Křik, hysterii a strašení přineslo nové oznámení Statistického úřadu. Statistika odhaluje nárůst lidí, kteří si dům staví vlastní silou. Podle této 11% domů v roce 2013 vzniklo svépomocně. A to se hlavám mého oboru hodně nelíbí. Tak hodně, že padají návrhy znemožnit vydání stavebního povolení, kde není stavební firma.

Nemohu se v této věci přidat na stranu “svých”. Rozumím argumentům o nebezpečí velké nekvality. Rozumím argumentům o zkreslené ekonomické realitě. Rozumím argumentu, že slepé střevo si také neoperujeme každý sám. Všechny tyto argumenty slyším a v podstatě souhlasím. Nesouhlasím však, aby reakcí oboru bylo strašení a zveličování rizik. Vůbec už nesouhlasím s restrikcí u stavebních povolení.

Hned v úvodu dovolím si tedy zradit. Na rozdíl od jiných, vlivných mého oboru, považuji svépomocnou stavbu za zcela regulérní cestu ke svému domu. Není to cesta méně hodnotná, nežli si nechat postavit dům od svého stavitele. Je to cesta velmi specifická, jistě se nehodící každému. Pokud je však někdo technicky vzdělaný, zručný s dostatkem času a trpělivosti, pak je možnost postavit dům svépomocně naprosto regulérní možnost. Cesta nás stavitelů by měla být takovým snahám spíše pomoci, nežli házet klacky pod nohy a strašit. Přirozeně riziko velké pak vidím v situaci, kdy se do svépomocné stavby pustí někdo, kdo předchozí předpoklady nesplňuje. Pak vznikají smutné příběhy, které jsou vodou na mlýn mým názorovým oponentům a bijcům svépomocných staveb.

Je čas zamyslet se nad příčinou nárůstu svépomocných staveb. Jednohlasně slyším, že příčinou je ekonomická situace a zároveň, že svépomoc stejně úsporu nepřinese. S velkým smutkem jsem přesvědčen, že příčina není v ekonomické situaci. Nárůst svépomocných staveb je v prvé řadě hrozné vysvědčení celého oboru.

Hlavní argument proti svépomoci je kvalita. Jenže můžeme v oboru říci, že většina domů stavěných odbornými firmami jsou domy kvalitní ? Ne, tak to jistě není. V oboru neexistuje žádný institut, který by hlídal kvalitu firem. Založit si stavební firmu může v Česku prakticky každý. A nikdo neoznačí firmy kvalitní a nekvalitní. Zhruba polovina domů, které v Česku postaví stavební firmy jsou stavby slabé kvality. Jen prosté zadání stavby firmě tak není žádnou zárukou.

Slyšel jsem argument, že stavba svépomocí je značně nejistý podnik. Tady se musím pousmát. Za poslední čtyři roky zkrachovalo pět tisíc stavebních firem. Většina z těchto i se zálohami svých klientů. Ze statistiky 60% firem odmítá nést náklady řádných záručních oprav. Tedy opět platí, že jsou v oboru společnosti slušné a neslušné. A dokud těch neslušných bude tak příliš, nebude stavba s firmou žádnou zárukou a jistotou.

Zpráva o nárůstu svépomocných staveb je pro mne v prvé řadě varovný a hlasitý signál, že je nutné můj obor měnit. Cestovní kanceláře mají povinné pojištění proti krachu. Stejné mělo již dávno provázet stavbu domu se stavební firmou. Stejně jako již dávno mělo dojít k označování firem slušných, které přinášejí garance a záruky od těch neslušných. Až pozvedneme svůj obor na obecně vyšší kvalitu, dáme nejlepší argument, proč si slepé střevo neoperovat sám.

Můj kamarád, soused a bývalý projektant Ekonomek Zbyněk, staví svůj dům svépomocí. Začalo to klasickou větou “Postavím to o milion levněji.” A na tuto větu navazovala sázka, že ne. Na prvém místě je nutné konstatovat, že Zbyněk svůj dům postavil v naprosto výborné kvalitě. Staví již osmý rok. Stavbu svého domu si zjevně užívá ke své velké radosti. U zbytku rodiny vidím radosti méně.

Sázku Zbyněk spíše nevyhraje. Přesto, že některý materiál vůbec neplatil a mnoho jiného kupoval za zlomek ceny jako zbytkový, přesto, že vůbec nepočítá cenu svého času, když stavba je koníček a přesto, že doslova čaroval s DPH, úspora bude podstatně nižší. Až v příštím roce Zbyněk dům definitivně dokončí, přidám pod tento Blog informaci o skutečné úspoře.

Je tedy svépomocná stavba levnější ?

Pokud budete financovat dům úvěrem a nebudete švindlovat s DPH, pak jistě ne. Hypotéka na dům stavěný dobrou firmou bude podstatně levnější nežli na svépomocnou stavbu. Úspěšné firmy nakupují materiál za polovinu maloobchodní ceny. Pokud byste skutečně platili plné DPH 21%, byla by svépomocná stavba ekonomickým nesmyslem. V tomto mají kolegové skeptici pravdu.

Budete li však dům financovat ze svých úspor a sáhnete k častému švindlu s DPH, pak věřím, že dům o řádově 10 -15% levněji postavíte. Nakoupíte dráže materiál, ale ušetříte hodně peněz za práci. Do výpočtu ekonomické efektivity je však třeba započíst také náklady na provizorní bydlení. Zbyněk svoji rodinu do nového nedokončeného domu přestěhoval po šesti letech. Zaplatil tak pět let nájmů více než kdyby dům stavěly například Ekonomky. Pokud by náhodou přišel s výpočtem, že naši sázku vyhrál, připočtu mu tento náklad 480.000,-Kč do vzorce. Nerad totiž prohrávám sázky. 🙂

Pestrost možností je skvělá. Svépomocná stavba má smysl. Nedoporučil bych tuto většině svých klientů. Zároveň vždy pomohu těm, kteří již na cestě jsou. Protože pýchu stranou, skvělý dům neumí postavit jen Ekonomky, ale také Zbyněk se svojí rodinou. A každá cesta, která přivede lidi k dobrému bydlení a spokojenějšímu životu, je dobrá.

Kultivujme svůj obor. Buďme lepšími staviteli a naučme se pomáhat těm, kteří si chtějí svůj dům postavit vlastní rukou.