každá energie se neomylně vrací. Konejme dobro a vrátí se nám dobro. Kdo vyšle žluč, tomu se dobro opravdu nevrátí.

Splnil jsem svůj dluh. Setkávám se s nepřejícnými patnáct let. A konečně jsem i těmto věnoval svůj Blog. Teď si půjdu s kolegy chvilku užít radost z dalšího titulu Kvalitní firma a ze všech výher našich domů. Brzy se zase pustíme do práce. Budeme připravovat další skvělé domy a budeme ještě více pracovat na našich programech. Jedna z nesporných výhod nepřejícných je, že nás nenechají usnout na vavřínech dnešní slávy. Protože, kde přišel dnes úspěch, přijdou za pár dní i oni. 🙂

Bonus: Část rozhovoru Petra Čtvrtníčka pro DVTV 🙂 https://vimeo.com/user12957103/review/159213705/855c7957d0