Potkávám se po světě s mnoha staviteli zděných domů. Je standardem, že naprostá většina stavitelů staví zděné domy v rozmezí 12 až 24 měsíců. Nejčastější doba, za kterou Vám v Evropě postaví zděný dům, je 18 měsíců. Rok a půl.

Potkal jsem již mnoho stavitelů. Ještě nikdy však stavitele, který by zděný dům stavěl klientům za 6 měsíců tak, jak domy stavíme v ES. Rychlá stavba zděného domu je pro mne zásadní hodnotou Ekonomek. Hodnotou, kterou získat bylo krvavě náročné. A o tom je tento Blog.

Rozdíl mezi tím stavět dům šest měsíců nebo obvyklých osmnáct není překvapivě v rychlosti práce. Rychlost, za kterou čtyři zedníci postaví zeď, či obkladač obloží koupelnu, je velmi podobná v Česku, Anglii, či Portugalsku. Celý rozdíl je jen v organizaci stavby. Tam se rozhoduje, zdali se dům staví půl roku, či dva.

Běžná stavba například v Anglii běží tak, že po dokončení jedné etapy objednáváte materiál a kapacity na další. Jde o princip postupného objednávání.  Tedy počkáte, až dostavíte zdivo a nadezdívky a jdete objednat krov. Přirozeně nežli pila vyřídí Vaši objednávku, krov nařeže a tesaři mohou přijít na stavbu, vznikne časová mezera několika týdnů. A tak stejně při každé další dodávce stavby. Vždy objednáváte při dokončení etapy a vždy čekáte.

Potíž je vysoká míra dodávek na stavbu. Kdysi “šikovný zedník” dělal na stavbě vše. Tahal kabely, pomáhal instalatérům, měl dělat omítky i sádrokarton. Dnes pro vysokou kvalitu staveb se na vše používají specialisté. Ani omítky již nedělají zedníci, ale provádí se dodávkou specialisty omítkáře strojně. Míra dodávek na stavbu tedy zásadně vzrostla a odměnou je vysoká kvalita domů.

Čím je celý obor více naplněný prací, tím déle pak na jednotlivé dodávky čekáte. Nikdo nečeká až zavoláte. Nežli může elektrikář nastoupit, musí dokončit práci co začal jinde. Nežli Vám přivezou strop, trvá to čtyři týdny. Měsíc čekáte na krov. Tři týdny na strojní omítky. Tři týdny na strojní betonové podlahy. Šest týdnů výroba oken.  A další a další.

Rozdíl mezi domem stavěným za 6 měsíců a domem stavěným za rok a půl není v rychlosti jakou se provádějí jednotlivé práce. Rozdíl je v čekání. Abychom dokázali dům postavit za 6 měsíců, nemohou být na stavbě žádné prostoje, žádné čekání na dodavatele. Celou zvláštností našeho rychlého postupu je objednání všech dodávek na samém začátku stavby. Tedy neobjednáváme krov, když dokončíme zdění nadezdívek. Objednáme krov při základové desce. Stejně tak strop, stejně tak okna, stejně tak všechny odborné profese stavby. Už u základové desky říkáme elektrikáři, že za čtyři měsíce ve čtvrtek potřebujeme, aby nastoupil na stavbu a za týden tam provedl své práce.

Objednávka předem má o proti tradičnímu postupu obrovskou výhodu v celkovém termínu stavby a v úspoře nákladů.  Jsou však dva důvody, proč tento systém stavitelé zděných domů ve světě používat nechtějí. Tento postup je mimořádně náročný na přesnost práce a je náročný na platby klienta.

Pokud objednáte okna do hotové hrubé stavby, objednáváte okna podle rozměrů vyzděných otvorů. Tedy případnou nepřesnost srovnáte rozměrem okna. Pokud okno vyrábíte ve stejné době jako zdíte otvory, musí být vše přesně podle projektu. Tedy nemáte, žádný prostor pro nepřesnost.

Druhou nevýhodou je naprostá senzitivita na přesnost plateb klienta. Abych mohl stavbu postavit za 6 měsíců, musí vše běžet s předností na dny. Včetně plateb klienta. Co je platné, že máte na čtvrtek za čtyři měsíce objednaného elektrikáře, pokud klient včas nezaplatí některou svoji platbu a celá stavba a všechny domluvené termíny se posunou ? Aby bylo možné stavět rychle a plynule, musí také zaplacení jednotlivých etap proběhnout naprosto přesně. Jen jedno velké prodlení platby zboří celý původní plán a objednané termíny.

Jedno velké prodlení platby změní rychlou  stavbu na běžnou, pomalou. Jakmile není možné se spolehnout na přesnost plateb, nemá smysl objednávat s předstihem jednotlivé dodávky. Když každé nenaplnění takové objednávky způsobuje velké komplikace. Systém rychlého stavění je tedy vhodný pro klienty, kteří chtějí bydlet rychle a kteří jsou schopni přesnosti ve svých platbách.

Mohli jsme v ES zvolit cestu pohodlnou pro naše stavitele a stavět domy za obvyklých 12 měsíců. Zvolili jsme cestu mnohem náročnější. Odměnou jsou nám nižší náklady staveb a klienti šťastní ve svých domech mnohem dříve nežli je u zděných domů obvyklé.

Někdy má smysl volit ty těžší cesty. 🙂 Váš David Mencl