Poslední měsíce jsme zažili mnoho debat o službě překlenovacích půjček. Zanechme pro tuto chvíli stranou, zdali byly tyto diskuse vždy relevantní, ponechme stranou skutečné motivy těchto diskusí. Naslouchejme názorům bez ohledu na to, kdo tyto říká a s jakým úmylsem. Inspiraci můžeme nacházet  na překvapivých místech. Každá příležitost k dobré změně je cenná. Bez ohledu kdo a jaké okolnosti nám tuto příležitost přinesly. 

Jsou překlenovací půjčky v našem programu potřebné ? 

Ano. Pro 20% našich klientů je překlenovací půjčka naprostou nutností, bez které by sen o vlastním domě nebylo možné zhmotnit. Dalším 40% klientům překlenovací půjčka zásadním způsobem cestu domu zjednoduší a zpříjemní. Překlenovací půjčka je programem, který oslovuje více nežli 60% našich klientů v každém roce. Jde tedy o službu z pohledu klientů podstatnou.

Překlenovací půjčka činí samotné stavby méně závislé na přesnosti plateb z hypoték. Vlivem překlenovacích půjček jsou stavby plynulé, nedochází k přerušování, kvalita je výrazně vyšší a klient získává dům v dohodnutém termínu. Pokud nechceme stavět jen pro bohaté a kvalita je pro nás rozhodujícím parametrem, pak překlenovací půjčky zůstanou důležité. 

Možnost využívat bankovní produkty ? 

Nepochybně. Bankovní produkty musí být vždy prvou volbou řešení. Překlenovací půjčky nejsou zdrojem našich příjmů. V míře maximálně možné tedy využívejme pro překlenovací půjčky banky. Hledejme k tomuto spolupráce v novými mladými bankovními domy. Přinášejme záruky a domlouvejme speciální podmínky pro své klienty. Nechme pak banky dělat svoji práci – půjčovat peníze. 

Banky nechtějí nést rizika půjček bez zajištění. Až pro klienty, kteří možnost zajištění nemají, uchovejme možnost naší vlastní půjčky. Dále poneseme rizika, která banky nést nechtějí. Dále budeme poskytovat půjčky klientům, kteří nemají možnost zajištění své překlenovací půjčky bance. Jen  naše řešení má být to poslední možné, nikoliv prvé zvažované. 

Kdo půjčku poskytne ? 

Doposud jsem půjčky poskytoval já jako fyzická osoba. Před patnácti lety mělo toto rozhodnutí své opodstatnění. Snad bylo dokonce nutností. Okolnosti se však změnily. Jsme li za tento moment kritizováni, pak zde vyslyšme své kritiky. Nově půjčky poskytujme ze společnosti, kterou budeme ovládat. Tím garantujeme klientům kvalitu a etiku této služby. Půjčka tak nově bude zastřešena standardní institucí.   

Úrok půjčky 

Vraťme se na úplný začátek. Zcela v počátku jsem půjčky klientům poskytoval s nulovým úrokem. Každý klient s takovou půjčkou snadno věděl, že jde o velkou pomoc, nikoliv o byznys. Pak přišli prví neplatiči a my naši půjčku zatížili ročním úrokem 16% ( RPSN 16%). Bylo to rozhodnutí velmi nesprávné. Abychom snížili ztrátu způsobenou neplatiči, nechali jsme slušné klienty platit úrok. Přijali jsme běžnou normu, kdy slušní doplácejí na neslušné. Velmi tohoto rozhodnutí lituji. 

Je čas vrátit se zpět. Nové půjčky, které budeme klientům poskytovat, budou opět zcela bezúročné. Jsme stavitelé, ne bankéři. Pokud půjčíme klientovi peníze, půjde o jasný krok pomoci. Úrok 0% ( RPSN 0% ).  Vidět své chyby a umět se poučit.  🙂  

Půjčka s nulovým úrokem bude svádět k využívání této po delší čas nežli nutný. Bude tedy nutné pevně tuto nastavit jako půjčku krátkou, tak, aby pomohla vyřešit překlenutí financování, leč nebyla nadužívaná. 

Ochrana před neplatiči 

Svět není dokonalý. Stále se budeme vedle naprosté většiny slušných setkávat i s lidmi neslušnými. Napříště však nedopusťme, aby slušní dopláceli na neslušné. Sanujme systém na lidech nepoctivých a poctivým půjčujme zdarma. Považuji tuto myšlenku za úžasnou. Naplňuje mne radostí a energií. 

Nedodržení termínu splatnosti neznamená neslušný klient. Mnoho půjček je s nedodrženou splatností a vždy to tak bude. Často i klient “přítel” má vážný důvod, proč splatnost nedodrží. 

U každé půjčky tedy aktivujme automaticky roční ochranou lhůtu po termínu splatnosti. Náhradní termín zaplacení a poskytnutí roční ochranné lhůty může mnoha klientům v potížích pomoci. 

Zaveďme dvě úrovně penalizace nedodržení termínu splatnosti. Zaveďme sankci mírnou pro přátelské klienty v problémech 0,05% a sankci vysokou pro lidi, kteří chtěli systém zneužít a peníze zcizit 0,25%.  Snad vysoká sankce od této půjčky nepoctivé zcela odradí. 

Závěrem 

Hledejme vždy na prvém místě řešení bankovním produktem. Pro klienty, kteří nemají pro banky zajištění, uchovejme možnost vlastní půjčky. Půjčka musí být projevem naší pomoci. Půjčujme tedy zcela bezúročně a bez poplatků. Ziskem nám bude skvělá energie, která k této službě vždy patřila, spokojení klienti, plynulá stavba a tedy lepší poměr režijních nákladů. Negativní hlasy těch, kteří půjčku nevrátili tímto neodstraníme. Vytvoříme však další silný program, na který budeme pyšní a který nám bude činit radost. 

Váš David Mencl