Úspěch Ekonomek pramení z mnoha inovativních myšlenek. Ty úplně nejdůležitější najdete ve způsobu organizace naší výstavby. A o svatém grálu, výstavbě domů bude dnešní můj Blog.

Úkol v pravdě mimořádný. Cesta kterou jiní v Česku zatím nešli. 

Od prvého dne jsme věděli, že princip ES má být v mimořádné efektivitě, jiné filozofii a velkém objemu stavěných domů. Objemu, který nikdo jiný v Česku nestaví. Právě velký objem nám dává možnosti, které ostatní nemají. Umožňuje nám domlouvat speciální podmínky hypoték v bankách a umožňuje nám domlouvat mimořádné objektové slevy u výrobců materiálů. Slevy kterými financujeme mnoho našich skvělých benefitů. Tedy bez velkých objemů bychom nemohli poskytovat služby, které poskytujeme. Zároveň však zajištění velké výrobní kapacity je v českých podmínkách úkol opravdu mimořádný.

V ES dnes stavíme 500 domů v jednom roce po celém území Česka. Nikdo jiný se podobné produkci ani nepřibližuje. Podobně dnes fungují Ekonomky také na Slovensku a Polsku. Abychom vytvořili takto robustní výrobní základnu, abychom dokázali získat ty výhody z objemu, museli jsme vydat se po nových cestách. Žádná z těch vyšlapaných neposkytla dost dobré výsledky.

Developerský či zaměstnanecký model. 

Ve světě jsou dva běžné modely organizace stavby. Model developerský, kdy najímáte volnou stavební kapacitu v místě Vaší stavby. A model zaměstnanecký, kdy stavíte domy svým klientům svými zaměstnanci. Překvapivě ani jeden z těchto modelů nepřináší kvalitu, se kterou bychom se dokázali spokojit.

Developerský model je levný a proto ve světě rozšířenější. Kupujete volnou a tedy levnou kapacitu malé místní výroby. V Česku takto staví několik středně velkých stavitelů ( do 20 domů ročně ). Z mého pohledu jde však o model naprosto nepoužitelný. Kvalita developerského stavění je v Česku a Slovensku doposud nevyspělá. Hledat volné kapacity pro tak velké množství staveb je z podstaty vyloučené. Kvalita takto stavěných domů je průměrná a často podprůměrná.

Větší naděje jsem před 25 roky dával zaměstnaneckému modelu. I ten mne však zklamal. Zaměstnanecký model funguje u malých výrobců (do 6 domů ročně). Naprosto však selhává při potřebě stavět více domů.

Zaměstnanecký model v Česku láká řemeslníky spíše průměrné a podprůměrné. Ti se v zaměstnaneckém modelu cítí dobře. Jenže každý chceme na svých stavbách to nejlepší řemeslo. Bohužel nejlepší řemeslníky zaměstnanecký model z jasných důvodů nepřitahuje.

Kvalitu v zaměstnaneckém modelu v Česku zabíjí vysoké zdanění práce a odbory. Silné odbory v Česku stále více a více tlačí na minimální mzdu. Tím snižují rozdíly mezi špičkovým a průměrným řemeslníkem. K tomu se přidává vysoké zdanění práce formou neúměrného sociálního a zdravotního pojištění. To opět významně znevýhodní ty, kteří si vydělají více. Oba tyto efekty způsobují, že v zaměstnaneckém modelu je příliš malý rozdíl odměny špičkového a průměrného řemeslníka. A proto ti nejlepší z řemesla nechtějí být zaměstnanci a chtějí dělat na sebe. Vydělají si tak mnohem více. V zaměstnaneckém poměru ve stavebnictví pak zůstávají ti průměrní a podprůměrní. Když jsou ve firmě jen průměrní, nezbude majiteli malé stavební firmy nežli upravit své nároky na kvalitu přiměřeně ke schopnosti svých lidí. Jde o realitu možného.

Ani zaměstnanecký model tedy nebyl pro mne cestou. Nakonec v tomto modelu tratí všichni. Drahá práce prodraží dům klientovi, pracovník si vydělá méně a je málo spokojený. Majitel stavební firmy staví často horší domy nežli by si přál.

Dvě nejčastější cesty. A obě špatné. A tak nám nezbylo nežli hledat svoji cestu.

Naprostá autonomie vlastních výrobních skupin.

Najít model, ve kterém budou chtít pracovat ti nejlepší. To je oč tu běží. Model, kde si ti dobří vydělají, přesto práce nebude drahá. Model maximálně efektivní, když jsme ekonomické stavby. 🙂 Model, kde budeme pro všechny své zakázky mít připravené kvalitní vlastní výrobní skupiny. Kde náš výrobní ředitel bude moci klidně spát. A hlavně model, kde budeme stavět domy lepší nežli je český standard. Tak to byl náš úkol. 🙂

Malé regionální firmy to nemají a nikdy neměly vůbec lehké. Pro malé objemy nakupují materiál draho. Banky těmto neposkytnou provozní kapitál. Práce prakticky nikdy nenavazuje úplně přesně. Mezi dokončenou jednou zakázkou a započetím další jsou prostoje, které ničí ekonomiku malé firmy. Malé regionální firmy se bojí klientů neplatičů, kdy jeden neplatič může firmu přivést k bankrotu. A mockrát také přivedl. Malé regionální firmy se bojí soudních řízení i finančních úřadů. Když nikdo není schopen sledovat všechny rychlé změny legislativy a správně na tyto reagovat. Malé regionální stavební firmy jsou z mnoha důvodů zranitelné. Proto také většina malých firem zaniká do 5 roků od vzniku. Zároveň se v některých malých regionálních stavebních firmách skrývá opravdový poklad. Skvělý řemeslníci s obrovskou zkušeností a fortelem. A skvělý řemeslník je hodnota na které jsme svoji výrobu vždy stavěli.
Začali jsme tedy před dvaadvaceti roky oslovovat nejlepší malé stavební firmy v regionech. Hledali jsme ty, kteří mají výborné řemeslo a zároveň je pro ně obtížné působit jako malá firma. Nabídli jsme těm nejlepším, ať se stanou jednou z mnoha výrobních skupin ES. Dali jsme jim naprostou autonomii. Závislost jejich výdělku jen na jejich práci v úkolu. Možnost vydělat si za skvělou práci výborné odměny. Dali jsme jim to co mají nejlepší řemeslníci v oboru nejraději. Spravedlivou odměnu.

Zároveň jsme svým výrobním skupinám dali jistotu a sílu velké značky. Navazující práci, bez prostojů. Jistotu, že za práci dostanou vždy zaplaceno. Nákupy materiálu za koncernové ceny. Veškerou legislativní ochranu. Kapitál, který tak moc potřebovaly ke svému rozvoji. Pravidelná zimní školení na nové technologie.

Spojili jsme výhody malých skvělých firem s velkým celkem. A dostali jsme skvělý výsledek.
Každá naše výrobní skupina je v odměně závislá výhradně jen na své práci. 100% práce v úkolu, podle jasného rozpočtu. To láká kvalitní řemeslníky. Ti nejlepší jsou rádi odměněni podle své práce. Skupina, která pracuje rychle a v nejlepší kvalitě si odnese velkou odměnu. Odpadly veškeré okolní starosti. Plynule svým výrobním skupinám navazujeme jednu zakázku za druhou. Nemusejí se starat o to, co budou stavět za dva měsíce. Nemají obavu zdali dostanou za svoji práci zaplaceno. Neděsí je žádné právní spory s případným nepoctivým klientem. Odstranili jsme všechny děsy malých výrobních skupin. A nechali jsme ať se soustředí na to, co umí nejlépe – kvalitní stavění. To vyhovuje těm, kteří stavět umějí. Proto v našem systému postupně zůstali jen ti nejlepší.

Dnes máme v Česku a na Moravě 37 takových výrobních skupin. A jsme na svoji výrobu mimořádně hrdí. Ve svých výrobních skupinách máme hodnotu, kterou nikdo jiný nemá. Také proto můžeme stavět tak velké množství domů po celém území Česka. A velké množství domů nám umožňuje poskytovat klientům služby, které jsou pro jiné stavitele nedostupné a často i nepředstavitelné.

Kvalita. Středobod všeho. 

Je skvělý moment v životě, kdy si můžete dovolit kvalitu. Kvalita rozhodně není nic automatického. Většina stavebních firem musí v Česku dělat kvalitativní kompromisy.

V Ekonomkách jsme kvalitu udělali středobodem příchodem Jana Černého na post výrobního ředitele. V prvých letech 1995 -2000 byla naší filozofií dostupnost. Snažili jsme jsme se stavět domy tak, aby byly dostupné co nejvíce lidem. Postupně se příjmy mladých lidí zvyšovaly. Také v Česku se objevila možnost hypoték a domy se tak stávaly více dostupné již obecnou situací. A to byl čas pro nový pohled, který přinesl právě Jan. Od roku 2000 bylo pro nás podstatné stavět domy dostupné a vynikající zároveň. Dům je zásadní majetek našich klientů. A je důležité, jakou hodnotu bude mít tento majetek za 30 let. Honza tak začal cestu k absolutní kvalitě domů, která dnes o parník převyšuje obvyklý český standard.

Kvalita je ovšem velmi složitá disciplína. Mnoho výrobních ředitelů by chtělo stavět dobře a přesto nemohou. Ke kvalitě potřebujete tři základní předpoklady:

1. Musíte být v situaci, kdy si kvalitu můžete dovolit.
2. Musíte kvalitu opravdu chtít i když to bolí. Ne o kvalitě jen hezky mluvit.
3. A musíte o kvalitě přesvědčit své pracovníky.

1. Mít možnost kvalitu si dovolit 

Znám mnoho skvělých malých stavitelů, kteří by chtěli stavět kvalitně, ale jednoduše si ve své situaci nemohou kvalitu dovolit. Mít možnost kvality je více výsada nežli věc automatická.

Strojní omítky a lité podlahy jsou mnohem kvalitnější nežli ručně tahané. Zároveň jsou pro běžnou firmu také mnohem dražší. Naprostá většina zákazníků chce svůj dům kvalitní. A zároveň odmítne možnost si za lepší omítky připlatit. V Česku chceme nejlepší kvality za nejnižší ceny. Malé výrobní skupině tak nezbude, nežli na kvalitu rezignovat a omítky i podlahy udělat starým způsoben ručně. Když stavíte hodně domů a můžete u dodavatelů strojních omítek a litých podlah objednat opravdu velkou zakázku, dostanete se na běžně rukou tahané i se strojní. Velký objem Vám otevře výsadu kvality. Stejné to je při stavbě s každou dodávkou. Jako velký stavitel nakupujete materiál často s 50% slevou. Část této slevy můžete pustit mezi své nejlepší pracovníky za nejlepší práci. Když jste malým stavitelem, nakupujete draho. Na trhu soutěžíte s co nejnižší cenou. To Vám nedává možnost skvělé odměny svých lidí. Když nemůžete své lidi odměnit skvěle, musíte občas překousnout nějakou nedokonalost. Co jste jednou překousli se na příště stává normou. A tak pořád dokola.

I když po kvalitě toužíte, jednoduše si jí nemůžete dovolit. 🙁

2. Opravdu chtít. 

O kvalitě každý v Česku mluví. Upřímně jen málo komu o kvalitu opravdu jde. Většina lidí, které v oboru potkávám chce dobře a hlavně snadno vydělat. Kvalita opravdu snadná není. Kdo je zvyklý chodit po snadných, rychlých cestách, ten o opravdovou kvalitu nestojí. A právě v myšlení je ten strašný rozdíl mezi různými staviteli a mistry výrobních skupin. Co na prvý pohled vypadá stejně, skrývá ve skutečnosti mentální propast naprosto nepřekonatelnou.

Můj mladší synek založil si po škole svoji prvou malou firmu. Jsou dodavatelem Ekonomek na speciální náročné technologie. Když jsem přemýšlel, jak mu pomoci, rozhodl jsem se dát mu správná měřítka. Ukázat mu, že průměr nestačí. Našel jsem pro něj parťáka s naprosto ultimativním vnímáním kvality. Člověka, se kterým realizují všechny prvé zakázky. A který synovi ukáže ten správný pohled na kvalitu. A mám z toho opravdu radost. Mnoho lidí cestu ke kvalitě nenajde. Mnoho lidí cestu ani nehledá. Kdo však jednou ochutná jaké to je dělat řemeslo v top kvalitě, ten si tento pocit zamiluje. Takové jsem chtěl prvé kroky pro svého synka. 🙂

3. Přesvědčit o kvalitě své lidi 

To je vlastně úplně nejtěžší. Každý řemeslník už někde dělal. Každý ví, jaká kvalita “stačí”. Normy Vás nepodrží. V ES stavíme o řád přesněji nežli říká norma. Chtít tedy po svých lidech, aby stavěli podle norem znamená rezignovat na kvalitu.

Chcete po svých lidech, aby stavěli mnohem lépe nežli říká norma. Chcete po nich, aby stavěli mnohem lépe, nežli byli zvyklí jinde. Nestačí, že Já a Jan Černý výrobní ředitel, chceme stavět kvalitně. Musíme přesvědčit své lidi na stavbách, že to má smysl, že to stojí za to.

Jen když přesvědčíte své lidi může systém fungovat. Pokud své lidi nepřesvědčíte, je stavba souborem neustálých svárů, kdy vy říkáte, že toto není OK a řemeslník Vám odpovídá, že to je podle normy. Pokud nepřesvědčíte své lidi jste stále v procesu konfliktu, či přivírání očí nad drobnými odchylkami kvality.

Abyste své lidi přesvědčit mohli, musíte mít pro tyto perfektní motivační systém odměny. Jen tam, kde za skvělou práci dáte skvělou odměnu, můžete požadovat lepší práci nežli je obvyklé. To nás zase vrací k systému organizace výrobních skupin. A k myšlence, že malý stavitel, si kvalitu nemůžete dovolit i když by chtěl.

Spravedlivý systém odměn a dobře motivované řemeslo. 

Většina systémů odměn je zaměřena na většinu. Je to pochopitelné a špatné zároveň. Když já vytvářím systém odměn, neptám se většiny co by chtěla. Vždy se jdu zeptat těch nejlepších, jaký systém oni považují za správný. To je řešení, které mne zajímá. Nejlepší pravidelně volí jasnou přímou úměru mezi vykonanou prací a odměnou. Takový systém je motivuje. Pro většinu je takový model nejprve nepopulární či dokonce nepřijatelný. Zároveň se vždy poměrně rychle z většiny začnou posouvat další lidé mezi ty nejlepší, kterým je systém odměny příznivý. Vždy jsem tedy zvýhodňoval ty nejlepší. A tím jsem z průměru posouval další mezi elitu. Jednoduše chtěli ty super podmínky také a vystoupili pro ně z komfortní zóny a začali makat.

Systém, který vyhovuje nejlepším, generuje další nejlepší. Systém, který vyhovuje průměrným, generuje hlavně průměrné. Přesto, že jde o princip naprosto jednoduchý, je většina systémů odměn v Česku stavěná na průměr.

Abychom měli v Ekonomkách nejlepší pracovníky museli jsme jim dát systém, který je bude motivovat a zajímat. Nejlepší chtějí pracovat sami na sebe. Být odměněni ze 100% v úkolu. A za výbornou práci dostat výbornou odměnu. To jednoduše není možné nijak ošvindlovat.

Samotná práce v úkolu by však nic neřešila. Co je platné, že Vám lidé pracují v úkolu, když pro prostoje si nevydělají. Pokud řemeslník tři dny pracuje a pak dva dny čeká na nějaký souběh práce, tak je z práce v úkolu spíše otrávený. A tak přesně vypadá obraz běžného stavitelství. Zorganizovat přesné navazování práce je extrémně náročné. Pro malé stavitele nemožné. Až když stavíte v jednom regionu opravdu podstatné množství najednou můžete plynule navazovat jednotlivé práce. Až když práce v úkolu plynule navazují, si špičkový řemeslník opravdu skvěle vydělá. A k tomu zase potřebujete opravdu hodně stavěných domů v jeden čas.

Tím se vracíme ke kvalitě. Až když si Váš pracovník za dobrou práci opravdu dobře vydělá můžete přijít a žádat ultimativní kvalitu. V takové konstelaci Vaši lidé nároky na kvalitu vyšší nežli je obvyklá přijmou. Bez práce v úkolu, bez spravedlivého systému a bez možnosti využít velkého množství stavěných domů k navazující práci, by nebylo možné pracovníky stavby o kvalitě přesvědčit. A pokud nepřesvědčíte své lidi, pak o kvalitě jen sníte, ale nestavíte. 🙂

Snadný způsob jak poznat kdo o kvalitu opravdu stojí. ISO 9001. 

Když slyším někoho mluvit o kvalitě a chci poznat, zdali za slovy je také reálná hodnota, pak se zeptám na normu jakosti ISO 9001. Kdo o kvalitu opravdu stojí, ten normu dávno zavedl. Kdo o kvalitě jen mluví, ten ISO zavádět nikdy nebude. Zavést normu jakosti ve stavebnictví je totiž mimořádně náročné. Až krvavé řekl bych.

Je pak smutnou realitou, že 90% českých stavebních firem normu jakosti zavedenou nemá a ani o této neuvažují. Šílené z mého pohledu.

V Ekonomkách jsme normu kvality zaváděli před patnácti roky. A byla to v prvých letech opravdu velmi obtížná cesta. Trochu furiantsky jsme si hned od začátku vybrali za certifikační autoritu nejpřísnější německý TÜV. Když už, tak už říkali jsme si. Nebylo to snadné. To ani trochu. Ale jsem dnes za tu těžkou cestu rád. Německá preciznost nás donutila přemýšlet daleko nad běžné postupy a běžnou kvalitu. Tenkrát to bolelo. Dnes však roky sklízíme tu úrodu. Každý rok dostáváme v auditech potvrzení skvělé kvality daleko převyšující běžný český standard. „Stavíte na úrovni nejlepších německých firem.“ Jsou slova, která na závěr auditu milujeme.

Ta největší odměna však přišla ze směru nečekaného. To když si ředitel české pobočky TÜV stavěl svůj dům a ze všech stavitelů v Česku vybral pro sebe Ekonomické stavby. Člověk, který má o kvalitě největší přehled v Česku zvolil pro svůj dům naši práci. Usmívám se při vzpomínce na tuto stavbu ještě dnes. 🙂

Jen zdravý systém generuje zdravé výsledky. 

Snad jednu poslední myšlenku na závěr. Jen zdravý systém může generovat zdravé výsledky. Jednoduché systémy jsou často ty nejvíce účinné. Proto jsem v systému práce ES dal absolutní slovo přímo každému ze svých klientů.

Každou etapu každé stavby musíme klientovi řádně předat. A ten převezme pochopitelně jen dobře provedenou etapu. Až když předáme etapu vzniká nárok na odměnu výrobní skupině. Až když předáme celý dům vzniká nárok na odměnu všem ostatním lidem ES. Jen kde je klient spokojený je práce hotová.

Pokud bychom etapu nepředali, klient neplatí další část stavby. Jednoduchá a naprosto účinná motivace. Víte co je úžasné ? Za 21 let, kdy tento systém používáme jsme doposud **předali všechny etapy našich staveb**. Všechny. 🙂 Rychlým odhadem se jednalo o 72.000 předaných etap.

Každá tato řádně předaná etapa klientům je také výsledkem fungování svatého grálu ES – výstavby domů.

David Mencl
Video-verze Blogu: