Rozhodli jste se pro druhou šanci, prošli insolvencí a teď byste rádi řešili vlastní bydlení hypotékou. Najednou zjišťujete, že věci jsou jinak, nežli jste původně očekávali. Že dveře bank zůstávají zavřené.

Tak dnes Blog, o který mne mnoho z Vás dlouho žádalo. O tom, jaké možnosti financování jsou po skončené insolvenci.

Insolvence je malý podfuk na lidi


Mnoho lidí uvěřilo základnímu slibu insolvence. „Očisti se a dostaneš druhou šanci na dobrý život s čistým štítem“. Mnoho lidí věřilo, že procesem insolvence dostanou opravdu plnohodnotnou druhou šanci. Dnes zjišťují, že ona zase tak plnohodnotná není. Mnoho bank má po insolvenci zavřené dveře a řešit vlastní bydlení hypotékou tak není možné. 

Idea insolvence byla správná. Dáme druhou šanci lidem, kteří svůj život utopili v dluzích, které nemají řešení. Budeme posuzovat žádosti spravedlivě a oddlužení dáme jen tomu, kdo se opravdu snaží. To byla původní idea.

Od původní myšlenky jsme však v Česku již vše další udělali špatně. Špatně napsaný prvotní zákon umožnil, aby insolvenci používali mnozí nepoctivě a k obohacení. Předseda Ústavního soudu Rychetský na špatný zákon reagoval slovy: „Špatný zákon dokáží napravit dobří soudci“. A tak jsme přetížili soudy tak, že o návrzích insolvence vůbec soudce nerozhoduje, ale fakticky jen správnost přihlášky posuzuje nižší soudní úředník. Žádné spravedlivé posouzení. Kdo formálně dobře požádá, insolvenci dostane. Špatně napsaný zákon nechal na špatných insolvencích dobře profitovat insolvenční správce. Ti sami pak přinášejí kličky, jak učinit insolvenci ještě méně poctivou. Ti co mají hlídat čistotu systému pro svůj profit instituci insolvencí nejvíce pošpinili. A ti soudci, kteří mají insolvenční správce hlídat, to jsou ti samí, co jsou naprosto objemem zaveleni. Takže rozhodně nehlídají. 

Později pak zoufalí politici, či političtí zoufalci, navrhli úpravu, aby insolvence neodpouštěla 70% dluhů, ale v krajním případě dluhy všechny. Tedy 100%. A co mělo být novým začátkem se naprosto rozsypalo. 

Banky utahují pohled na insolvenční klienty 

Čím méně byla insolvence v Česku poctivá tím více utahují banky svůj pohled na insolvenční klienty. 

V samém počátku byla filozofie bank : „Očisti se pětiletou insolvencí + počkej čtyři roky na očistění v registrech a pak jsi pro nás čistý klient a dostaneš úvěr„.  Mnoho lidí se pro insolvenci rozhodlo právě pro tento příslib druhé šance s čistým štítem. 

Původní idea se změnila. Banky zjistily, že insolvence je v Česku masivně zneužívána. Že mnozí dokonce začínají druhou insolvenci krátce po tom, co prvou skončili. A tam se přístup bank zlomil. 

Některé banky, striktně hypotéku, či jiný podstatnější úvěr nedají nikomu, kdo byl někdy v insolvenci. Tedy strategie se mění na: „Jednou v insolvenci, navždy dveře zavřené“. Seznam těchto ultimativních bank stále přibývá. 

Zbylé banky, které ještě po vymazání z registru financují, velmi přísně zkoumají důvody vzniku insolvence a také jaké % dluhu žadatel v insolvenci zaplatil. 

Čas hraje roli 

Čas je pro dobré řešení bydlení důležitým faktorem. Hypotéka je výhodná pokud tuto splácíte dlouho a využijete efekt inflace peněz a růstu hodnoty nemovitostí. Pro možnost dlouhodobého splácení tedy nutně potřebujete příznivý věk. 

Oddlužení v podobě: Rok čekáte na schválení, pět let v insolvenci a další čtyři roky výmaz z registrů znamená, že jste o deset let starší. Pokud tento cyklus ukončíte v 50ti letech, Vaše možnosti hypotéky se výrazně zmenší. Pokud v 60ti, už jsou prakticky nulové. 

Hypotéka na dům a pozemek v hodnotě 5.000.000,-Kč znamená pro 

žadatele čtyřicátníka splátku 17.420,-Kč měsíčně. 

Žadatele padesátníka splátku 24.219,-Kč měsíčně. 

Žadatele šedesátníka pak splátku 44.918,-Kč měsíčně. 

Přirozeně se zkracujícím se věkem roste také výrazně nárok banky na bonitu ( příjmy ) žadatele. 

Je tedy zřejmé, že utratit deset let produktivního života splácením insolvence místo splácením své nemovitosti může být fatální. 

Uvězněni v nájmu, cesta do chudoby

Dostat možnost na vlastní bydlení místo nájmu je naprosto zásadní parametr v životě každého člověka. Uzamčení v nájmu vede u mnoha lidí k chudobě ve stáří. Souběh vysokých nájmů a nízkých důchodů přinese mnohým smutné stáří. 🙁

Insolvence, která neumožní s čistým štítem získat vlastní bydlení je řešení mimořádně nešťastné a k těm žadatelům nepoctivé. 

Tři možná řešení financování po insolvenci, žádné úplně dokonalé 

V zásadě existují tři možná řešení, které v ES používáme u klientů po insolvenci. Žádné není úplně dokonalé. Insolvence nejsou skvělé karty v ruce. Cesta je náročná. A jen ten kdo svoji druhou šanci bere vážně a je připravený i na náročné cesty, může uvažovat o financování svého bydlení. 

1) Hypotéka na výjimku 2 roky po skončení insolvence 

S velkým úsilím schvalujeme pro insolvenční klienty hypotéky na výjimku se zárukou ES. Obvykle žádáme 2. rok od skončení insolvence. 

Ekonomky se v těchto případech zavazují odkoupit nemovitost, pokud by žadatel úvěr nesplácel. Banka velmi pečlivě zkoumá důvody vzniku insolvence, % zaplaceného dluhu a celý příběh, který ke klientovi bance popíšeme.

Pro schválení takového úvěru již na samém počátku dobře volíme typ domu a místo pozemku. Banky jsou v těchto případech velmi citlivé na vše. Je tedy nutné předložit správný, vysoce likvidní dům.

Nevýhodou této možnost je vysoká míra nejistoty. Dokud nepodáme žádost o výjimku, výsledek se nedozvíme. Rozhodnutí bank je v tomto případě velmi nepředvídatelné. Úspěšnost schválení výjimky máme v ES 50%. Obrovskou šanci mají ti, co zaplatili vyšší % dluhu a k platební neschopnosti je vedl nějaký mimořádný důvod. 

2) Hypotéka po vymazání z registrů 

Po období insolvence ( 5 let ) běží období záznamu v registrech ( 4 roky ). Po tomto období je možné požádat banku o úvěr. Řada bankovních domů si vede svůj interní záznam insolvenčního rejstříku, kde informace o insolvenci uchovává již navždy.

Jsou však stále banky, které své záznamy nepoužívají a vycházejí z obecného bankovního registru, kde se záznam po čtyřech letech vymaže. Spíše se vymazat má a obvykle v rejstříku trčí o něco déle, leč jednou se vymaže.

U takové banky je tedy možné žádat o hypotéku. Obecně existují dvě nevýhody tohoto postupu. Nikdy nevíme, zdali banka, která dnes úvěry po vymazání registru poskytuje bude úvěry poskytovat ještě za půl roku. Změny jsou aktuálně velmi dynamické, a to nepříznivým směrem. Druhou nevýhodou může být věk. Celý proces odložení a vymazání z registru trvá tak dlouho, že žadatel ztratí produktivní věk na možnost dobré hypotéky. Čistý štít nepomůže, kde není věk. 

3) Chytrý nájem 

Ach jo. Chce se mi říci. Chytrý nájem. Program, který jsem sám kdysi vymyslel, který pomáhá a který je snad až příliš oblíbený. Program, který mně osobě udělal, už hodně vrásek. 

Program Chytrý nájem je pochopitelně k řešení bydlení po insolvenci dobře použitelný. Program nezkoumá registry, není omezený věkem. V programu Chytrý nájem klient zaplatí ze svého 15% ceny domu a pozemku a zbytek splácí formou měsíčních nájmů. 

Právě nutnost 15% vlastního vkladu může být překážkou tohoto programu. Řešit financování na 15% je však podstatně snazší nežli řešit financování na 100% hodnoty. Někde pomůže s 15% rodina, jinde připravujeme úvěr. Kde by celá hypotéka neprošla často menší částka projde. 

Druhou nevýhodou programu jsou o třetinu vyšší měsíční splátky. Tím, že program kombinuje nájem se splácením, musí být splátka již z podstaty vyšší. Hypotéka by tedy měla být vždy prvým řešením. V tomto případě vyšší splátka zahrnuje pojištění, zaplacení daně, i záruku na celou dobu splácení, tedy na 30 let.

Proč, ach jo ? Abychom tímto programem mohli pomoci těm, kteří jinde mají dveře zavřené stavíme domy ze svých peněz. Vážeme velké množství kapitálu na extrémně dlouhou dobu. To vytváří pnutí u ostatních akcionářů. Místo vyplácení zisků stavíme další a další a další chytré nájmy. Ostatní akcionáři si občas říkají, zdali nejsem blázen. A někdy stejné napadá i mne. 🙂

Více zde: 

Návod k pochopení programu Chytrý nájem

Morální dovětek 

Závěrem si dovolím morální dovětek k tomuto Blogu. Každá naše pomoc lidem s insolvencí vždy vyvolá obrovskou debatu a tsunami reakcí. 

Dostávám mnoho dopisů, že lidem v insolvenci se nemá pomáhat. Že banky dělají dobře. Že většina insolvencí je nepoctivou snahou vyhnout se placení dluhů. Pro mnohé v naší zemi je insolvence skutečné stigma. 

Setkávám se také s druhým pohledem typu, že insolvence není v dnešní době nic špatného, žádná ostuda a hloupý kdo si insolvencí nepomohl. 

Upřímně nesouhlasím ani s jedním z těchto názorů. Nezaplatit někomu rozhodně hezké není. Tedy insolvence na kráse nepřidává. Také však nesouhlasím s tím, že každá insolvence je nepoctivá. Znám mnoho lidí, kteří se do insolvence dostali špatnou shodou náhod. Snahou ručením pomoci příbuznému, který se nakonec ukázal málo slušným. Nebo například vážnou nemocí, která na dlouhé měsíce zničila rodinný rozpočet. I slušný člověk může se tedy dostat do těžkých dluhů. A není každá insolvence nutně nepoctivou. 

Koho do dluhů stáhla smůla nikoliv nepoctivost si zaslouží druhou šanci na slušný život. Bez vlastního solidního bydlení však nikdy nepůjde o opravdovou druhou šanci. Proto se i těmto náročným klientům snažím najít pomoc. Pokud bych chtěl chodit jen po snadných cestách pak klientům po insolvenci pomáhat nebudu. Někdy však má smysl sejít z jednoduchých postupů a pomoci někomu, komu nikdo jiný nepomůže. Tolik je můj morální dovětek a odpověď na jednoduchou otázku, proč ? 

 

Hezké dny David Mencl 

50 komentářů článku “Hypotéka po insolvenci

 1. Dobrý den pane ja jsem přečetla na vás a byla jsem překvapená ze možnost bydleni a ja jsem nečekala ze možnost je a promiňte ja jsem nedoslychava a normálně mluvit a i telefon taky a o příběh nechci psát a rada s vama mluvit .Dekuju vám a Přeju krásný den

 2. Dobrý den,
  Pane Mencl jsem příjemně překvapený, že jde i hypotéka po insolvence. Já bohužel jsem ten případ, kdy jsem 2 roky po insolvence. Sice ne svoji vinnou ( chtěl jsem pomoci kamarádovi) a on se na mě po této pomoci vykašlal. Už mě nebaví platit v Praze tak vysoký nájem a o hypo jsme přemýšleli, ale banka nám sdělila, že mám ještě 2 roky počkat.

  Tak jsme si s manželkou řekli, že bychom šli do Vašeho programu „Chytrý najem“. Dokonce už máme sjednanou i nezavaznou schůzku u Vás na pobočce v Praze na 22.6.2020. Píšete, že bude se potřebuje vědět celý příběh insolvence a důvody. Nechce se mi to psát zde, ale řekli jsme si, že bych na schůzku vzal i Usnesení od soudu, kde jsem byl prohlášeny za odluzeneho. Myslíte, že mi Vaší kolegové pomohou a na hypo bychom mohli dosáhnout? Když ne, raději budu platit nájem Vám (Chytrý najem), než cizí osobě.

  S pozdravem

  • Dobrý den Miroslave,
   pokud jste 2 roky po insolvenci a příběh insolvence byl takový, pak již můžeme zkusit požádat o výjimku. Šance bude slušná.

   Pokud by výjimka neprošla pak máme v záloze Chytrý nájem. Který bychom později po několika letech změnili v normální hypotéku, až to půjde.

   Kolegové na pobočkách jsou fajn lidé s velkým rozhledem. Vy budete později potřebovat specialitu. Jmenovitě kolegyni Vlastu Pěchoučkovou. Kolega z pobočky Vám tuto službu specialisty domluví.

   Hezké dny David Mencl

 3. Dobrý den chtěla bych se zeptat.Jsme pětičlenná rodina a bydlíme v nájmu.Minuly rok mi skončila insolvence, přítel ji už rok pravidelně platí.Mame u vás nějakou šanci na program Nulová hotovost.dekuji za odpověď

  • Dobrý den Evo, Vy rok po insolvenci, přítel rok v aktivní insolvenci ? Cesta bude těžká. Nejspíše hodně těžká. Možná Chytrý nájmem pokud dáte dohromady 15% z ceny.

   Pěkné dny David Mencl

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat – jsem po insolvenci, kde jsem řádně splatila 100%(dluh byl velmi nízký a vše vzniklo mladou, hloupou nerozvaznosti 😔) Nyní v roce 2022, březen – by mě měli již vymazat z registru. Pracuji na dobu neurčitou a již 25let. Chtěla bych si požádat o hypotéku a konečně bydlet ve svém, myslíte, že bych měla šanci si požádat dříve než v roce 2022?

  • Dobrý den, ano tím, že jste zaplatila 100% dluhu jistě máte možnost požádat o hypotéku hned. 🙂 Hezké dny DM

 5. Dobrý večer jsme z manželkou po insolvenci naše hloupost kterou uš nechcem opakovat jsem vašim fanouškem a sleduji veškeré programy.Mám schusku ve vaší pobočce tak se ptám jestli máme šanci na lepší bydlení ve svém.Děkuji za odpověd

  • Dobrý den Richarde,
   abych mohl odpovědět potřeboval bych o Vás více údajů. Také jak velké % dluhu jste v insolvenci zaplatil ? Určitě máte otevřenou možnost Chytrého nájmu. Jak však znám své manažerky financí jistě zkusí i možnost hypotéky v některém z našich programů.

   Pěkné dny David Mencl

 6. dobrý den,
  jsem po insolvenci 3 roky, kdy jsem zaplatil 100 procent za 3,5 roku, kdy insolvence vznikla po rozvodu. Nyní bych chtěl konečně vyřešit i své bydlení,kdy v této době bydlím v pronajmu a nájem je v podstatě srovnatelný s hypotékou.
  Z Vaši zkušenosti, bylo by to možné řešit, nebo už mám prostě smolíka.
  děkuji za odpověď

  • Dobrý den Pavle,
   tím, že jste zaplatil 100% je pravděpodobnost úspěchu hypotéky hodně vysoký. 80%. Tedy má smysl to zkusit.

   Pěkné dny David Mencl

 7. Dobry den,

  Za 22 mesicu jsem splatila 100% dluh nezajistenym veritelum. Ins. mi skoncila v 01/19 ale zapis byl ukoncen 05/19. Chci se zeptat zda je sance, abych mohla v r. 2022 byt spoluzadatel na hypoteku?

  • Dobrý den Adélo, ve Vašem případě je pravděpodobnost úspěchu hodně vysoká. V ES bychom uměli téměř jistě.

   Pěkné dny David Mencl

 8. Dobrý den podobný příběh máme s manželem taky za 5 let jsme zaplatili 45% dluhu bylo to krušné ,ale zvládli jsme to.Když už jsme si mysleli že je klid ,syn nám zpronevěřil dům ,takže můžeme jít na ulici jsme zoufalí proto hledáme východisko.Našli jsme si baráček tak by jsme poprosit o radu,nebo pomoc.Nový majitel nás tu zatím nechá než si něco najdeme,ale pro nás je to hrozné koukat se co jsme vybudovali a nemůžete tu nic dělat.Insolvence nám skončila leden 2019 papír 8.2019 děkuji za

  • Dobrý den Pavlíno,
   ve Vašem případě nejde dobře výsledek odhadnou. Zaplacení 45% dluhu pro banku znamená, že jste 55% dluhů nezaplatili. Bude nutné detailně se podívat na strukturu dluhu a přesně analyzovat příčiny. Ve Vašem případě si však netroufnu předpovědět výsledek. Bude to 50/50. 🙁

   Pěkné dny David Mencl

   • dobrý den
    děkuji za odpověd ,chtěla bych se zeptat jestli na to nešel váš program chytrý nájem.A nebo co by jste poradil vy.Děkuji za odpověd Pavlína

 9. Dobrý den ,
  Chtěl bych se optat , máme se ženou 2 roky po insolvenci do které jsme se dostali po radě právníka po 8letych tahanicích z modrou piramidou ,kde žena figurovala na 2 falešných smlouvách jako ručitel 🙁 insolvenci jsme zaplatili nemalou částku za 4 roky 100%. A chtěli by jsme si dořešit vlastní bydlení ,zkoušel jsem kontaktovat banku a když jsem paní po tel. řekl ,že mám po insolvenci ,tak se od té doby nikdo neozval.

  • Dobrý den Aleši,
   tím, že jste zaplatil 100% je šance na hypotéku velká. Jen to nepůjde v každé bance a rozhodně nikdy není možné takovou hypotéku řešit přes běžnou přepážku banky. Zkusit takovou hypotéku na přepážce je jisté zamítnutí a tím zase zhoršení záznamů v registrech. Každé zamítnutí je v registrech vidět.

   Při pečlivé práci to však u Vás půjde. 🙂

   Pěkné dny David Mencl

 10. Dobry den p.Mencl,
  Protože jsem napsala uplne vse na em.adresu vasi,tak jen zde opakuji,že jste skvělá bytost,ktera ma jasny pohled na věc a vaše řešeni je úzasne i když ja sama ho nepotrebuj8,což se z meho maelu dozvite.Tesim se tedy na vasi odpoved s nadějí,že se pro ty mi přatelé najde řešení.Dekuji Stejskalovaá

 11. Dobry den, pekne prosim o radu, v breznu byla po dvou letech od zahajeni insolvence precasne 100% insolvence splacena. Dluh byl puvodne 600.000 Kc. Je mozne dosahnout na hypoteku s uspory 1,5 mil Kc a platem 50 tis cisteho? Dekuji

  • Dobrý den Martine (Veroniko),
   pro Vás mám nezvykle jasnou odpověď: ANO. 🙂

   Ve Vašem případě při dobré komunikaci s bankou půjde hypotéka vyřešit.

   Pěkné dny David Mencl

 12. Dobrý den,

  jsem rok po insolvenci, kde jsem bohužel nezajištěným věřitelům splatila 30%. Již jsem jednou hypotéku na byt měla, ale šel bohužel do insolvence a přišla jsem o něj a současně jsem ručila manželovi při úvěru a ten místo splácení, dával peníze do alkoholu – loni jsme se rozvedli (přetrpěla jsem s ním nesnesitelných 5 let žití, právě jen kvůli insolvenci). Nyní s novým přítele uvažujeme o vlastním domku, pozemek máme svůj. Přítel splácí jen jednu půjčku a má čistý registr bez záznamu, v bance má dobrou platební morálku. Sám na sebe ale hypotéku dle zjištěných informací nedostane. Oba máme pěkný příjem ve stálém zaměstnání. Jaká je zde šance na hypotéku? Případně minimálně na Chytrý nájem? Nechceme domeček za 5 mil. Kč, ale stačil by menší za 2.500.000 Kč. Děkuji

  • Dobrý den Jano,
   na Vás teď hypotéku připravit nepůjde.

   Kde naopak vidím velmi dobrou možnost je připravit partnerovo parametry tak, aby on o hypotéku mohl požádat. Dům pak můžete vlastnit společně.

   Program Chytrý nájem jistě řešení je. Doporučuji však nejprve prověřit možnost hypotéky na partnera.

   Pěkné dny David Mencl

  • Dobrý den Lucie,
   ano ve Vašem případě bude hypotéka již možná. Tedy i role spolužadatele.

   Pěkné dny David Mencl

 13. Dobrý den.Ještě sice nemáme skončenou insolvenci,ovšem už nyní se ptáme jakým směrem se vydat.Máme s manželkou společné oddlužení manželů.V březnu 2021 skončí 5leté období, kdy jsme platili pevnou částku 17tisíc měsíčně.Procento splacení na konci 5letého cyklu bude cca 60%.Příčinou všeho bylo pořízení bytu s nevýhodnými úvěry a pak neschopnost splácení díky nízkém příjmům.Byt padl zajištěnému věřiteli a ostatní jsem již popsal.Je mi 50 a ženě 44.Dohromady ,když skončí insolvence,máme cca 55tisíc čistého.V úmyslu bude financovat pozemek za cca 3000000.Myslíte,že budeme mít vůbec nějakou šanci?Ještě máme dceru , která bude v roce 2021 maturovat.Ovšem nevím,zda-li si bude chtít vzít hypotéku na sebe a my jako spolužadatelé.Navíc nebude mít ještě asi příjem, anebo velice krátce.Můžete nám prosím poradit?Díky moc.

  • Dobrý den Pavle,
   Vaše možnosti bez hluboké analýzy posoudit nemohu. 🙁 Je to příliš hraniční situace. Bylo by nutné vypracovat detailní Model financování a zajít s tímto do banky.

   Pěkné dny David Mencl

 14. Dobry den v roce 2013 jsem prosla insolvenci kterou jsem za 3 roky mela splacenou celych 100 %,zkousim zadat o hypoteku a ve trech bankach mi rekli ze mi nic bohuzel nemuzou ted momentalne nabidnout ze mohu zadat az po 4 letech a jina banka zase ze az po 5 letech .Jedna banka mi nabidla ale jen 80% hodnoty toho domu zbytek musim mit svy ale tolik bohuzel nemam.Dekuji lucie

  • Dobrý den Lucie, sama nežádejte. To nemá velkou šanci na úspěch. Navíc každá Vaše neúspěšná žádost zhoršuje Váš profil v registrech a komplikuje úspěšné vyřízení.

   Zajděte do některé z našich kanceláří. Tím, že jste zaplatila 100% Vám budeme umět pomoci.

   Pěkné dny David Mencl

 15. Dobri den mám otasku na 3000000 na 25 hypotéky nulová hotovost nemám pozemek v luksusnim provedení kolik je splátka měsíční

  • Dobrý den Miroslave,
   12.075,-Kč. Hypotéka v programu Nulová hotovost, se splatností 25 let na částku 3.000.000,-Kč.

   Pěkné dny David Mencl

 16. Dobrý den, manželovi v listopadu končí insolvence. Splati pouze 30 % dluhu. Proč se do dluhů dostal přesně nevím, je to už hodně let (ještě jsme se neznali) a nechce o tom mluvit. Máme 2 děti a platíme nájem 17tis. měsíčně. Myslíte, že bychom měli nějakou šanci k vlastnímu bydlení? Mé rodiče by byli ochotni si vzít pro nás nějaké peníze, ale už také nejsou nejmladší. Platy mají pěkné. Pro nás snad jen ten chytrý nájem, že? Předem děkuji.

  • Dobrý den Barboro,
   pokud půjdeme cestou hypotéky, pak manžela zapojit nemůžeme. Museli bychom vytvořit řešení na Vás a rodiče jako spoluručitele. Je to náročný model, jistě bych však tímto začal.

   Pokud se ukáže neprůchodný můžeme použít Chytrý nájem. Tam manželovo situace není překážkou. Vy pak zaplatíte 15% z ceny domu a pozemku. Zbytek budete splácet měsíčním nájmem.

   Pěkné dny David Mencl

 17. Dobrý den pane Mencl. Četla jsem vaše články a chtěla jsem se Vás optat jestli mám nějakou šanci na hypotéku, když jsem víc jak 4 roky po splacení insolvence. Splatila jsem za 5 let 40% to co mi určil soud. Dostala jsem se do toho nee úplně mojí vinou. Mockrát děkuji za info.

  • Dobrý den Markéto,
   nedokáži odpovědět, když neznám detailní skladbu Vašich dluhů. Domluvte si schůzku v některé z našich kanceláří a tam žádejte odborné posouzení od Vlasty Pěchoučkové. Ta se specializuje na složité modely.

   Pěkné dny David Mencl

 18. Dobrý den chtěl jsem se pozeptat jsem víc než půl roku po insonci se splatností 100procent po pěti letech ale chtěl bych vlastní dům je tam nějaká šance děkuji

  • Dobrý den Vladimíre,
   tím, že jste splatil 100% jsou Vaše šance vysoké. Nebude to snadná cesta avšak věřím, že na výjimku Vás dokážeme protlačit. Pro úplnou jistotu by bylo dobře vidět záznam jaké to byly v insolvenci dluhy.

   Pěkné dny David Mencl

 19. Dobrý den,

  v roce 2016 jsem po 27 měsících splatil 100% své insolvence (nezajištěné pohledávky – cca 250tis kč) ale až v roce 2019 byla insolvence úspěšně komplet ukončená ( kvůli zajištěné pohledávce, kde jsem působil jako ručitel – po prodání nemovitosti bylo uspokojeno 29% zajištěné pohledávky) V příštím roce bychom si s přítelkyní rádi zažádali o hypotéku, máme cca 800tis vlastních prostředků) V současné době je přítelkyně na mateřské a já mám příjem 50tis čistého + . Je v tomhle případě reálná hypotéka? Bylo by možné si domluvit osobní schůzku, konzultaci? Děkuji za odpověď…

  • Dobrý den Lukáši, ano myslím, že je velmi dobrá šance na hypotéku. Pokud by hypotéka nebyla teď průchodná můžete si na nějaký krátký čas pomoci programem Chytrý nájem, který později překlopíte na hypotéku.

   Pěkné dny David Mencl

 20. Dobrý den,
  příští rok v květnu doplatím 100% dluhu, který jsem udělal mladou nerozvážností a následně to byla spirála dluhů na zaplacení dluhu. Je reálná šance, že bych mohl dostat hypotéku dříve než po 4 letech ( počítám s tím, že bych měl 15% z ceny nemovitosti našetřeno).
  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den Jakube, ano to je.

   Tím, že jste zaplatil 100% a tím že budeme umět dobře popsat jak jste se do situace dostal, a že už jste jiný dokážeme Vám otevřít hypotéku a tedy i programy Nulová hotovost či Mladá rodina.

   Pokud budete chtít použít 15% pak můžete programem Chytrý nájem svůj dům postavit kdykoliv nezávisle na pohledu banky.

   Pěkné dny David Mencl

 21. Dobrý den, mela jsem schválenou insolvenci v roce 2013, v roce 2014 jsem s pomocí rodiny celý dluh stoprocentně zaplatila. Nyní je to již více než šest let od zaplacení. Půjčkám se důsledně vyhýbám a žádné nemám, uvažuji však o koupi vlastního bytu cca do 1.600.000 korun. Je mi padesát let a mám stálou práci se smlouvou na neurčitou dobu. Příjem okolo 28.000 měsíčně. Partnera ani spoluzadatele bych neměla, žádala bych sama. Nevím, zda není zbytecne navštívit třeba Českou spořitelnu, které jsem také dluh v roce 2014 plně uhradila, zda nebudou mít interní záznam a rovnou mne neodmítnu… Myslíte, že mám šanci hypotéku na byt získat? Děkuji a přeji hezký den

  • Dobrý den Johano, za Vaší situace bude hypotéka možná. Jen do České spořitelny nechoďte. Tam budou podmínky pro Vás nejhorší právě pro interní záznamy, které si vedou. Jiná banka Vám bude otevřenější.

   Pěkné dny David Mencl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *