Vždy jsem si všímal, jak odlišně a s lepšími výsledky fungují rodinné firmy u nás i ve světě. Mnoho let jsem fungování rodinných firem zkoumal a dnes již Vám dokáži důvody této odlišnosti vysvětlit.

Ekonomické stavby

ES vznikly a dodnes jsou rodinnou firmou. Od prvých dní jsme byli  jiní nežli ostatní. Ta jinakost k nám  vždy přiváděla velké množství zájemců o naše domy. Celých dvacet let žijeme v prostředí, kdy zájem o naše domy je větší nežli naše kapacitní možnosti. Velký zájem v prvých letech znamenal až překotný růst. Růst pak potřebu dalších a dalších kvalitních lidí. Pracovní dovednosti nového člověka naučíte. Změnit povahu je však velmi obtížné, či nemožné. Vždy jsme tedy preferovali lidské vlastnosti před úspěchy a dovednostmi napsanými v životopisech.

Dobrou povahu nejlépe najdete mezi lidmi, které dobře znáte. A tak většina nových zaměstnanců byli příbuzní někoho, kdo již v ES pracoval. Přicházeli sestry, rodiče, manželky, manželé, spolužáci. Všichni lidé, u kterých jsme předem znali jejich morální kvalitu.

To je prvý moment, u kterého se zastavím. Pokud Vám kolega do firmy přivede svoji sestru a otce. Víte, že společné myšlence věří. Není pravdivějšího poznání.

Občas pomáhám jako konzultant v jiných společnostech. Rád používám tuto techniku jako test. A bohužel až příliš často se setkávám s tím, jak mnozí i vrcholní manažeři by do “své” firmy nikoho z rodiny nepřivedli. Nejspíše dobře vědí proč. Chovat se lehkovážně a bez opravdového zájmu je snazší ve firmě, kde nemají své příbuzné.

Do ES však naši zaměstnanci celé ty roky své blízké přivádějí. A tak jsme se stali mnohonásobně rodinnou firmou. Nejsme firma jedné rodiny. Jsme společnost několika rodin, které jsou s myšlenkou stavění dobrých rodinných domů hluboce spojeni.

Fungují jinak 

Rodinné firmy fungují jinak. Vysvětlení je překvapivě jednoduché. Většina z nás má zakódovanou potřebu být před svými blízkými za dobré. Chceme být obdivováni svými dětmi, být supermanem pro svoji ženu. V normální firmě je možné být celý den flákač a přesto pak můžete u večeře vyprávět, že na Vás všechno stojí, že jste ten nejlepší ze všech. V rodinné firmě nikoliv. Tam je to jiné.

Když můj kolega výrobní ředitel má ve firmě také svého otce, sestru a švagra, těm nic nenamluví. Když já ve firmě potkávám svoji maminku, ženu a často i starší děti, také si nic doma nevymyslím. Když chcete být hrdinou v rodinné firmě, nezbývá nežli se tak celý den chovat. Den co den. A když takto chtějí být hrdiny všichni, když většina má ve firmě své příbuzné, efekt je obrovský. Když se “hrdinsky” chováte několik let, stane se z tohoto chování rutina a Vaše norma. Aniž byste si to uvědomil, tak Vám kultura rodinné firmy pomůže být lepším člověkem.

Rodinné firmy fungují lépe, protože v těchto není možné předstírat. Co byste si dovolili v jiné společnosti, nedovolíte si v rodinné firmě. Kde úspěch Vaší práce ovlivňuje životy a budoucnost Vašich blízkých, tam máte jistotu, že své práci dáte vše. A právě z těchto důvodů jsou rodinné firmy jiné, více stabilní a dlouhodobě úspěšné.

Pro edici Tajné recepty úspěchu
březen 2017