Překlenovací úvěr je náš klíč, kterým odemykáme bydlení i mladým rodinám. Zároveň je to nejčastěji diskutované téma těmi, kteří žijí pro hledání chyb na ES. A jak to tak bývá, jde často o diskuse jalové bez základního pochopení.  Odpovím na některé otázky a možná tak přinesu pochopení tam, kde scházelo.

Proč vůbec ES poskytují překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je produkt, na který já osobně jsem velmi hrdý. Je to pro mne špičkou ledovce, jak by podnikání mělo vypadat. Podnikání, kde firma nekouká jen na svůj zisk a snaží se být ve svém prostoru prospěšná. Prospěšná i za cenu vlastního nepohodlí.

V Česku se dobře dům staví těm, kteří disponují alespoň 30% vlastních úspor. To však obvykle mladí lidé nejsou. Běžná rodina pokud musí platit vysoký nájem, životní náklady, rozvoj svých dětí, nemá šanci spořit významnou položku. Bez vlastních úspor jsou pak mladé rodiny uzamčeni v nutnosti platit celý život drahý nájem a za takto vynaložené peníze nevytvořit žádný majetek.

Překlenovací úvěr je náš klíč, kterým jsme za dvanáct let odemkli možnost bydlet ve vlastním domě tisícům mladým rodinám, které by jinak vlastní dům mít nemohly. Jsem upřímně hrdý na tento produkt. Na schopnost pomoci rodinám, kterým nikdo jiný pomoci neuměl, či nechtěl.

K čemu přesně překlenovací úvěr slouží?

Překlenovací úvěr stírá rozdíly mezi klienty bank, kteří mají a nemají své úspory. Banka je vždy velmi opatrná. Proto vyžaduje, aby prvé náklady nesl klient ze svých úspor. Náklady s projektem, náklady se stavebním povolením, náklady se základovou deskou a části zdiva. To vše banky vyžadují, aby klient zaplatil ze svého. Kdo dříve naspořeno neměl, tomu byla hypotéka nedostupná – uzamčená.

Právě překlenovací úvěr je klíč. Překlenovacím úvěrem nahradíme bankou požadované úspory. Tedy rozestavíme dům do fáze, od kdy je již možné čerpat hypotéční úvěr. Později pak postupným čerpáním hypotéky překlenovací úvěr umoříme tak, aby na konci stavby zůstala ke splácení jen hypotéka.

Jistě máte na úvěru mastný úrok a pěkný zisk.

Výtka pro mne z nejmilejších. Obvykle nás touto častují lidé, kteří jsou sami veskrze zištní. Lidé, kteří nikdy nedělají nic bez odměny. Tací naší filozofii nepochopí a nikdy této neuvěří.

V ES prosperujeme velmi dobře stavěním domů. Stali jsme se největším českým stavitelem. Zároveň nejsme nenasytní. Většina našich programů nevytváří žádný zisk. Přináší “jen” lepší službu a náš pocit smysluplné práce.

Stejně tak Překlenovací úvěr. Experimentovali jsme a hledali různé cesty. Dnes však již zase poskytujeme tuto půjčku zcela bez úroku a bez poplatků – RPSN 0%. Čistá nekomerční služba svým klientům. Žádný zisk. Jen dobrá služba. V této podobě mám já osobně program Překlenovacího úvěru nejraději.

Pokud nemáte žádný úrok a čas od času potkáte někoho, kdo půjčku nevrátí, musí být program prodělečný. Program tak každý rok vykazuje znatelnou ekonomickou ztrátu. Ztrátu, která nás netěší.

I tak má pro nás tento program smysl. I když naprosto chápu, že někteří nedokáží tento poslední odstavec vůbec pochopit. Jsou však různé zisky v našich životech. Některé se nedají měřit penězi a ty bývají často těmi nejcennějšími. 🙂

Proč stejně nepostupují jiní stavitelé ?

Jsou v zásadě tři důvody, proč čeští stavitelé neposkytují překlenovací úvěry. Prvým důvodem jsou jen snadné cesty. Mnoho mých kolegů vnímá podnikání jako hledání způsobu, jak co nejsnáze vydělat co nejvíce peněz. Sledují prospěch svých firem, nikoliv prospěch svých klientů.

S takovou filozofií se přirozeně do překlenovacího úvěru nepustíte. Ten Vám přinese mnoho starostí s legislativou, s neplatiči s těmi, co na Vás útočí jen proto, že děláte něco neobvyklého čemu nerozumí. Tedy kdo hledá sobě snadnou cestu, ten vlastní finanční produkt vytvářet nebude.

Druhým důvodem je nutný velký kapitál. Abychom mohli klientům poskytovat překlenovací úvěr, museli jsme přesvědčit své akcionáře, aby se vzdali nároků na své zisky. Téměř všechny zisky společnosti za řadu let kumulujeme, abychom vytvořili kapitál nutný ke snadným půjčkám. Jsem sám velký akcionář ES. Této myšlence naprosto věřím. I pro mne je někdy těžké vzdát svého podílu na zisku ve prospěch tohoto programu. Mám tedy pochopení, pokud v jiných firmách zisk každý rok majitelé pro sebe rozdělí. Nakoupí nová auta, drahé dovolené, domy, norkové kožichy, nebo třeba zaplatí drahé školné svým dětem. Vzdát se zaslouženého zisku je z mnoha důvodů těžké. Bez toho však kapitál vytvořit nelze a tedy ani produkt překlenovací půjčky.

Třetím důvodem je obava ze ztráty. To je důvod nejpádnější. Také nad tímto často rozjímám. Právo v Česku nefunguje dobře. Pokud půjčíte peníze někomu nepoctivému, obvykle již tyto nedostanete zpět. Mnoho kolegů stavitelů pak nevidí smysl vytvářet zisk stavěním domů a pak o část zisku přicházet vlastním finančním produktem. Chápu tento pohled. Sám musím každý rok přesvědčovat akcionáře, že i přes občasnou ztrátu má tento program smysl právě tím, jak velkému množství mladých lidí umožníme vyměnit špatné nájemní bydlení za bydlení ve vlastním domu.

Nejsem z těch co nikdy nepochybují. I sám sebe musím občas přesvědčovat. Letos například průzkumem, který ES objednaly. Průzkum ukázal obrovskou závislost mezi kvalitou bydlení a pocitem šťastně prožitého života. A tak když mám zlost, že mi někdo nevrátil půjčené peníze, vzpomenu si na ty, kterým tento program pomohl bydlet lépe a žít více šťastně. Připomenu si, že přinášet štěstí má smysl, i když svět kolem nás není dokonalý.

Není podezřelé, že jste jediní ?

Někteří to tak již mají, že každý pokrok je jim vždy podezřelý. Jsou to vnukové a vnučky minulých inkvizitorů. Těch, kteří upalovali za zkoumání lidského těla pitvou, či za myšlenku, že země není plackou. Potkávám stejné i dnes. Cokoliv nového je apriori podezřelé. Nechápou a bohužel většinou ani pochopit nechtějí. Na slabé znalosti vytvoří silný názor, který pak ještě hlasitěji křičí do světa.

Rád jsem v životě novátorský. Rád přicházím s novými pohledy. Rád snáším přísné inkviziční pohledy, když vím, že jsem vymyslel něco skvělého. Bohužel překlenovací úvěr není tento případ. Ten jsem nevymyslel. V zahraničí velcí stavitelé poskytují krátké půjčky běžně. Také v Česku jen v jiných oborech je spojení produktu s finanční službou obvyklé. Třeba když si kupujete nové auto. V domech jsem v Česku prvý. A jsem prvým rád. 🙂

Proč Překlenovací úvěr ?

Protože každá firma má být užitečná.
Protože přinášet nové možnosti je skvělé.
Protože má smysl otevřít cestu k dobrému bydlení i mladým rodinám bez úspor.
Protože klienti nás za náš přístup milují.

květen 2017