Přečetl jsem si dnes diskusi několika lidí, na téma zdali je možné financovat stavbu domu, pokud má někdo záznamy v registrech. Byla to diskuze plná emocí, ve které však scházela hluboká znalost. Tak tedy přijměte tento Blog, kde si dovolím přinést světlo do stínů nejasného. 🙂

Financovat stavbu domu i s registry lze

Hned úvodem trochu ožehavé konstatování:  I s registry dům financovat a postavit lze. Zároveň je třeba si uvědomit, že právě registry není to nejlepší, co jste si mohli k cestě za svým domem do batohu zabalit. Registry jsou špatná karta. S kterou však jde při trochu chytrosti hrát.

Jsou dvě skupiny lidí v registrech. A každou skupinu čeká jiný výsledek:

1) Ti co jsou v registrech a své minulé pochybení si uvědomují, chápou svoji situaci a již fungují dobře. Pro takového klienta se střízlivým pohledem na svět je možné a většinou překvapivě snadné, vyřešit i negativní záznamy v registrech. Jsou to lidé připraveni pro vyřešení svého bydlení v méně komfortní situaci něco udělat. A tady obvykle dosáhneme úspěšného řešení.

2 ) Naopak stín průšvihu přichází s druhou skupinou klientů v registrech. Takový ten klient, který si nese plný batoh malérů za které zásadně mohou jiní. A který čeká, že se všechno vyřeší tak nějak samo. Pro klienty s registry a s tímto dětským přístupem je obvykle velmi obtížné nalézt řešení.

A to je prvé rozlišení, které zvažte, pokud chcete stavět dům s registry. Pokud jsou registry stínem minulosti a Vy víte, že dnes jste již jinde. Pokud si uvědomujeme své minulé chyby a dnes již tyto neopakujete, pak je rozumné o stavbě domu přemýšlet. Pokud však za vše nepovedené ve svém životu viníte své okolí. Pokud jste neprošli změnou a tedy hrozí i v budoucnu další potíže se splácením závazků, pak vězte, že na stavbu domu ještě není ten správný čas.

Různé druhy záznamů v registrech 

Záznam v registru má svoji různou váhu. Není tedy záznam jako záznam. To je důležité si uvědomit. Když jsem četl tu diskusi, uvědomil jsem si, jak naprosto všichni diskutující nerozlišují mezi různými druhy záznamů v registrech. Mnozí diskutující aplikují pohled: Máš záznam = máš smůlu. Tak jednoduché to opravdu není. 🙂

Obecně platí, že záznamy za nezaplacené telefonní paušály, nezaplacené pojištění, včetně zdravotního ke státu, občasné zpoždění splátek nějakého spotřebitelského úvěru považují banky za méně závažné záznamy. Málo závažný záznam je menší překážkou.

Naopak na druhé straně spektra mezi nejhoršími záznamy jsou zesplatněné úvěry, insolvence a exekuce. S těmito záznamy je již pořízení v bance mimořádně těžké.

Různá řešení pro různé situace

Jak existují různé druhy záznamů existují pochopitelně také různá řešení. U lehkých záznamů obvykle dokážeme získat hypotéku celkem snadno. Lehký záznam u většiny případů vede ke schválení úvěru v šedé zóně. Tedy poskytujeme bance za klienta mimořádnou záruku. Banka mírně zvýší úrokovou sazbu a hypotéku schválí. Málo vážný záznam tedy neuzavře cestu k financování hypotékou.

U vážnějších záznamů, či u velkého množství málo vážných záznamů často k horšímu úroku a horším podmínkám smlouvy přichází ještě testovací odkladné období. Nejčastěji používaný odklad jsou 3 měsíce, ale pracujeme i s odkladem 6 měsíců i rok. Odkladné období znamená, že banka vidí negativní záznamy v registru. Vysvětlíme bance, jak k těmto došlo a že již klient patří mezi spolehlivé. S bankou domluvíme zkušební období například 6 měsíců. S dohodou, že pokud v tomto období nepřijde žádný další negativní záznam, banka bude klienta vnímat jako spolehlivého a úvěr přidělí.

Testovací období nás tedy stojí nějaký čas. Zároveň nám však otevře možnosti financování, kde by byl jinak klient bankou odmítnutý.

U těch úplně nejvážnějších záznamů, kde se hypotéka ukáže jako nemožná, pak v ES používáme vlastní financování programem Chytrý nájem. V tomto programu se zcela vyhneme posuzování bankou. Dům financují ES a klient dům postupně splácí placením nájmu. Tímto programem pak dokážeme financovat i ty v bance naprosto nefinancovatelné situace.

I s registry financovat stavbu domu lze, nečekejte však snadné cesty

Tedy závěrem,  i s registry lze stavbu domu financovat. Je pro mne až překvapením, u jak vysokého % klientů s registry financování zvládneme. Dobrý výsledek by však v nikom neměl vyvolat pocit snadné cesty. Naopak. Snadné financování čeká toho, kdo přichází bez negativních záznamů v registrech. Ten, na koho padá stín minulosti, musí vědět, že cesta bude výrazně náročnější s nutností překonávat překážky. O to větší pak bude naše radost z úspěchu. Protože najít řešení tam kde nebylo řešení snadné má svoji velkou hodnotu. Pro mnohé mé klienty bylo právě postavení domu symbolickým rozloučením s méně povedenou minulostí. Začátek nového lepšího života. Každému ze srdce přeji, ať se úsilí žít nově a dobře povede. Já se pokusím pomoci tím financováním, tam kde jsou registry proti. 🙂

Váš David Mencl