Země se zachvěla a my ztratili mnohé své jistoty. Běh dějin se rozběhl směrem pro nás nečekaným. A mnozí uhranutě nerozumíme, jak se naše jistoty mohou tak rychle rozpadat.


„Chyby včerejška přinesly trápení dneška.“

V každé, i špatné situaci skrývá se příležitost. Země se zatřásla a my tak dostali možnost přemýšlet. Uvědomit si. A příště žít lépe. Protože mnohé špatné, co dnes se děje, děje se pro naše špatná včerejší rozhodnutí.

Naše evropská civilizace dávala dlouhodobě přednost peněženkám a pohodlí před hodnotami, na kterých náš svět stojí. A dnes na dně tohoto kalichu nacházíme hodně trpkou příchuť.

 • Chtěli jsme do Ruska prodávat své evropské zboží.
 • Chtěli jsme nakupovat levný ruský plyn.
 • Chtěli jsme vydělávat a žít v blahobytu.

Tak jsme raději neviděli, jak se dnešní Rusko z demokracie mění ve druhou Severní Koreu. Zavírali jsme oči před tím, jak Putin zabíjí opoziční politiky jednoho za druhým. Jak zabíjí nepohodlné novináře. Jak postupně umlčel, každý jen trochu objektivní hlas.

Zavírali jsme oči. Pořádali tam olympiády, s Putinem si podávali ruce a vyměňovali úsměvy do objektivů kamer. Pro vlastní peněženky jsme přestali dbát na hodnoty, na kterých vyrostla naše civilizace. Kupovali jsme levný plyn a svými penězi platili zbraně, které nás dnes ohrožují a kterých se tolik bojíme. Dali jsme přednost pár tučným rokům a dnes se bojíme o budoucnost svých dětí.

Přesvědčovali jsme se navzájem, že Rusko není nepřítel, že jde o normální zemi. A teď zjišťujeme, jak moc jsme lhali sami sobě.

„Ne, jen politici a ne, jen Rusko.“

Nechybujeme jen v případě Ruska. Stejných chyb se dopouštíme také v Číně. A jednou nám bude z Číny bolet hlava neměřitelně více nežli dnes z Ruska.

A nesvádějme vše na politiky. Toto není věc politiků. Je to slabost každého z nás. Vaše stejně tak, jako moje. Pokaždé, když koupíte levnou skleničku z Číny, místo vyrobenou v Česku, jste dali přednost své peněžence před dlouhodobou budoucností naší země. Pokaždé, když já dovezu fotovoltaické panely z Číny, místo abych hledal evropského výrobce, oslabuji pozici Evropy na úkor svého byznysu.

Každý, kdo nevědomky pomáhá šířit poplašné zprávy, vytvářené ruskými trolly, nevědomky přikládá pod hranici, na které stojí. Pod hranici, která má spálit klid našeho světa.

A že Vás, moji milí, takových je.

„Naše přednosti jsou zároveň naší zranitelností.“

V Evropě velmi lpíme na svobodě slova. Necháváme mluvit úplně každého, bez ohledu na to jaké hlouposti říká. A tím, že je necháváme mluvit a říkat hlouposti, vystavujeme riziku velkou část svých spoluobčanů, kteří jednoduše nemají dost sil, v oceánu informací, dezinformací a lží, plavat. Nechali jsme některé z našich, méně zdatných spoluobčanů v té propagandě, utopit.

Chceme mít ze sebe hezký pocit, jací jsme demokraté. A naše přednost se tak zároveň stala velkou zranitelností.

Ruskem placené armády trollů vyvářejí tisíce zpráv, kterými destabilizují náš svět. Mnozí naši spoluobčané navíc těmto zprávám uvěřili a ještě je pomáhají šířit. Nevědomky jsou tak nepříteli užitečným idiotem, který výrazně násobí jeho snahu.

I bez raket tak dokázal nepřítel poškozovat naše životy:

 • Britové si na základě nepravdivé manipulace odhlasovali vystoupení z EU. Nejhorší zpráva pro Brity. Skvělá pro Rusko. Čím slabší Evropa bude, tím pro ně lépe.

 • Obrovskou kampaní proti očkování dokázali významně zhoršit průběh pandemie. Vytvořit větší chaos. Co největší svár ve společnosti. Co nejhorší dopad pandemie. Čím hůře pro nás, tím lépe pro nepřítele.

 • Stejné servery a stejní lidé, kteří nedávno bojovali proti očkování, dnes obhajují ruskou válku na Ukrajině. Dali nám tak vzácnou možnost pochopit, kdo za celou kampaní stál.

 • A opravdu mimořádný úspěch mají trollové v USA. Princip amerických voleb s dlouhými stranickými primárkami se považoval za vynikající. Trollové však ukázali, že dostatečným nasazením dokáží manipulovat i takto robustní systém. Američané si tak v Trumpovi zvolili prezidenta šikovného pro Rusko a zároveň prezidenta, za kterého se Amerika často styděla, jak nikdy ve své historii.

 • Vytvářejí složité konspirační teorie, které mají zakrýt zjevné jednoduché pravdy. A tak mnozí za vším dnes hledají složité jednání Schorose, Geitse či spiknutí Rockefellerů. Složité teorie o super tajných spiknutí mají často přehlušit zjevné jednoduché pravdy. Jako třeba, že někdo zabíjí ženy a děti ve vedlejší zemi.

„Nakupují naše politiky a my mlčíme.“

Skrytě a často i veřejně nakupovalo Rusko naše politiky. Schröder, Le Penová, Klaus, Orbán, Okamura a mnoho dalších. Rusko nenakupuje naše politiky pro naše blaho. Podporuje často extrémistické názory, aby zaséval svár. Nakupují naše politiky, aby nás činili v celku slabými.

A mnozí politici si rádi vezmou ruské peníze na své volební kampaně. Mnohý politik dá přednost svému korýtku, před opravdu slušnému zájmu své země.

Tajné služby ve svých i veřejných zprávách o propojení politiků na ruské peníze a extremismus často píší. My ty zprávy nečteme a ještě si některé z těchto následně zvolíme.

Politici, kteří si vzali ruské peníze, následně brojí proti Evropské unii. Protože čím slabší Evropská unie je, tím lépe pro Rusko.

„Země se zachvěla.“

A nám tento strach z budoucnosti dává možnost uvědomit si své minulé chyby. Dává nám možnost otevřít oči a vidět, co jsme mnoho let vidět nechtěli. Dává nám hlavně možnost dát své budoucnosti lepší budoucnost.

Chceme-li dobrou budoucnost pro své děti, budeme se muset v mnohém chovat jinak:

1. Začněme zase nazývat věci pravými jmény

Ve snaze o maximální korektnost jsme v minulosti přestali říkat věcem pravými jmény. Lempl se tak stal člověkem s horším uplatněním ve společnosti. Lhář zase člověkem s právem na svůj názor. Přílišná korektnost zastírá pravdu. A pravda je co teď nutně potřebujeme.

 • Nepřítel je nepřítel.
 • Rusko není demokratický stát.
 • Je to zřízení veskrze nepřátelské, které se k nám 20 let chová nepřátelsky.
 • Rusko je nepřítel.
 • Spolupracovat s nepřítelem je zrada.
 • Šířit propagandu nepřítele je zrada.

2. Nenechme se koupit

Neprodejme svoji budoucnost za pár grošů a několik bohatších týdnů.

 • Neslevujme ze svých zásadních hodnot.
 • Nenechme se koupit levnějším plynem.
 • Nespolupracujme s těmi, kdo se koupit nechali.
 • Neutrácejme své peníze u firem, které těží ze spolupráce s nepřítelem.
 • Buďme naprosto důslední. Mohou si koupit pár politiků a pár jedinců. Nemají schopnost si nás koupit všechny. Když budeme důslední.

3. Spojme svobody s odpovědností

Už konečně pochopme, že svoboda musí být vždycky provázená odpovědností. Nepřísluší výsady demokracie tomu, kdo se chová plebejsky.

 • Nechejme každému jeho svobodu slova.

 • A veďme k odpovědnosti za svá slova, ty, kteří vědomě neříkají pravdu a poškozují tak zásadní hodnoty naší civilizace.

 • Soudci se budou muset probudit. Rozsudky typu, že každý může říkat co chce jsou nepochopením toho, jak škodlivý je tento jev. Každý musí být vedený k odpovědnosti za své činy.

 • Policie se bude muset probudit. Je jistě smysluplné, že dáváme pokuty za rychlost 54 km/h na padesátce. Někdy mám však pocit, že policie vůbec nemá počítače a že nevidí jaká dezinformační zvěrstva se dějí na českém internetu. Je čas policii vysvětlit, že volně šířené lži na internetu jsou větším zlem nežli ty 4 km za hodinu nad rámec povolených.

 • Svoboda neznamená, že nemám za své činy žádnou odpovědnost. Je čas dát také slovům váhu. A větám odpovědnost. Policie a soudy budou muset najít míru spravedlivou, která nepoškozuje svobodu slova. Ale také nepoškozuje naše zranitelnější spoluobčany, kteří mají tendenci věřit tomu, co čtou. Když umíme chránit lidi, aby se příliš nezadlužovali, měli bychom je také chránit před tím, aby neuvěřili lžím a propagandě. Zvláště, když jde o propagandu nepřátelskou ve snaze zničit podstatu našich životů.

4. Hledejme cesty k sobě, místo od sebe.

Mnoho let vedené kampaně měly za cíl rozdělit nás. A ony nás rozdělovaly. Lidé jednoho stejného státu se často rozdělili na dva zcela nesmiřitelné tábory. Rozdělení, až k nenávisti. Vidím často.

Přišel nesnadný čas. Budeme potřebovat být silní tím, že dokážeme být zase spolu.

Je čas začít zasypávat příkopy. Je čas začít hledat cesty k sobě místo od sebe. Slevit z absolutních pozic a začít hledat kompromis, na kterém se jako společnost můžeme shodnout.

5. A hlavně nezapomeňme.

Již velmi brzy se staneme terčem dalších dezinformačních kampaní. Budeme přesvědčováni, že šlo více o nedorozumění nežli zlý úmysl. Budeme přesvědčováni, ať znovu dáme přednost svým peněženkám před trváním na zásadách a charakteru. Možná budeme přesvědčováni, že došlo k pochybení jednoho člověka. Jednoho vůdce.

Problém je mnohem hlubší. Násilné zabíjení jiné země má podporu většinové ruské společnosti. Zde nejde o jednoho člověka. Jde o charakter většiny národa. Pokud na toto zapomeneme, pokud se znovu necháme koupit, pak své děti připravíme o to, co nám se dostalo. Život v klidné části světa. Život, kde se nemusíš bát o životy svých blízkých.

Pokud zapomeneme, pokud nedokážeme být důslední, příště budeme my mrznout v zákopech a se zbraní se snažit ochránit své ženy a své děti.

Země se zachvěla. Dostali jsme možnost uvědomit si své minulé chyby a ty příště neopakovat. Země se zachvěla a nám se vrátil zrak. Vidíme, co jsme tolik let vidět nechtěli. Země se zachvěla.

Přeji nám sílu a důslednost.

David Mencl