V Ekonomkách jsme se naučili optimalizovat každý i malý výdaj. Víme, že i malý měsíční výdaj vynásobený 40ti lety užívání může být našim klientům zbytečnou zátěží. Každý den proto přemýšlíme, jak nechat více peněz našim klientům pro jejich šťastný život.

Nad všemi těmi drobnými úsporami se tyčí jedna obrovská a zásadní. Vlastně ta prvá, kterou je nutné zvažovat. Zbavit se nájmu. Nahradit nájem splácením svého bydlení musí být prvá myšlenka každého, kdo hledá ekonomicky efektivní cestu svým životem.

Pomozme si jednoduchým příkladem. Přichází za mnou mladí lidé, kteří platí nájem 13.000,-Kč měsíčně. Často si ani neuvědomují, jak příšerně neefektivní je každé zaplacení nájmu. Za čtyřicet let by na nájmu zaplatili šest a čtvrt milionu. Za tuto částku by však nevlastnili naprosto nic. Zůstala by jen povinnost dál platit nájem.

Ve skutečnosti se dá předpokládat, že nájem nebude stále stejných 13.000,-Kč měsíčně. Předpoklad je , že nájem se bude pravidelně zvyšovat o inflační položky. Celková zaplacená suma na nájmu se tak bude spíše přibližovat k částce třinácti milionů.

U většiny klientů se snažím hledat řešení s celkovou splátkou nižší, nežli jaký doposud platili nájem. Taková řešení bývají stabilní. Rodinný rozpočet je na takový náklad zvyklý a přestěhování z nájemného bytu do vlastního domu nepřináší finanční stres. Pokud přijdou mladí lidé s informací, že platí 13.000,-Kč nájem, je řešení snadné. Za celkovou splátku pod 12.000,-Kč koupím klientovi pozemek za milion a za tři miliony postavím dům.

Ceny nemovitostí k bydlení vytrvale rostou. Až moji klienti půjdou za 40 let do důchodu, budou mít svůj dům kompletně zaplacený. V důchodu tedy nebudou zatíženi povinností platit vysoký nájem. Pokud promítneme růst ceny nemovitostí za posledních patnáct let, lze důvodně předpokládat, že hodnota domu těchto mých klientů bude osmnáct milionů. To v dnešní hodnotě peněz tedy očištěno o inflaci.

Na jedné straně je tedy řešení zaplatit šest milionů na nájmu, nic nevlastnit a do důchodu odcházet s nízkým důchodem a vysokým nájmem. Na druhé straně je možnost splátkou nižší nežli je nájem splácet svůj dům. Do důchodu odcházet s majetkem osmnácti milionů.

Vyspělá Evropa tuto matematiku dobře zná. Vlastní nemovitost je mnohde dělítkem mezi bohatstvím a chudobou. V Česku se takto přemýšlet teprve učíme. Pomalu začínáme ve dvaceti vnímat svůj život v celkové perspektivě.

Mnoho mladých lidí je jednoduše přesvědčeno, že vlastní bydlení je jim nedostupné. Vidí kolem sebe hluboké příkopy, které jim brání přejít na cestu vlastního domu. Patnáct let se svými kolegy z ES vymýšlíme programy, které jsou mosty přes tyto příkopy. Patnáct let převádíme své klienty z nájmu do svého domu.

O tom zase někdy příště v blogu “ Překonávání příkopů ”.

Přeji pěkné dny David Mencl