Ptáte se mne milí kolegové a já Vám tedy zkusím odpovědět. Tento Blog nepíši vůbec rád. Mnohé dotazy a panika mne však nutí dát Vám odpovědi. Tedy alespoň ty, které vím. Tedy dnes o tom co COVID 19 bude znamenat pro práci Ekonomek.

Je krásný prvý jarní den. Raději bych se věnoval přicházejícímu jaru. Dobře fungujícím stavbám nebo některému z nových projektů. Nerad mluvím o tom, o čem mluví všichni. Přesto panika některých je tak velká, že nezbývá nežli promluvit k tématu, který rezonuje veškerým prostorem.

Co když už se nakazíme 

Možná naše přemýšlení začněme z jiného úhlu pohledu. Vynechejme na chvilku myšlenku jak se nenakazit a přemýšlejme co vůbec znamená nakazit se COVID 19

Statistiky říkají:

skupina 1: 50% nakažených nemá žádné příznaky nebo jen naprosto nepatrné.
skupina 2: Dalších 30% nakažených má příznaky jen mírné.
skupina 3: 14% nakažených má příznaky vážné.
skupina 4: U 6% nakažených je průběh kritický, s nutností hospitalizace a ventilace.

V Česku máme dnes 141 nakažených. Z těchto 138 odpovídá skupině 1 a 2 tedy žádné, či mírné příznaky. Jen tři nakažení mají příznaky vážné (skupina 3) nikdo doposud v Česku není ve skupině kritické.

Podle poslední analýzy britských vědců je smrtnost 0,5%. Obvykle v kombinaci s jiným vážným onemocněním. Na samotný COVID 19 lidé obvykle neumírají.

80% úmrtí je u pacientů ve věku starších 80 let. V této věkové skupině reagují pacienti na COVID 19 hůře nežli na těžkou chřipku.

U pacientů mladších 20 let je průběh nakažení lehčí nežli běžná chřipka. Obvykle bez příznaků či s malými příznaky.

U pacientů ve věku 20 – 50 let je průběh obvykle velmi podobný chřipce.

Projít nákazou znamená nechat tělo vytvořit protilátky a být tak příště na COVID 19 imunní. Z tohoto pohledu, kdo projde onemocněním ve skupině 1 a 2 tedy bez vážných příznaků získává značnou obranu na další mutace viru, které mohou být i horší. Proto profesor Pirk vysvětloval, že situace, kdy nákazou rychle projde většina populace může být cesta k nejrychlejšímu zvládnutí epidemie.
COVID 19 již nezmizí a v populaci zůstane Jako desítky jiných virů. Ve střednědobém horizontu nakonec většina z nás nákazou projde a tak získáme protilátky. Jen to bude již nejspíše v době, kdy v zájmu médií budu jiné průšvihy a horory.

Média nás informují o rychlém nárůstu nakažených. Zásadní informace ovšem je rozdělení do jednotlivých skupin. Vysoké množství nakažených s lehkým průběhem není nutně fatální problém.

Píšete mně někteří o své obavě z toho se nakazit. Ovšem vir nezmizí. Bude v populaci mnoho dalších let. A je vlastně velmi pravděpodobné, že v řádu let nakonec touto nemocí projde většina z nás. Tak získáme protilátky. Otázka tedy není o tom zdali se nakazíme. Ale jak to udělat, abychom se narazili spíše později nežli teď.

Opatření nebrání nakažení, ale rozkládají toto v čase

Opatření vlád, která se teď dějí a která jsou mnohdy drakonická nemají za cíl zajistit, že se nikdo nenakazí. Opatření mají zasažení virem obyvatelstva rozložit pokud možno na nízké procento po mnoho let. Jednoduše proto, že vysoké procento nemocných v jeden čas by znamenalo naprostý kolaps všeho.

Obáváte se také ekonomických dopadů 

Platíte své hypotéky, jste zvyklí na svůj standard života. Sledujete jak COVID 19 v podstatě rozvrací světovou ekonomiku a máte logicky obavu.

Z pohledu ES je naše situace velmi stabilní. Máme rezervy na několik krizových let. Doposud fungujeme velmi dobře. Za prvé dva týdny epidemie se nezhoršil žádný z našich výsledků. Stavíme doposud plynule. Řešíme výpadky některých zahraničních dodavatelů, nejde však o významné procento a máme řešení. Doposud k nám přichází pravidelných 20 nových klientů týdne a dokonce v posledním týdnu jsme posílali více katalogů nežli je naší normou. V našich výsledcích se tedy pandemie doposud neprojevila. Očekávám v dalších týdnech menší dopad do statistik. Nečekám však nic zásadního. I na případné zásadní dopady jsme dobře připraveni.

Dopad na světovou ekonomiku bude ovšem podstatnější. Celé obory cestovního ruchu, dopravy, pojišťovnictví budou obrovským způsobem zasaženy. Mnohé země se dostanou do recese a cesta zpět nebude snadná.

Zároveň nepředpokládám, že by současná drakonická opatření trvala příliš dlouho. Jednoduše proto, že by stálo to nejdůležitější – popularitu současných politiků.

Exhibice politiků

Mnohá opatření mají svůj smysl. A mnohá jsou nepochybně přehnaná. Klíčoví politici pořádají dvě tiskovky denně aby na každé demonstrovali svůj silný postoj a rozhodnost v boji proti viru. Máme před volbami. Všude je pořád před volbami. Každý politik chce vypadat jako ten jediný správný, který rozhodnými kroky ochrání obyvatelstvo. Každý politik chce z této krize vykřesat co největší politický kapitál. Proto silná, až nesmyslně drakonická opatření.

Krátkodobě rozhodný a drakonický postup přináší politické body. Vystrašení lidé chtějí vidět různá opatření. Dlouhodobě však bude zastavení ekonomicky stát obrovské peníze. Peníze, které budou politikům chybět až budou chtít před volbami rozdávat. Peníze, které budou chybět už na naslibované. Chybějící peníze, které by nutily politiky před volbami šetřit. Šetřit před volbami nikdo nechce. A pořád máme nějaké volby.

Tedy jsem si jistý, že po období silných gest ( 2 – 3 týdny) přijde období střízlivění a umírněnosti. Kdy začnou naši představitelé hledat rozumnou střední cestu, kde chránit a kde již ekonomiku nepodkopávat. V ten moment se začne vše vracet postupně do normálních cest a děti do škol.

Zůstaňme pozitivní 

Buďme obezřetní, pracujme a zůstaňme pozitivní. Požádejme klienty, aby překládali své schůzky, pokud mají jakékoliv respirační potíže. Využívejme desinfekci, kterou nám Robert uvařil. Děkujeme Roberte. Máme-li chvilku času pracujeme na věcech koncepčních na které nebude čas, až toto období skončí a budeme muset vše co nejdříve dohnat. Přirozeně buďme ohleduplní a zůstávejme v izolaci pokud sami máme jakékoliv zdravotní potíže.

Pandemie na zkoušku 

Máme někdy tendence podléhat katastrofickým scénářům i kde o katastrofu nejde. Mnozí jsou znuděni svými snadnými a trochu stereotypními životy. Každou senzační zprávu s negativní anotací pak hltají jako rozptýlení. A novináři dají po čem je poptávka.

Abychom dokázali různé situace vnímat reálně, musíme si stále udržet měřítka. Představil jsem si na chvilku situaci, kdy by nám příroda, třeba někdy příště, vytvořila vir stejně infekční, kde by však smrtnost byla třeba 50%. Tedy kde by z dvě stě nakažených nezemřel jeden ale sto. To bychom se teprve dočkali masivní paniky a strachu. V tomto případě oprávněného. To by teprve nastalo chování kolem nás nepředstavitelné. A že příroda nás umí překvapit, to víme. Tak se radujme z jara a z toho, že COVID 19 je vlastně vcelku neškodný typ viru. Chovejme se rozumně a uměřeně situaci. Pak zvládneme co před námi leží.

Co nejhezčí jaro a dobré zdraví Vám přeje David Mencl