Představte si situaci, kdy víte, že se naprostá většina mýlí. Opakovat názory většiny je snadné a populární. Snažit se změnit názor většiny je obvykle velmi nesnadné a nepohodlné. Pak už zbývá jen se rozhodnout, zdali chceme být  ve svých životech populární, či užiteční.

97% Čechů odmítá žít ve společném domě se svými rodiči. Většina se v tomto případě velmi mýlí.

Špatné domy přinesly špatnou zkušenost

Naprosto odmítavý názor většiny je v tomto unikání v celé Evropě a důvody musíme hledat ve špatné práci mého oboru. Špatně řešené domy přivodily špatnou zkušenost. Špatná zkušenost ze společného soužití vytvořila odpor k něčemu tak přirozenému jako je žít spolu. Tedy mi stavitelé jsme vini stavem společnosti a anomálií, nikde jinde ve světě neopakovanou, v takové míře jako v Česku.

Špatně vyřešený dům namáhá společné vztahy více nežli je nutné. Výborné  vztahy ani špatný dům nezhoší. Dobře vyřešený dům však pomůže k dobrému soužití i tam, kde jsou vzájemné vztahy i méně skvělé.

Proč žít společně 

Společný život velké rodiny má mnoho výhod. Je nám to natolik vzdálené, že o těchto již ani nepřemýšlíme. A snad také proto nám unikají.

Klíč ke štěstí

Rozdíl mezi člověkem dlouhodobě šťastným a člověkem ve svém životě nespokojeným je ve schopnosti kvalitních vztahů. Kdo dokáže kolem sebe vytvářet dobré vztahy, bývá šťastný. Kdo kvalitní vztahy neumí, musí ze vztahů utíkat a začínat stále nové a nové. Člověk, který vztahy neumí, žije uvnitř osamocený.

Umění vztahů musíme se naučit stejně jako jazyk, či fyziku. Bohužel však  kvalitní vztahy se na českých školách nevyučují. Škoda. Možná by bylo více šťastných lidí, kdyby bylo ve škole méně matiky a více vztahů.

Dobré vztahy se naučíme v rodině. Pokud jde o soužití rodiny velké, pak je podnětů mnohem více a výuka mnohem rychlejší. Prvým důvodem, který chci tedy nabídnout je důvod štěstí. Jsem přesvědčený, že lidé, kteří se naučí žít ve velké rodině získají umění dobrých vztahů a jsou ve svém životě šťastnější i úspěšnější.

Pohled ekonomický 

Zajímavý pak může být také pohled ekonomický. Společné bydlení je jednoduše levnější. Je levnější koupit jeden větší pozemek, na kterém postavíme jeden pěkný dvou-generační dům nežli kupovat pozemky dva, na kterých postavíme dva domy.

Logicky pak splátka hypotéky za dvou-dům bude výhodnější nežli splátky za dvě samostatné hypotéky. Rozdíl je podstatný. Tak podstatný, že pro některé rodiny může společný dům být klíč, který umožní výměnu bydlení v bytě za šťastný život ve vlastním domě. Tam kde dvě samostatné hypotéky nejsou pro rozpočet možné, je často přechodná jedna o trochu větší.

Více ekonomický je také měsíční provoz dvou-generačního domu ve srovnání s provozem dvou domů.

Společné soužití je také ekonomicky bezpečnější. Velká rodina v jednom společném dvougeneračním domu lépe zvládne nepříjemnost ve výpadku jednoho příjmu třeba v době dlouhodobé nemoci.

Pohled praktický 

Téma společného bydlení mne zajímá již mnoho let. Na úplném začátku byl příběh mého kamaráda. Ten se služebně odstěhoval se svými třemi dětmi do jiné země. Zcela tak ztratil zázemí babiček a na výchovu dětí byl se svojí skvělou manželkou sám. Po třech letech jsem si uvědomil, jak zásadně utrpěl jejich vztah. Veškerý společný čas věnovali dětem. Již se nedostávalo na to rozvíjet vzájemnou lásku. Kde vzájemný vztah nerozvíjíte, přijde vždy ochlazení.

Na příkladu kamaráda jsem si uvědomil, jak je pro vztah partnerů skvělé, když jednou týdně mohou děti nechat u prarodičů a jít spolu do kina, či na večeři. Jen jednou týdně pravidelně a pro vztah uděláte více nežli nežli si umíte představit. Pokud máte prarodiče ve stejném domě, je to snadné a neobtěžující také pro ně.

Později když již jsou Vaše děti větší nastane naopak situace, kdy je třeba postarat se o své rodiče, či jednoho z nich. Přirozeně můžete jezdit s nákupem třikrát týdně přes celé město a po zbytek času žít v nejistotě. A nebo můžete mít své blízké opravdu blízko. Na pár kroků a jedno zaklepání blízko.

Jak se dnes staráte o své rodiče, takový dáváte vzor svým dětem, tak se oni jednou budou starat o Vás. 🙂

Více možností 

Velký dvojgenerační dům nabízí více možností a kombinací. Je lépe připravený na měnící se životní situace. V menším bytě Vašich rodičů jednou můžete bydlet Vy. A vaše velkém bytě jednou Vaše děti s vnoučaty. Velký dům je lépe schopný plynout s potřebami rodiny. Přinášet více a lepší řešení.

Dvě kuchyně a dva velké jídelní stoly 

Aby moderní více-generační dům fungoval, musí nabídnout to nejlepší ze společného i samostatného bydlení. Dům musí nabídnout naprosto perfektní soukromí a možnost být spolu.

V Ekononkách tedy vždy uvažujeme o dvou samostatných bytech. Naprosto soběstačných.  Každá rodina má svoji kuchyni, každá rodina své koupelny a toalety. Každá rodina má svůj úložný prostor. Jasné rozdělení a nesdílení těchto “rizikových” prostor je prvý klíč k dobrému domu.

Druhým klíčem jsou jasné vstupní dveře do každého z bytů. Jasné vymezení hranic, kde začíná prostor, který je Váš a kde zase prostor rodičů je naprosto zásadní druhou podmínkou.

Zároveň pak musíme umožnit pohodlné společné chvílle. Pro mne je podstatou společných setkání velký jídelní stůl. Ideálně v obou bytech. Takový stůl, kam se všichni pohodlně vejdou. Mám takový stůl ve svém domě a jsem za tento šťastný.

Dobře fungující dům pak musí nabízet dostatečný prostor na společné dostatečně velké terase. A také minimálně jedno další místo v zahradě, když chce být někdo v zahradě sám. Altán například. Či lavičku v krásné zeleni.

Pravidla – rozhodující tajná ingredience úspěchu

Stejně jako má Coca-Cola také v Ekonomkách máme tajnou přísadou pro úspěch. Velká zkušenost nás přivedla k poznání, že ani sebelepší dům nefunguje, pokud společné soužití nemá přesná pravidla. Zárověň jsme zjistili, že je někdy pro dvě generace žinantní sednout ke stolu a pravidla nad čistým listem papíru vymyslet. Co však již problematické není, zasmát se nad naším návrhem pravidel a ten pak upravit podle rodinné zvyklosti.

A tak naší recepturou je k projektu přidaný návrh pravidel.

Společné jídlo v neděli oběd, ve středu večeře.
Zahradu seká Martin.
Energie platitíme každý své podle změřené spotřeby.
Splátku hypotéky platíme v tomto dohodnuté poměru.
……. a mnoho dalších drobných pravidel, které když dohodneme na začátku, předejdeme mnoha budoucím napětím. Zbavíme li společné vztahy napětí, zůstane nám jen to hezké.

Alespoň se zamysleme 

97% spoluobčanů odmítá společné bydlení s rodiči. Zkusme pro začátek jen přemýšlet nad tím, že bydlet společně má i své nesporné výhody. Zkusme definovat rizika, která vidíme. Sepíšeme tato rizika a nechme pak tým ES k těmto navrhnout co nejlepší možná řešení.

Společné bydlení je jistě těžší cesta. A jak to už v životě bývá, ty těžké cesty bývají také často ty s největší hodnotou.

David Mencl