Po tom co jsem napsal blog “Proč nestavíme dřevostavby”, obdržel jsem mnoho žádostí Vás, milých čtenářů, o můj pohled na další různé technologie staveb rodinných domů. Plním tedy slib a postupně se zhostím s těmi nejčastěji dotazovanými.

K mému velkému překvapení byla nejčastěji dotazovaná technologie Velox. Opravdu překvapivé, vezmeme li, jak malé procento tato technologie nese na podílu postavených domů. Přesto mně tento zájem o zajímavou technologii velmi těší. Druhý díl technologického přemýšlení tedy věnuji právě Veloxu.

Pro neseznámené technologie Velox jsou velkoformátové dřevoštěpkové desky, kde pojivem štěpek je cement a vodní sklo. Vodní sklo má v desce unikátní vlastnost, když zajišťuje nenasákavost desek a odolnost proti plísním. Vnější deska zároveň nese přilepenou tepelnou izolaci nejčastěji 15 cm ušlechtilého polystyrenu. Po vyskládání desek formou ztraceného bednění vznikne mezi těmito dutý prostor pro vylití betonového jádra. Toto betonové jádro nese statiku domu, vytváří velkou objemovou hmotnost a přináší velmi slušnou tepelnou akumulaci. Vedle technologie Velox pak existuje prakticky totožná technologie Durisol. V tomto blogu budu ze zvyku používat označení Velox, nicméně lze shodně vztáhnout i na druhou sesterskou technologii.

Z technologie Velox jsem postavil svůj prvý dům, ke kterému mám stále silný citový vztah. Své poznámky o technologiích domů činím ve snaze o zcela objektivní hodnocení. Považuji však za spravedlivé svůj vztah k této technologii prozradit hned na počátku.

Velox bývá někdy označován za montovaný dům či dřevostavbu. Takové hodnocení se však nemůže mýlit více. Hmotnost a tím stabilita konstrukce domu z Veloxu je značná. Naprosto ničím Vám nebude připomínat montovaný dům.

Teplo a zvuk
Skvělá tepelná izolace, úžasný zvukový útlum. To jsou hlavní výhody, pro které jsem Velox vybral pro svůj dům před patnácti roky já a které přetrvávají do dnes.

Zvuk na prvém místě. Jsem nadšený jakou naprosto úžasnou schopnost izolovat zvuk Veloxový dům má. Neuslyšíte žádné dunění, když Vám děti skáčou v pokoji nad hlavou. Neslyšíte klepání na nosné příčky. Při bouchnutí dveřmi se nechvěje celý dům. Neuslyšíte nahlas puštěné rádio ve vedlejším pokoji. Nebudete v ložnici přemýšlet, co slyší Vaše děti. Velox je technologie, která přináší největší míru akustického soukromí ze všech technologií, ze kterých jsem kdy stavěl domy. Jde o úžasnou přednost této technologie. Se čtyřmi dětmi věřte už poznáte, jak důležitým parametrem spokojenosti akustické soukromí je.

Do dnes, když ke mně přijde klient muzikant, či velký audiofil se zálibou ve výkonných aparaturách, patří Veloxu má prvá myšlenka při hledání řešení.

Velox funguje také jako výborný tepelný izolant. Před patnácti lety patřil k naprosté špičce. Dnes se i ostatní klasické technologie na hodnoty Veloxu dotáhly. Tedy jde postavit Ytongový či Porothermový dům se stejnou schopností tepelné izolace. Byť tedy ztratil své výsadní postavení, stále jde o perfektní, teplo izolující technologii. Technologii, která umožní pohodově postavit dům i v pasivním standardu.

Obrovskou výhodou Veloxu je jeho schopnost akumulace. Psal jsem v minulém blogu, že k posouzení dřevostavby není třeba slov. Stačí v horkém letním dni přespat v dřevostavbě a následně v klasickém domě. Tak Velox by tuto soutěž ze všech tří technologií jednoznačně vyhrál. Dnes ( 28.7.2013 ) je extrémně teplý den a toto počasí trvá již týden. Právě extrémní teplo a příjemné klima v domě z Veloxu mně připomnělo závazek napsat blog o této technologii. Jeli schopnost izolovat zvuk má nejmilejší, pak skvělé životní klima v létě i zimě bude pro mne druhá nejlepší vlastnost technologie Velox.

Stropy
Technologie Veloxu je také silná ve stropech. Těmito stropy dokážeme vytvářet velké prostory bez nutnosti podpěr. Pokud tedy jdete proti trendu doby a plánujete velkou obývací halu, kde nemá být žádný podpěrný sloup, může Vám být právě Velox řešením stropní desky.

Difuzně uzavřená konstrukce
Oponenti Veloxu mohou vyčítat difuzně uzavřenou konstrukci. Tedy situaci, kdy vodní páry nemohou svévolně projít konstrukcí domu, když jim pochopitelně brání polystyrén ukrytý uvnitř zdi.

Difuzně uzavřený tento systém nepochybně je. A to tak, že naprosto. Zároveň jsem si jist, že to není vlastnost, kterou by běžný uživatel domu vůbec poznal.

Náš obor má jednu strašnou vlastnost. Když schází nějaká opravdová hodnota, tak se pro reklamní agentury nějaká jako-hodnota vymyslí. Tak se přidávají komory do rámu oken. Proto dnes máme devíti-komorové profily a za pár let budeme mít patnácti-komorové. Reklamní agentury potřebují každý rok napsat něco senzačního na nové letáky. Pro zákazníka počet komor už nemá žádný význam. Daleko podstatnější je kvalita kování a hlavně kvalita zasklení. Jenže u nás se raději žongluje s přidáváním komor na letáku nežli by se zlepšili skutečné parametry.

Stejně vznikl pojem difuzně otevřená konstrukce. Jednoduše někdo použil jiný typ folie a vymyslel slogan, že má difuzně otevřenou konstrukci. Masivní reklama a je vytvořená falešná hodnota jako Brno. Ostatní místo aby vysvětlovali jaká to je blbost, zaměnili folii také a už jsme skoro všichni difuzně otevření. Někteří pak folii ani nezaměnili a svoji difuzní otevřenost jen deklarují, byť není skutečná. K pochopení vedou spíše čísla nežli reklamní slogany. Difuzně otevřená konstrukce dokáže odvést pouhé 3% vlhkosti. Tato 3% jsou tedy rozdílem mezi difuzně otevřenou a difuzně zavřenou konstrukcí.

Tak Velox není a nikdy nebude difuzně otevřená technologie. Vám to však může být naprosto jedno, protože to nepoznáte. V běžném užívání nehrozí žádné plísně, jak straší difuzně otevření. Užívám veloxový dům patnáct let a nikdy jsem neměl s plísní žádný problém. Postavil jsem téměř tři stovky domů z této technologie a nikde žádný problém s difuzní uzavřeností nebyl. Dokonce jsem z této technologie postavil i dvě stavby pro bazény, tedy prostředí vlhkostí naprosto extrémní a ani v těchto nám nebyla difuzní uzavřenost překážkou.

Konečné řešení
Kde naopak na problém narazíte, je situace, kdy chcete provádět stavební úpravy v domě. Vybourat dveře jinde, či cokoliv dostavět, je ve Veloxu peklo. Výrobce systému Vám bude říkat, že to jde, ale popravdě nejde. Veloxový dům se musí nutně velmi dobře promyslet u projektu. Jakékoliv pozdější změny jsou téměř nemožné. Pokud plánujete, že Vaše děti si jednou dům přestaví podle sebe, pak Velox není Vaše volba. V Veloxu musíte postavit dům hned napoprvé perfektně s myšlenkou, jak bude fungovat teď i za padesát let. Chytrý projektant však toto svede.

Vysoká pracnost, vyšší cena
Velox není stavba pro kutilské stavění domu. To zcela jistě ne. Postavit hrubou stavbu z Veloxu znamená velký fortel a kumšt. Zde se můj pohled zcela příkře rozchází s názory výrobce systému. Viděl jsem mnoho staveb a tak mohu prohlásit, že stavět veloxový dům opravdu není jednoduché. Založit desky přesně je náročné. Udržet rovinnost ztraceného bednění ( betonem nevylitých desek ), nalít beton, aby nevznikaly vzduchové kapsy a zároveň, aby tlak betonu neroztrhl spodní desky. To vše vyžaduje velký um a znalost. Přesto, že se používají betonové směsi s plastifikátory, jde o složitý proces, o kterém by neznalý neměl na vteřinu uvažovat. Nic na tomto pohledu nemění ani alternativa durisolové tvárnice, které jsou mírně méně pracné.

Z vysoké pracnosti je odvozena také vyšší cena. Postavit dům z Veloxu vyjde dráže nežli z broušeného Porothermu se stejnou tepelnou izolací. To je myslím informace zásadní, která utváří můj pohled na tuto technologii.

Bolestné nenosné příčky
Asi každá technologie má svoji velkou slabinu. U Veloxu jsou to nenosné příčky. Tedy příčky, kde jsou dvě šťepkové desky spojené k sobě, leč bez vylitého betonového jádra.

I tato příčka nabízí slušný zvukový útlum. Až k neuvěření s ohledem na minimální tloušťku. Problém však je praskání omítek. Desky, byť slepené, přenášejí mechanické rázy do omítek a ty neustále praskají v místě spoje desek k sobě.

Přirozeně jsme za ty roky našli způsob desetkrát opakované bandáže každého spoje a pružných omítek, kterými jsme tento neduh eliminovali. Jde však o řešení extrémně pracné a drahé. Nahradit příčky nenosné ( bez betonu ) za nosné ( s betonovým jádrem ) je fortelní řešení, leč náročné na prostor a také zbytečně nákladné. Nenosné příčky jsou tak největší slabinou technologie Velox.

Závěrem
Velox považuji celkově za velmi dobrou technologii. Nikdy bych nespojil své jméno s technologií, která nepřinese klientům mnoholetou radost. Z této technologie klientům domy stavím, byť se jedná o počty staveb výrazně minoritní.

Technologie Velox pro mne však není automatickou prvou volbou pro každého klienta. Pokud za mnou přijdete s požadavkem ekonomicky správného řešení, tedy dobrého poměru vlastností domu a ceny, doporučím Vám Porotherm a 20 cm tepelné izolace. Případně Ytong podle typu domu.

Pokud však budete muzikant či fajnšmekr, který ocení zvláštní technologii a nekouká úplně striktně na náklady, pak bude Velox určitě technologie, kterou Vám budu chtít představit. Nejspíše se domluvíme, že vynecháme originální řešení nenosných příček a vymyslíme zajímavý dům, abychom podtrhli zvláštnost technologického řešení. Každopádně si budu naprosto jistý, že Vám Veloxem přinesu dům trvalých hodnot, dům v kterém se Vám bude žít opravdu dobře.

Takový je můj pohled na technologii Velox. Přeji pěkné dny David Mencl