Situace s pozemky se za poslední roky změnila a bohužel významně zhoršila. Připravených, zasíťovaných pozemků je málo a tím cena pozemků prudce roste. Možná Vám tak přijde vhod tento Blog o možnosti stavět na alternativních pozemcích, kde nejsou sítě.

Snadná hrdinství na snadných pozemcích

Ještě před pár roky jsem svým klientům radil najít připravený pozemek, který má sítě. Připravený pozemek znamenal snadnou a rychlou přípravu stavby. Žádná překvapení. Na připraveném pozemku vše běží jak po drátkách, klient je spokojený a já jsem jeho hrdina, jak všechno dobře běží. Snadný hrdina na snadném pozemku.

Bohužel situace se mění. Připravených zasíťovaných pozemků je málo a to jejich cenu velmi zvyšuje. Pořád bych rád byl pro své klienty hrdina z rychlé a snadné přípravy. Ale také jim musím umět poradit dobře. A tak se pod tlakem cen pozemků můj pohled a rada mění. Dnes již neradím klientům vybírat jen připravené zasíťované pozemky. Radím, pokud je cena významně příznivější, vybrat i pozemek nezasíťovaný. Byť je jasné, že nepřipravený pozemek bude znamenat více komplikací v přípravě stavby. Vše bude delší. Pro mne je nepřipravený pozemek mnohem více práce. Klienta každá překážka znervózní a já budu na takovém pozemku mnohem méně hrdina. Protože mnohem více odvedené práce nikdo neocení. Dnes se cení, když je vše přímo dětsky snadné. A na nepřipraveném pozemku to jednoduše úplně snadné být nemůže. Tedy pláštík supermana na těchto pozemcích asi tolik neužiji.

Zahřát mne však na konci může pocit, že jsem dal klientovi dobrou radu, i když mne stála mnohem více práce a také nějaké to snadné hrdinství.

Lze postavit dům na pozemku bez sítí ? 

Tedy začněme jednoduchou otázkou, zdali lze postavit dům i na pozemku bez sítí ? A ano, je to možné. Celkem jednoduchá je situace, kde je alespoň elektřina. A postavit dům lze i tam, kde elektřina není. Můj kamarád a kolega Robert Löwy aktuálně pro sebe dům i bez elektrické přípojky dokončuje. A je to krásný a vzrušující projekt.

Vám však, pokud nejste úplným technologickým fandou, doporučuji hledat pozemek, kde je možnost alespoň elektrické přípojky. Pak už to bude celkem snadné.

Když není voda 

Pokud vyberete pozemek, kde není voda, budeme realizovat vrt. Ve statistikách vidím, že nejčastěji v Ekonomkách realizujeme vrty 15 m hluboké. Při svých prvotních kalkulacích však raději uvažujte, že vrt bude hlubší.

Vydatné vrty dokáží dům zásobit rovnou svojí vydatností. Mnohem jistější řešení však je vrtem plnit zásobník cca 5m3. I málo vydatný vrt tak může postupně plnit rezervoár pro Vaši špičkovou spotřebu vody ráno a večer. Zásobník s pomalým plynulým plněním pak vrt méně zatěžuje a je rozhodně bezpečný.

Cena za metr vrtu se mírně mění podle skladby hornin. Nákladné je vrtání v jílech a písku. Orientačně můžete pracovat s cenu 24.000,-Kč za 15 m vrtu. A 48.000,-Kč za 30 metrů vrtu.

Když není kanál

Vybudovat přípojku kanalizace je nejdražší ze všech sítí. Tedy tento odstavec má smysl použít i tam, kde by přípojka kanalizace byla příliš dlouhá.

Nejprve si vysvětleme, že 99% Vaším systémem odpadu prochází voda. Voda na splachování toalet. Voda na sprchování, či dokonce vypuštěné vany. Voda na vaření. Méně nežli 1% je ostatní odpad. To je velmi dobrý poměr na snadné přečištění a opětovné použití vody.

Tedy tam kde není kanalizace, můžete celkem jednoduše použít domácí čistírnu odpadních vod (ČOV). Přečištěnou vodu pak používat na zalévání zahrady. Účinnost domácích čistíren je dnes již výborná, vyšší nežli 97%. Tedy použít vodu na zalévání naprosto dokonalé.

Do sběrné jímky v takovém případě pochopitelně svedete také svody z okapů a jímku připravíte větší, aby poskytla dobrou rezervu pro suché letní dny. Já osobně bych volil jímku 10m³. Od poloviny listopadu do poloviny dubna zahradu zalévat nebudete. Je tedy nezbytné vyřešit přepadem odtok přebytečné vody do dobře připraveného vsaku, či do nějaké přírodní meliorace, pokud v místě je.

Stavebnímu úřadu se nemusí nutně přetok do vsaku líbit. V takovém případě do stavebního povolení deklarujte, že budete v zimně jímku přečištěné vody vyvážet. Zvláště agilní stavební úřad Vás může požádat o doklad o vyvážení. Protože odvážíte čistou vodu, nepotřebujete žádný doklad o odborné likvidaci. Proto je deklarování vyvezení jímky mimořádně snadné. Pokud prohlásíte, že jste vyčištěnou vodu odvezl do řeky, postupujete v souladu se zákonem. Naprostá většina uživatelů čistíren pak pochopitelně přečištěnou vodu v zimním období pustí přepadem do dobře připraveného vsaku na vlastním pozemku.

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) Vás vyjde na cca 40.000,-Kč . Zemní práce a betonáž čistírny 12.000,-Kč . Jímka na jímání vody k zalévání pak na 50.000,-Kč (5m³) . Celkově tak za 102.000,-Kč vyřešíte na pozemku neexistující kanalizaci. Bonusem dostanete i v horkém létě krásně zelený trávník a svěží zahradu.

Když není kanál II. 

Řešení čistírnou a následně používat přečistěnou vodu k zalévání je standardní snadné řešení. Nový směr o něco nákladnější může být používat přečištěno vodu jako takzvanou šedou vodu ke splachování.

Tento postup vyžaduje trochu přemýšlení a technických úprav domu. Předně v těchto případech rozdělujeme systém kanalizace na dva. Samostatný okruh má kanalizace z toalet a kuchyně. U tohoto okruhu postupujeme výše uvedeným systémem. Tedy čistíme a přečištěnou vodou zaléváme. Druhý okruh kanalizace v tomto případě používáme na sprchy, vany a umyvadla. Druhý okruh pak pochopitelně produkuje jen velmi málo znečištěnou vodu. Tuto vedeme do jednodušší čistírny, jímáme a pak zpětně používáme ke splachování. Po spláchnutí se tato voda dostává prvým okruhem do systému čistírny a zalévání.

Na systém splachování přečištěnou šedou vodou je možné aktuálně získat dotaci v programu Dešťovka.

Když není plyn

Scházející plyn je nejmenší problém. Kuchyně není mé teritorium. Ze statistik však vidím, že z 600 domů, které každý rok dokončené předáme klientů jich 99% již nevaří plynem. Tedy k vaření plyn zjevně nepotřebujeme. A stejně tak nepotřebujete plyn k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV).

Tam kde není plyn Vám velmi dobrou možností bude tepelné čerpadlo. Tím vytopíte dům i ohřejete vodu. Pořízení tepelného čerpadla je nákladnější položka. Zaplacené peníze se však vrátí úsporou za plyn, tedy mimořádně levným provozem Vašeho domu.

Pokud jste klientem ES a zvolíte program Mladá rodina je již čerpadlo obsažené ve výbavě Vašeho domu. Tedy nebude žádným dalším nákladem pozemku na nepřipraveném pozemku. 🙂

No a když není elektřina

Na většinu pozemků, kde lze stavět rodinný dům jde obvykle také přivést elektřinu. Pokud můžete hledejte pro sebe pozemek s možností elektrické přípojky vzdálené do 250 m.

Pokud se zamilujete do místa, kde ani elektřina není, pak nevěšte hlavu. V ES aktuálně dokončujeme realizaci domu naprosto ostrovního. Tedy bez všech přípojek tedy i bez přípojky elektrické energie. I takový dům lze postavit a s radostí užívat. A protože jde o řešení obsáhlé, napíší o možnosti domu bez elektrické přípojky někdy brzy samostatný Blog.

Suma sumárum

Tedy jak říkala moje babička, suma sumárum. Ceny perfektních připravených pozemků výrazně rostou. Budu li Vaším stavitelem a Vy si vyberete připravený pozemek, bude moje práce snadná a cesta pro Vás radostná. Zároveň však může být vysoká cena pozemku důvodem podívat se i na nepřipravené pozemky. Snad Vám tento Blog pomohl zorientovat se, jak můžeme alternativně sítě řešit a kolik to bude stát.

Pokud koupíte nepřipravený pozemek o cca 200.000,-Kč levněji nežli pozemek připravený pak za tuto úsporu dokážeme nedostatky pozemku odstranit. Výhodou bude, ze ušetříte poplatky za vodné a stočné. A Vaše zahrada bude i v parném létě krásně zelená.

Cesta to bude náročnější a delší. Jako Váš stavitel Vám i s nepřipraveným pozemkem pomohu a tuto náročnější cestu pro Vás ujdu. Protože pomoc druhému někdy vyžaduje sejít ze snadných cest i za cenu, že budeme každý trochu méně hrdinou a více se nadřeme. 🙂

Tak ať má pro Vás můj Blog hodnotu.

David Mencl

Doplnění 

Požádal mne fanoušek ES, zdali mohu do svého Blogu doplnit jednoduché klady a zápory jednotlivých řešení. Dobře tedy. 🙂 

Vrt

+ Naprostá většina hloubkových vrtů má skvělou vodu na úrovni kojenecké. Tedy nepotřebujete kupovat balenou vodu protože Vám lepší teče z kohoutku. 🙂 

+  Neplatíte vodné a tedy ani stočné, které se od vodného odvozuje. Ušetříte. 

+  Kvalitní voda bude stále cennější komodita. Vlastním vrtem zhodnocujete cenu svého domu.

————————————-

 Z naprosté většiny vrtů čerpáte tvrdou vodu. To vyžaduje malou úpravnu vody v domě. Dnes již celkem snadno řešitelné. 

 Zhruba 3% vrtů mají problém s vysokým obsahem manganu. To může být problém naopak nepříjemný. Opět existuje úpravna, leč vodu takto postiženou není možné pít bez převaření. Tedy nutnost balené vody. 

 Samozřejmě potřebujete vrt na dostatečně vydatném prameni. Rizikem vrtu může být nedostatek vody. Hodně pomůže nádrž do které vodu jímáte. 

 Vyřízení povolení vrtu dnes trvá neúměrně dlouho 6 měsíců. O těchto 6 měsíců se prodlouží doba stavebního povolení domu. 🙁

 

DČOV domácí čistička odpadních vod

+ Máte dobrou přečištěnou vodu na zalévání či splachování toalet zdarma. 

+ Neplatíte stočné, tedy ušetříte. 

+ Když spláchnete briliantový prsten po babičce není ztracen, ale v sítu čistírny. 

—————————————

Domácí čistírna vyžaduje základní uživatelskou disciplínu. To může být někdy problém návštěv. Použitý kondom či dámská hygienická vložka do kanalizace nepatří a čistírna “nezpracuje”. Nesprávné používání vyžadují servisní zásah, který není zrovna úžasným zážitkem. 

DČOV se nehodí tam, kde není pravidelný provoz. Tedy třeba k chalupě, kam půl roku nepřijedete nelze doporučit. Tam pak existují jiná řešení. 

Tepelné čerpadlo

+ Mimořádně levné teplo. V kombinaci s nízkoenergetickým domem nemusíte škrtit teplo a provoz je přesto velmi levný. 

+ Je li pro Vás ekologie hodnotou(měla by být) teplo z tepelného čerpadla je svojí mimořádnou účinností také velmi ekologické. 

——————————————-

Další technické zařízení v domě, které může vyžadovat servis. 

Při potřebě vysokého výkonu (venku velká zima a celá rodina se sprchuje) může být venkovní jednotka hlučnější. To nikdy nevadí Vám, ale občas sousedům. 

Zdroj tepla závislý na elektřině. Při dlouhodobém výpadku dům vychladne. 

Nízká výstupní teplota vody znamená pomalou reakční dobu. Hodí se k topení stále. Pokud přijdete na chalupu po dvou měsících doba natápění bude dlouhá. 

Odkaz na dotaci Dešťovka:

https://web.1svet.cz/bulletiny/dotace-ktere-zlevni-vas-dum/podpora-za-ekologicke-nakladani-s-destovou-vodou/