Rozhodli jste se pro druhou šanci, prošli insolvencí a teď byste rádi řešili vlastní bydlení hypotékou. Najednou zjišťujete, že věci jsou jinak, nežli jste původně očekávali. Že dveře bank zůstávají zavřené.

Tak dnes Blog, o který mne mnoho z Vás dlouho žádalo. O tom, jaké možnosti financování jsou po skončené insolvenci.

Insolvence je malý podfuk na lidi


Mnoho lidí uvěřilo základnímu slibu insolvence. “Očisti se a dostaneš druhou šanci na dobrý život s čistým štítem“. Mnoho lidí věřilo, že procesem insolvence dostanou opravdu plnohodnotnou druhou šanci. Dnes zjišťují, že ona zase tak plnohodnotná není. Mnoho bank má po insolvenci zavřené dveře a řešit vlastní bydlení hypotékou tak není možné. 

Idea insolvence byla správná. Dáme druhou šanci lidem, kteří svůj život utopili v dluzích, které nemají řešení. Budeme posuzovat žádosti spravedlivě a oddlužení dáme jen tomu, kdo se opravdu snaží. To byla původní idea.

Od původní myšlenky jsme však v Česku již vše další udělali špatně. Špatně napsaný prvotní zákon umožnil, aby insolvenci používali mnozí nepoctivě a k obohacení. Předseda Ústavního soudu Rychetský na špatný zákon reagoval slovy: „Špatný zákon dokáží napravit dobří soudci“. A tak jsme přetížili soudy tak, že o návrzích insolvence vůbec soudce nerozhoduje, ale fakticky jen správnost přihlášky posuzuje nižší soudní úředník. Žádné spravedlivé posouzení. Kdo formálně dobře požádá, insolvenci dostane. Špatně napsaný zákon nechal na špatných insolvencích dobře profitovat insolvenční správce. Ti sami pak přinášejí kličky, jak učinit insolvenci ještě méně poctivou. Ti co mají hlídat čistotu systému pro svůj profit instituci insolvencí nejvíce pošpinili. A ti soudci, kteří mají insolvenční správce hlídat, to jsou ti samí, co jsou naprosto objemem zaveleni. Takže rozhodně nehlídají. 

Později pak zoufalí politici, či političtí zoufalci, navrhli úpravu, aby insolvence neodpouštěla 70% dluhů, ale v krajním případě dluhy všechny. Tedy 100%. A co mělo být novým začátkem se naprosto rozsypalo. 

Banky utahují pohled na insolvenční klienty 

Čím méně byla insolvence v Česku poctivá tím více utahují banky svůj pohled na insolvenční klienty. 

V samém počátku byla filozofie bank : „Očisti se pětiletou insolvencí + počkej čtyři roky na očistění v registrech a pak jsi pro nás čistý klient a dostaneš úvěr“.  Mnoho lidí se pro insolvenci rozhodlo právě pro tento příslib druhé šance s čistým štítem. 

Původní idea se změnila. Banky zjistily, že insolvence je v Česku masivně zneužívána. Že mnozí dokonce začínají druhou insolvenci krátce po tom, co prvou skončili. A tam se přístup bank zlomil. 

Některé banky, striktně hypotéku, či jiný podstatnější úvěr nedají nikomu, kdo byl někdy v insolvenci. Tedy strategie se mění na: „Jednou v insolvenci, navždy dveře zavřené“. Seznam těchto ultimativních bank stále přibývá. 

Zbylé banky, které ještě po vymazání z registru financují, velmi přísně zkoumají důvody vzniku insolvence a také jaké % dluhu žadatel v insolvenci zaplatil. 

Čas hraje roli 

Čas je pro dobré řešení bydlení důležitým faktorem. Hypotéka je výhodná pokud tuto splácíte dlouho a využijete efekt inflace peněz a růstu hodnoty nemovitostí. Pro možnost dlouhodobého splácení tedy nutně potřebujete příznivý věk. 

Oddlužení v podobě: Rok čekáte na schválení, pět let v insolvenci a další čtyři roky výmaz z registrů znamená, že jste o deset let starší. Pokud tento cyklus ukončíte v 50ti letech, Vaše možnosti hypotéky se výrazně zmenší. Pokud v 60ti, už jsou prakticky nulové. 

Hypotéka na dům a pozemek v hodnotě 5.000.000,-Kč znamená pro 

žadatele čtyřicátníka splátku 17.420,-Kč měsíčně. 

Žadatele padesátníka splátku 24.219,-Kč měsíčně. 

Žadatele šedesátníka pak splátku 44.918,-Kč měsíčně. 

Přirozeně se zkracujícím se věkem roste také výrazně nárok banky na bonitu ( příjmy ) žadatele. 

Je tedy zřejmé, že utratit deset let produktivního života splácením insolvence místo splácením své nemovitosti může být fatální. 

Uvězněni v nájmu, cesta do chudoby

Dostat možnost na vlastní bydlení místo nájmu je naprosto zásadní parametr v životě každého člověka. Uzamčení v nájmu vede u mnoha lidí k chudobě ve stáří. Souběh vysokých nájmů a nízkých důchodů přinese mnohým smutné stáří. 🙁

Insolvence, která neumožní s čistým štítem získat vlastní bydlení je řešení mimořádně nešťastné a k těm žadatelům nepoctivé. 

Tři možná řešení financování po insolvenci, žádné úplně dokonalé 

V zásadě existují tři možná řešení, které v ES používáme u klientů po insolvenci. Žádné není úplně dokonalé. Insolvence nejsou skvělé karty v ruce. Cesta je náročná. A jen ten kdo svoji druhou šanci bere vážně a je připravený i na náročné cesty, může uvažovat o financování svého bydlení. 

1) Hypotéka na výjimku 2 roky po skončení insolvence 

S velkým úsilím schvalujeme pro insolvenční klienty hypotéky na výjimku se zárukou ES. Obvykle žádáme 2. rok od skončení insolvence. 

Ekonomky se v těchto případech zavazují odkoupit nemovitost, pokud by žadatel úvěr nesplácel. Banka velmi pečlivě zkoumá důvody vzniku insolvence, % zaplaceného dluhu a celý příběh, který ke klientovi bance popíšeme.

Pro schválení takového úvěru již na samém počátku dobře volíme typ domu a místo pozemku. Banky jsou v těchto případech velmi citlivé na vše. Je tedy nutné předložit správný, vysoce likvidní dům.

Nevýhodou této možnost je vysoká míra nejistoty. Dokud nepodáme žádost o výjimku, výsledek se nedozvíme. Rozhodnutí bank je v tomto případě velmi nepředvídatelné. Úspěšnost schválení výjimky máme v ES 50%. Obrovskou šanci mají ti, co zaplatili vyšší % dluhu a k platební neschopnosti je vedl nějaký mimořádný důvod. 

2) Hypotéka po vymazání z registrů 

Po období insolvence ( 5 let ) běží období záznamu v registrech ( 4 roky ). Po tomto období je možné požádat banku o úvěr. Řada bankovních domů si vede svůj interní záznam insolvenčního rejstříku, kde informace o insolvenci uchovává již navždy.

Jsou však stále banky, které své záznamy nepoužívají a vycházejí z obecného bankovního registru, kde se záznam po čtyřech letech vymaže. Spíše se vymazat má a obvykle v rejstříku trčí o něco déle, leč jednou se vymaže.

U takové banky je tedy možné žádat o hypotéku. Obecně existují dvě nevýhody tohoto postupu. Nikdy nevíme, zdali banka, která dnes úvěry po vymazání registru poskytuje bude úvěry poskytovat ještě za půl roku. Změny jsou aktuálně velmi dynamické, a to nepříznivým směrem. Druhou nevýhodou může být věk. Celý proces odložení a vymazání z registru trvá tak dlouho, že žadatel ztratí produktivní věk na možnost dobré hypotéky. Čistý štít nepomůže, kde není věk. 

3) Chytrý nájem 

Ach jo. Chce se mi říci. Chytrý nájem. Program, který jsem sám kdysi vymyslel, který pomáhá a který je snad až příliš oblíbený. Program, který mně osobě udělal, už hodně vrásek. 

Program Chytrý nájem je pochopitelně k řešení bydlení po insolvenci dobře použitelný. Program nezkoumá registry, není omezený věkem. V programu Chytrý nájem klient zaplatí ze svého 15% ceny domu a pozemku a zbytek splácí formou měsíčních nájmů. 

Právě nutnost 15% vlastního vkladu může být překážkou tohoto programu. Řešit financování na 15% je však podstatně snazší nežli řešit financování na 100% hodnoty. Někde pomůže s 15% rodina, jinde připravujeme úvěr. Kde by celá hypotéka neprošla často menší částka projde. 

Druhou nevýhodou programu jsou o třetinu vyšší měsíční splátky. Tím, že program kombinuje nájem se splácením, musí být splátka již z podstaty vyšší. Hypotéka by tedy měla být vždy prvým řešením. V tomto případě vyšší splátka zahrnuje pojištění, zaplacení daně, i záruku na celou dobu splácení, tedy na 30 let.

Proč, ach jo ? Abychom tímto programem mohli pomoci těm, kteří jinde mají dveře zavřené stavíme domy ze svých peněz. Vážeme velké množství kapitálu na extrémně dlouhou dobu. To vytváří pnutí u ostatních akcionářů. Místo vyplácení zisků stavíme další a další a další chytré nájmy. Ostatní akcionáři si občas říkají, zdali nejsem blázen. A někdy stejné napadá i mne. 🙂

Více zde: 

Morální dovětek 

Závěrem si dovolím morální dovětek k tomuto Blogu. Každá naše pomoc lidem s insolvencí vždy vyvolá obrovskou debatu a tsunami reakcí. 

Dostávám mnoho dopisů, že lidem v insolvenci se nemá pomáhat. Že banky dělají dobře. Že většina insolvencí je nepoctivou snahou vyhnout se placení dluhů. Pro mnohé v naší zemi je insolvence skutečné stigma. 

Setkávám se také s druhým pohledem typu, že insolvence není v dnešní době nic špatného, žádná ostuda a hloupý kdo si insolvencí nepomohl. 

Upřímně nesouhlasím ani s jedním z těchto názorů. Nezaplatit někomu rozhodně hezké není. Tedy insolvence na kráse nepřidává. Také však nesouhlasím s tím, že každá insolvence je nepoctivá. Znám mnoho lidí, kteří se do insolvence dostali špatnou shodou náhod. Snahou ručením pomoci příbuznému, který se nakonec ukázal málo slušným. Nebo například vážnou nemocí, která na dlouhé měsíce zničila rodinný rozpočet. I slušný člověk může se tedy dostat do těžkých dluhů. A není každá insolvence nutně nepoctivou. 

Koho do dluhů stáhla smůla nikoliv nepoctivost si zaslouží druhou šanci na slušný život. Bez vlastního solidního bydlení však nikdy nepůjde o opravdovou druhou šanci. Proto se i těmto náročným klientům snažím najít pomoc. Pokud bych chtěl chodit jen po snadných cestách pak klientům po insolvenci pomáhat nebudu. Někdy však má smysl sejít z jednoduchých postupů a pomoci někomu, komu nikdo jiný nepomůže. Tolik je můj morální dovětek a odpověď na jednoduchou otázku, proč ? 

Hezké dny David Mencl