V Ekonomkách jsme dokončili roční testování nezávislého domu a já se s Vámi dnes o tuto mimořádnou radost mohu rozdělit. 🙂

Dnes tedy o tom zdali nezávislý dům opravdu funguje. Zdali opravdu lze postavit dům na místě, kde není jediná přípojka ?  Co je myšlenka Nezávislého domu 2.0 ?  Jaké technologie vedou k nezávislosti ? Co je možnost hybridního domu ? A pochopitelně kolik to všechno stojí ?

Funguje a funguje parádně.

A hned úvodem odpověď na častou Vaši otázku: Ano, nezávislý dům opravdu funguje. A dnes již je možné postavit parádní dům i tam, kde není žádné připojení. Tedy v místě bez elektřiny, vody, kanalizace a plynu. A co více, verze 2.0 činí život v takovém domě již naprosto pohodlným a bez omezení. Dospěli jsme k velmi významnému milníku stavění rodinných domů.

Koncept nezávislých domů se v Česku rozvíjí zhruba šest let. Prvé domy usilující o nezávislost nabízely spíše sparťanské pojetí života. Tyto stavěli nadšenci myšlenky nezávislosti, kteří byli připraveni snášet mnoho nepohodlí a omezování. Vzdávám hold těmto průkopníkům, kteří svojí ochotou snášet nepohodlí „vyšlapali cestu.“

Rozvoj technologií nám pak otevřel možnost navázat na prvé nezávislé domy. Odstranili jsme nedostatky a omezení prvých realizací a vytvořili Nezávislý dům 2.0, který vedle nezávislosti přinesl také naprosto plný pohodlný život v domě.

Stavba domu

Pro nezávislé domy jsme v Ekonomkách vytvořili vlastní koncept stavby. Dům vychází z běžné zděné pasivní skladby. Využívá maximální orientaci na jižní stranu pozemku a tím pasivní ohřev od slunce v zimě. Zároveň dobře řeší ochranu před sluncem a přehříváním v létě. Obdélníkovým půdorysem využíváme tento efekt co nejvíce. Obdélník je také navržený k co nejlepšímu využití fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny.

Voda a kanál 

Voda a kanál jsou ten snazší úkol na nezávislém domě. Psal jsem detailně v tomto Blogu  a tedy dnes jen stručně.

Vodu vyřešíme vrtem. Obvykle 15 metrů vrtu stačí. Když budete kalkulovat s hloubkou 30 metrů, máte kvalitní vrt s rezervou.

Kanalizace bude trochu složitější. U nezávislého domu využíváme myšlenku oddělené kanalizace. Tedy kanalizaci ze sprch a umyvadel čistíme a sbíráme na zalévání. Kanalizaci z toalet, kuchyně a praček pak posíláme do čistírny a vsaku. Také tuto vodu je možné použít na zalévání. Její kvalita je však jiná nežli čištěná voda ze sprch.

Součástí nezávislého domu je také sběr dešťové vody, kterou používáme k plnění splachovačů toalet.

Elektrický proud

Parádní disciplínou soběstačného domu je výroba vlastní elektřiny. Tu zajištuje 21 fotovoltaických panelů na střeše domu o celkovém příkonu 7,98 kW. Elektřinu uchováváme v bateriích o kapacitě 28,8 kW. Střídač nejprve plní baterie a zbytkem volné kapacity ohřívá vodu v bojleru.

Za rok testování nenastala situace, kdy by v bateriích došel proud. Ovšem již jen vědomí, že je něco konečné a omezené soustředí tím směrem pozornost. A neustálá pozornost na stav nabití baterií by snižovala komfort z užívání domu. Proto jsme pro pohodlí, klid a nezávislost přidali do soběstačného domu záložní plynový agregát na výrobu elektrické energie.

Pocit nezávislosti je úžasný. Panely vyrábějí slušné množství energie i při zataženém počasí. Snad jen když by týden hustě sněžilo, byla by výroba elektřiny nedostatečná. Agregát pak zajistí pohodové fungování domu.

Vytápění a ohřev teplé vody

Původní nezávislé domy topí všechny dřevem v kamnech. Teplo pak lépe, či hůře rozvádí po domě. Rozumím důvodům, proč „pionýři soběstačnosti“ toto řešení zvolili. Zároveň však vím, že pro běžné klienty je povinnost každý den zatápět v kamenech a pravidelně přikládat značně nepohodlná. A nepohodlí by soběstačnost zabilo.

Proto jsme v ES u soběstačného domu použili vytápění plynovým kotlem a využití propan-butanu v nádrži na zahradě. Nádrž se plní jednou za tři roky. Tím, že je dům postavený jako pasivní a orientovaný plně na jižní stranu je spotřeba plynu jen velmi malá. Vytápění zároveň naprosto komfortní, bez zásahu člověka. K rozvodu tepla tak nezávislý dům může využívat plný komfort podlahového vytápění.

Ve slunečných zimních dnech střídač nejprve naplní elektřinou baterie. Později ohřeje teplou vodu v bojleru a zbytek elektřiny, kterou den dal, pošle do přímotopného panelu, kterým opět sníží spotřebu plynu pro ohřev domu. Je to princip, který jsme “opsali” z hybridních automobilů. Kde elektřina pomáhá konvenčním spalovacím motorům.

Obráceně pak plyn umí ohřát teplou vodu, pokud by nastalo dlouhé bez-slunečné období. Opět tedy je celý systém navržený bezpečně a komfortně, tak aby se rodina nemusela ani v nepřízni počasí nijak omezovat.

Spojením plynovým kotlem a přímotopným panelem jsme dali systému 2.0 chytrost a nezávislost. Právě tyto myšlenky pomohly, že se Nezávislý dům 2.0 stal opravdu pohodlným. V této koncepci již není nutné volit mezi pohodlím a nezávislostí.

Vyplatí se to ?

Druhá nejčastější otázka, kterou mi pokládáte je, zdali se využití Nezávislého domu 2.0 vyplatí ?

Odpovím ano, pokud tento použijete chytře. 🙂

Technologie nezávislosti něco stojí. Zároveň Vám však otevírá možnost vybrat pozemek, který nemá sítě. Tedy vybrat pozemek mnohem levnější nežli jsou pozemky zasíťované. Úspora při nákupu takového pozemku Vám zaplatí technologie nezávislosti a ještě kus stavby. Tedy vyplatí, když této nové možnosti využijete správně a koupíte levný pozemek. Bohatě vyplatí. 🙂

Radost z toho, že nepřichází složenky za energie je pak už bonusem navíc. Ovšem hodně radostným bonusem.

Hybridní dům

Pokud uvažujete o Nezávislém domě 2.0, ale vybrali jste pozemek připojený na sítě, pak je pro Vás ekonomicky výhodnější použít Hybridní řešení domu.

Jde o řešení, které vychází z Nezávislého domu, ale toto upravuje tak, aby použití bylo ekonomické i na připojených pozemcích. Tedy vypouští plynový generátor, když tento nahrazuje přípojka elektrické energie. Vypouští čistírnu odpadních vod z toalet, kde odpad pouštíme do kanalizace. Pokud v místě je. Naopak stále používá čištění vody ze sprch a vany a sběr dešťové vody k zalévání. Také sestava fotovoltaických panelů je u Hybridní verze menší, když není nutné vyždímat na maximum i neslunečné dny.

Cena technologie

Základní řešení domu je ve standardní ceně Ekonomek. Na samotné stavbě nejsou žádné položky, které zvyšují cenu. Jen je třeba si uvědomit, že zdaleka ne každý dům se k myšlence Nezávislého domu 2.0 hodí a dá použít. Mé doporučení je vybírat tedy domy jednoduchého obdélníkového tvaru, které je možné bohatě orientovat na jižní stranu pozemku.

K samotnému provedení domu je pak nutné přidat příslušné technologie:

U nezávislého domu 2.0

Fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi a střídačem za 290.000.-Kč.
Plynový generátor elektrického proudu za 15.000,-Kč .
Systém sběru dešťové vody ke splachování za 55.000,-Kč .
Systém čištění a sběru vody ze sprch a vany 90.000.-Kč .
Čistírnu odpadních vod za 60.000,-Kč .
Vrt (podle reálné hloubky vrtu) obvykle za 25.000,-Kč.

Celkem tedy technologie Nezávislého domu 2.0 za 535.000.-Kč .

U Hybridního domu

Fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi a střídačem za 170.000,-Kč
Systém sběru dešťové vody ke splachování za 55.000,-Kč.
Systém čištění a sběru vody ze sprch a vany 90.000,-Kč.

Celkem tedy za technologie Hybridního domu za 315.000,-Kč .

Děkuji Roberte 

Závěrem chci na tomto místě poděkovat skvělému kolegovi a příteli Robertu Löwy, který tři roky na Nezávislém domě 2.0 pracoval. Absolvoval mnoho cest za dodavateli po celém světě. A vše testoval, jak jinak, nežli sám na sobě.

Výsledek je fantastický. Podařilo se nám posunout pionýrské soběstačné domy prvé generace do podoby, která přináší plné pohodlí. Do podoby, kde nezávislost nesnižuje komfort rodiny.

Navíc jsme dokázali do myšlenky Nezávislých domů přinést efektivitu. Doposud existovaly nezávislé domy v úrovni experimentů. Byly realizovány v jednotlivých kusech a tedy logicky draho. Sílou svého objemu posouváme myšlenku do velko-sériové výroby. Tím jsme dokázali s dodavateli vyjednat podmínky, které celé myšlence dávají efektivitu a ekonomický smysl.

Nezávislý dům 2.0 tak již není jen pro odvážné průkopníky. Je to myšlenka použitelná dnes každému, kdo touží po nezávislosti, či kupuje pozemek, který jednoduše připojení neumožňuje. Těší mne také myšlenka, že půjde o domy mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Tedy domy, které sami vyrábějí elektřinu, šetří odpadní vodu a mají jen velmi malou uhlíkovou stopu. Domy, které nešponují naší planetu jsou pro mne osobně velmi sexy.

Podařilo se nám znovu přinést podstatnou hodnotu lidem, kteří chtějí dobře bydlet. Učinit bydlení dostupné i na nesíťovaných pozemcích. Za to Roberte velké díky.

David Mencl

Související odkazy:

https://www.ekonomicke-stavby.cz/splachovani-destovou-vodou


https://www.ekonomicke-stavby.cz/zalevani-sedou-vodou