Mnoho let jsem nerozuměl, proč je směnka v Česku vnímaná o tolik rozličně nežli v Německu, Polsku, Slovenku či Portugalsku. Tolik jinak nežli po celém zbytku světa. A pak mne napadlo s pár lidmi promluvit, abych pochopil, že v Česku směnkám mnozí nerozumí. A kde nerozumíme vidíme z neznalosti démony.

Tak dnešní Blog je pro ty, kteří si raději utvářejí svůj názor na pochopení a znalosti.

Původ špatné pověsti směnky  

Neznalost a podvod.

Mluvil jsem s lidmi, kteří směnky vnímají negativně. Bez výjimky jsem zjistil, že tito vůbec nevědí, že existují různé druhy směnek. Z neznalosti všechny směnky hází do jednoho pytle a protože nerozumí, považují vše za temné. A Země opravdu není plackou. 🙂

Před dvaceti pěti roky kyperský investiční fond spáchal velký podvod. Směnka v tomto nehrála žádnou podstatnou roli. Šlo z podstaty o kriminální čin. V médiích však rezonovalo právě spojení slov kyperský fond – směnky – podvod.

Kdo se nezajímá o podstatu věcí, komu stačí jen novinové titulky, ten si odnesl ke směnkám emoci negativní. A pokud se pak tato spojí ještě s malou znalostí druhů směnek a principu jejich fungování, pak máme vysvětlení, proč v Česku vnímáme negativně co jinde je naprosto běžné.

Co je směnka ?

Směnka je uznání dluhu (dlužnický cenný papír). Pokud si půjčíte peníze a oproti půjčce podepíšete směnku, potvrzujete existenci půjčky a také datum do kdy peníze vrátíte. Ničím jiným směnka není. Jen prosté uznání dluhu.

V Česku se někteří směnkám posmívají. Ve světě jde však o zcela běžný a základní ekonomický nástroj. Posmívat se směnce v Německu či Británii prozradí nízkou ekonomickou gramotnost.

Všechny České banky směnky využívají. U 90% komerčních úvěrů je směnka základním instrumentem uznání dluhu.

Půjčka má své zajištění 

Každá banka, každý věřitel, chce svoji půjčku zajistit proti nezaplacení. Za ideální formu ručení se považuje ručení nemovitostí. Ideálně nemovitostí s mnohem vyšší hodnotou nežli je dluh.

Pokud zajištění nemovitostí neexistuje, používají banky na druhém místě institut několika ručitelů. Pokud půjčku nevrátí dlužník, přejde dluh na ručitele.

A za úplně nejnižší úroveň zajištění některé banky umožní použít ručení směnkou. Obecně však jde o ručení mimořádně slabé. Když někdo obrací oči v sloup z možnosti ručit směnkou, zjevně si neuvědomuje, že směnka v tomto vzorci nahrazuje třeba ručení domem jeho rodičů. A že kdo nic nemá, tomu ani se směnkou nikdo nic nevezme. Proto je směnka jako ručení velmi slabá a dům rodičů by byl naopak ručení velmi silné.

Směnky bezpečné a méně bezpečné 

Obava ze směnek roste z neznalosti a hnojena je fámami. Jsou různé druhy směnek a různá míra bezpečí těchto. Pro rychlou orientaci je vždy nutné vědět zdali jde o směnku zajišťovací či směnku platební. A zdali jde o směnku převoditelnou a nebo nepřevoditelnou (rekta směnku). A zdali ke směnce existuje dohoda (smlouva) směnku provázející, či jde o směnku bez dohody.

Nejvíce bezpečnou je směnka zajišťovací, nepřevoditelná, doprovázená smlouvou. Naopak nebezpečná může být směnka platební, převoditelná a bez smlouvy. Právě směnka převoditelná a bez smlouvy hrála roli v kyperských fondech.

Vždy rozhoduje soud

O dluhu ze směnky vždy rozhoduje soud. Bez rozhodnutí soudu je směnka bezcenným kusem papíru. Soud pak vždy zkoumá zdali vznikla takzvaná kauza směnky (právní důvod směnky). Tedy zdali jste opravdu obdrželi půjčku, kterou po Vás chce někdo vrátit. Pokud by směnka neměla kauzu, tedy někdo by chtěl po Vás vrátit peníze, které Vám nepůjčil, pak by soud nikdy směnku neuznal.

Lidé odsuzující směnky o roli soudu vůbec nevěděli. Když se dozvěděli, že o směnkách rozhoduje soud, pohledy se náhle začaly měnit.

Dříve byly směnky spojené s rychlým projednáním soudů. Například doba na podání námitek k soudu byla velmi krátká a to 3 dny. Dnes je již úpravou Nejvyššího soudu ČR doba námitek prodloužena na standardní lhůtu 15 dní. Tedy směnka je prakticky ve stejné pozici jako prostá smlouva o půjčce.

Omezené sankce 

Zákon také zásadně omezil sankce, které mohou být se směnkou spojeny, pokud směnku podepisujete jako soukromá osoba (nikoliv firma či podnikatel). Aktuálně zákon připouští jako nejvyšší možnou sankci za nezaplacení 200.000,-Kč, nebo polovinu jistiny. Vždy platí ta částka, která je nižší.

Tedy pokud Vám někdo půjčí 100.000,-Kč Vy mu roky půjčku nevrátíte, maximální sankce, kterou po Vás může požadovat je 50.000,-Kč. A to je také důvod proč již většině věřitelů směnka jako ručení stačit nebude a opět se vracíme k nutnosti půjčky ručit domem rodičů. 🙁

Hlasití a bez znalostí 

Je už fenoménem doby, že o věcech nejhlasitěji mluví ti, kteří nemají žádnou znalost. A tak někteří s nízkou ekonomickou gramotností mluví o směnkách jako o samotném satanu. Nechápou, že směnka je jen uznáním dluhu o kterém rozhoduje soud. Nechápou, že bez ručení jim nikdo půjčku nedá. Nechápou, že alternativou ke směnce je ručení domem rodičů. A že nezaplatit půjčku, kde ručí domem rodičů rozhodně není příjemnější nežli nezaplatit půjčku, kde je ručení směnkou.

Ono totiž mnohdy není problém ve směnce samotné, ale spíše ve snaze najít způsob jak žít na úkor jiného a nevrátit co jsi půjčil. Ale to by bylo zase na jiný Blog. 🙂

Pěkné dny David Mencl