Porosil mne kamarád a kolega o několik myšlenek před tím, nežli vhodí hlasovací lístek do urny. Před tím, nežli sám za sebe provede volbu Prezidenta. Kamarád Luboš je člověk přemýšlivý, který si rád přemýšlí i o pohledech druhých. Nakonec slyšet i jiné názory nežli ty své je příznak moudrých.

Nálada ve společnosti je značně rozbolavěná. Společnost rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Rozdělení až tak velké, že je pro dobrý život v této zemi škodlivé. Také proto se pokusím hledat ty smířlivé pohledy, na kterých se můžeme shodnout všichni. Budu hledat pohledy, které nás nebudou ještě více rozdělovat, které nás mohou spojit.

Na konci sil 

Miloš Zeman je na konci svých fyzických sil. Žádná slova nemohou zakrýt co každý vidíme. Poslední rok náročný program Miloše Zemana doslova ničí. Kde jiní politici stojí on musí sedět. Kde jsou jiní svěží Miloš Zeman je k smrti unavený. Každý týden je markantně znát. Miloš Zeman na fotografiích z března je o deset let mladší člověk nežli na fotografii z listopadu. Náročný program Miloše Zemana doslova ničí a přivádí ke konci jeho života.

A to je prvý důvod, proč myslím není moudré zvolit Miloše Zemana prezidentem. Je vyloučené, aby vydržel do konce volebního období. Zvolit prezidenta na dva roky a utrácet čas lidí a peníze na další volby předčasně je naprosto hloupá myšlenka. Pokud hledáme prezidenta na pět let, měl by to být někdo, kdo těch pět let může v kondici vydržet. Nežli brzo další volby, raději za ušetřené peníze postavme nemocnici. Nebo přidejme učitelům, hasičům, či třeba důchodcům.

V okolních zemích mají fyzicky svěží a zdatné prezidenty. Miloš Zeman byl již dnes tím výrazně nejunavenějším politikem Evropy. Každý další měsíc bude tento rozdíl jen horší. Čas nelze zastavit. Stejně jako odejde do důchodu bývalý špičkový chirurg, či pilot letadla, měl by odejít i politik, když již síly odcházejí. Odejít na vrcholu je osvícená vlastnost.

Příliš rozdělená společnost

Jsme příliš rozdělenou společností. Miloš Zeman měl cíl být prezidentem, který nerozděluje, ale spojuje. Tento cíl se mu nezdařilo ani trochu splnit. Bohužel některé momenty v chování Miloše Zemana jsou pro velkou část Čechů naprosto nepřijatelné. A tak prezident, který chtěl spojovat rozděluje.

Rozdělená společnost ničí štěstí a radost každého z nás. Rozdělení tak hluboké, že ničí přátelství. Možná se příště oba tábory budeme muset učit volit osobnosti trochu méně výrazné a méně vyhraněné, za to však přijatelné také pro ty druhé.

Méně rozdělení přinese méně zlé krve. Miloš Zeman chtěl být tím, kdo spojuje, bohužel se stal tím, kdo rozdělil společnost tak, jak nikdo před ním.

Dobré vzory pro dobré děti

Jako každý otec chci pro své děti to nejlepší. Chci pro ně život ve šťastné zemi. Chci pro ně dobré vzory, které budou napodobovat a tím se stávat lepšími. Chci pro ně prezidenta, kterého jim mohu dát za vzor.

Miloše Zemana Andulce za vzor dát nemohu.

Děkuji, že jste mé myšlenky přečetli. A děkuji, že o těchto bez předsudků a zlé krve dokážete chvilku přemýšlet.

Užijte si volby David Mencl