Dnes mám pro Vás, milí přátelé, Blog, který Vám možná ušetří hodně peněz. Blog o dotacích při stavbě nového domu. Dotacích až překvapivě štědrých. A bohužel také dotacích, které většina stavebníků nedokáže vyčerpat celé.


Hned úvodem se přiznám, že nejsem velký přítel dotací a podpor. Nevadí mi instituce podpory a dotace jako takové. S napětím však vnímám, že se mnoho takovýchto peněz zneužije. Jako když někdo chodí pro podporu v nezaměstnanosti a zároveň načerno pracuje. Pro sebe pak dotace dělím na ty motivující k dobrému jednání a podpory motivující k nesprávnému chování. Dotace, o kterých bude dnešní zamyšlení, jsou dotace obrovské a zároveň motivující k smysluplnému jednání lidí.

V Česku máme aktuálně mimořádně štědrý systém podpory těm, kteří staví svůj dům. Postavíte si technologicky nadupaný TOP dům za čtyři miliony a čtvrtinu ceny Vám z dotace zaplatí stát. To je opravdu mimořádně štědrý systém podpory státem, který nevidím nikde jinde, kde v Evropě domy stavím.

Slovo aktuálně jsem nezdůraznil náhodou. Umím si představit, že po volbách v říjnu 2025 se mohou změnit konstelace a dotace se od roku 2026 mohou zmenšovat. Co dnes máme, vnímejme tedy spíše jako příležitost dneška nežli na věky danou jistotu.

935.000,- Kč kumulované dotace pro stavbu dobrého moderního domu

Aktuální systém podpory je opravdu mimořádně štědrý. Umožní Vám postavit technologicky nadupaný TOP dům a za technologie nic neplatit. Pokud využijete celou současnou možnost, pak dosáhnete na celkovou podporu 935.000,- Kč.

Podpory jsou rozdělené do jednotlivých kapitol a Vy si vyberete, zdali využijete všechny, či jen vybrané podle své osobní situace.

Částka 535.000,- Kč se skrývá pod názvem Pasiv +. Kouzlo této dotace je v tom, že je téměř za nic. Solidní firmy již ve svých základních skladbách nabízejí výborně tepelně izolované domy. Tedy dosáhnout úrovně pasivního standardu už obvykle nebývá drahé. Investujete třeba 100.000,- Kč do vyšší tepelné izolace a stát Vám dá 535.000,- Kč. Investovali jste do svých v budoucnu velmi nízkých nákladů na vytápění a stát Vám k tomu ještě přidal balík peněz. 😀 Vydělali jste tak dvakrát. Tato část dotace Vás motivuje postavit dům s velmi nízkými provozními náklady, dům spotřebovávající nízké množství energie. Tedy vede Vás správným směrem.

Dalších 160.000,- Kč Vám stát přispěje na pořízení vlastní fotovoltaiky. U mnohých stavitelů s využitím různých technologických balíků tato dotace fakticky znamená, že jste dostali fotovoltaiku zcela zadarmo. Tedy neplatíte nic a dramaticky jste snížili své budoucí výdaje za nakupovanou elektřinu.

Tuto podporu také hodnotím jako motivující ke správnému jednání. Každý, kdo spotřebováváme vlastní vyrobenou elektřinu, se o tuto mnohem více zajímáme. Jakmile se zajímáme, pak také většina z nás začne optimalizovat. Elektřinu, kterou nenakupujme, neplatíme a rodinné rozpočty jsou tak bohatší.

Zároveň jsme ušetřili náklady na výstavbu nových elektráren, náklady na přenosovou soustavu (dráty mezi elektrárnou a pilířem u domu) a ušetřili jsme pochopitelně životní prostředí. Zvláště pokud by byla elektřina vyrobena třeba z hnědouhelné elektrárny. Z uhlí těženého v povrchovém dole.

Tedy také tuto podporu vnímám jako velmi rozumnou.

Pokud na svém domě naistalujete zelenou střechu, přidá Vám stát dotaci 100.000,- Kč na tuto instalaci. O zelených střechách si zaslouží napsat samostatný Blog. Dnes jen o tom, že zelené střechy jsou naprosto úžasné řešení. Sám jsem je na svých dvou domech použil a jsem z těchto možností nadšený.

Zelená střecha vytváří výborné klima v domě i kolem domu. Připravím Vám k těmto někdy brzo celý Blog, kde výhody zelených střech vysvětlím. 🙂

Pokud se rozhodnete sbírat dešťovou vodu můžete si sáhnout pro 65.000,- Kč dotace, pokud se rozhodnete čistit a využívat šedou vodu, pak je možná dotace až 105.000,- Kč.

Voda bude v době dohledné stále cennější veličinou. Sbírat dešťovou vodu a tuto používat k zalévání a případně ke splachování je tak nesmírně příhodné rozhodnutí již dnes. Pokud nás dotace motivuje uvažovat tímto směrem, je to opět motivace pozitivní.

Nádrže u každého domu mají velkou schopnost retence v době rychlých letních přívalových dešťů. Opět, pokud je takových nádrží řetězených kolem toků stovky a tisíce, mají schopnost zabránit rychlým přívalovým povodním. Přesně těm, které moji vesnici vyplaví každé tři roky. Tedy investice do retenčních nádrží šetří náklady, přidají vláhu zahradě v létě, kdy jí potřebuje. A snižují výrazně budoucí povodňové škody.

Je-li ve Vašem střednědobém horizontu pořízení elektrického auta, pak použijte dotaci na wallbox 15.000,- Kč, která Vám náklady na tento zcela zaplatí.

Pokud kombinujete více nežli jedno opatření, pak si za kombinaci dotaci zvýšíte o dalších až 30.000,- Kč.

A konečně za použití schválených environmentálních materiálů další možnost zvýšení dotace o 30.000,- Kč. Tento poslední příplatek se zdá být zatím nejméně prozkoumaný a na tomto se ještě čeká kus vývoje.

Podtrženo sečteno, jedná se až o 975.000,- Kč, kdybyste využili úplně všechny možnosti. Já dávám přednost spíše sběru dešťové vody nežli šedé vodě, tedy pro mne 935.000,- Kč přímo s radostí.

Příklad rostoucího domu pro mladý pár

Ukáži Vám fungování dotací v situaci konkrétních třech klientů, které jsem řešil, či aktuálně řeším.

Prvým příkladem nám budou skvělí mladí lidé Kateřina a Martin. Oba s čerstvě dokončeným vzděláním se rozhodovali, zdali začít společný život v nájemním bytě, či v domě. Jednoduchou úvahou dospěli k názoru, že platit vysoké nájemné a dívat se, jak se každý rok zvyšují ceny pozemků smysl nedává.

Jako opravdu dobré řešení jsme pro klienty zvolili rostoucí dům. Dnes jsou sami dva. Stavíme tedy nejprve řešení 2+1 a zároveň dům bude připravený pro snadné rozšíření na budoucích 5+1, až jednou přijdou děti. Očekávaný horizont tohoto rozšíření je 6 až 8 roků.

Základní provedení domu ve velikosti 2+1 je 4.320.000,- Kč. Klientům jsme koupili pozemek bez možnosti napojení na vodovod. Budovali jsme vrt a bylo tedy zřejmé, že úsporné řešení vody bude v tomto místě žádoucí. Nádrž na dešťovou vodu byl tedy od začátku součástí projektu. 

Stejně tak klienti od prvého dne věděli, že chtějí vyrábět svoji elektřinu s cílem snížit budoucí náklady.

Při projektu už s cílením na budoucí dotaci jsme přidali ještě úpravu střechy na zelenou, zvýšení izolace domu na pasivní standard a wallbox, ikdyž klienti v tuto chvíli elektrické auto nemají. Celkově tedy přidané technologie zvýšily cenu o 592.000,- Kč.

Dotace státu pro stavbu nového domu bude v tomto případě vyšší nežli náklady na všechny přidané technologie. Klienti od státu získají nevratnou dotací 935.000,- Kč. To je situace naprosto senzační. Dům na nejvyšší technologické úrovni. Dům s vlastní fotovoltaikou, dům vybavený hospodářstvím s dešťovou vodou, dům se zelenou střechou a výsledná cena nižší nežli základní!

Příklad Dominika 46

U tohoto projektu uvažujeme s klientem přidat jen fotovoltaiku. Nebudeme používat závlahu, ani zelenou střechu. Zvýšíme tedy standard izolace na pasivní. Přidáme FVE a přidáme wallbox. Cena se nám zvýší o 407.000,- Kč. Dotace státu v tomto případě pak bude 770.000,- Kč. Tedy opět senzační situace, kdy podpora je vyšší nežli investované částky. 🙂

Má to háček?

Ano, má to háček. Má to celkem tři podstatné háčky. Realita je taková, že plnou výši dotace využívají jen 2 % v Česku stavěných novostaveb. Tedy procento žalostně malé. Jsou tři překážky, které musíte znát a vyřešit, pokud chcete dosáhnout na plnou dotaci.

  1. Dotace je složitá a často se měnící.
  2. Potřebujete extrémně precizní řemeslo stavby.
  3. Projektanti to neumí.

Dotace se neustále mění. Kdo byl znalý na dotační podmínky v září 2023, ten už nemusí znát přesné podmínky v únoru 2024. Kdo chce dotacím perfektně rozumět, musí jim věnovat prakticky plný čas. Tedy složitost dotací nahrávají v Česku spíše specialistům nežli vlastní cestě.

Není to tak, že dotace se otevře, vše je jasně napsané a vše podle napsaného jede. Naopak. Dotace se otevře, mnoho je nejasného, metodika se neustále upřesňuje. Vycházejí metodické pokyny, které často mění původně napsaný záměr. A to je prvá překážka – složitost dotace. Jen přečíst podmínky nestačí. Potřebujete neustále konzultovat, sledovat drobné změny a na tyto reagovat.

Druhá překážka je v nutnosti precizně řemeslně zvládnuté stavby. Abyste mohli čerpat dotaci Pasiv+, musí stavba na konci projít testem těsnosti. To v mnoha detailech znamená změnit desítky let zaběhnuté řemeslné postupy. Potřebujete tedy, aby hlavní manažer stavby správné postupy znal a aby řemeslo bylo schopné opravdu mimořádné preciznosti práce. Mnoho méně zkušených stavitelů si na této úrovni vylamuje zuby.

Precizní musí být také dodavatelé staveb. Okna, komíny, kuchyně, rekuperace, krb, splachovadla toalet, elektrikáři, to jsou všechno kritické momenty, které pro čerpání dotace musejí odvést výrazně vyšší nežli běžnou úroveň práce. Jen tak dům splní požadovanou úroveň vzduchotěsnosti a Vám otevře možnost čerpat dotaci.

Třetím háčkem je samotný projekt. Pokud projektant nepřipraví projekt chytře, není možné vyčerpat všechny dotační kombinace. Bohužel jen 2 % projektantů má úplnou znalost dotačních podmínek. Bez úplné znalosti perfektní projekt vytvořit možné není. Projektant navíc musí od počátku spolupracovat s dotačním specialistou, který zná vedle dotační výzvy také jednotlivé měnící se metodické pokyny.

Pokud chcete vyčerpat dotaci v plné výši, potřebujete zvládnou tři nutné kroky: 

  1. Na počátku vyberte projektanta, který detailně zná aktuální dotační podmínky.
  2. Najděte si opravdu šikovného dotačního specialitu. Sami veškerou hloubku podchytit nedokážete.
  3. Stavbu zadejte staviteli, který dotační domy stavět umí a má upravené postupy stavby pro splnění podmínek dotací.

Nejsou to peníze z rozpočtu

Často slyším opakující se omyl, že dotace vyplácené na podporu nových domů jsou dotace placené ze státního rozpočtu. “V době, kdy stát nemá peněz dost.” Tak to však není. Dotace v programu Zelená úsporám neplatí rozpočet státu a naše zaplacené daně. Tento typ dotace platí emisní povolenky. Emisní povolenka je jakési penále velkým znečišťovatelům vzduchu. ”Když už musíme dýchat Vaše svinstva a zkracujete nám tak délku života, tak ať Vás to něco stojí.” To je do jedné věty zhuštěná filozofie emisní povolenky. Následně mnoho znečišťovatelů než aby platilo penále za sajrajt ve vzduchu, investuje do technologií. Proto je v Plzni či Ostravě nesrovnatelně čistší vzduch nežli před lety.

Peníze vybrané za toto penále znečišťovatelům vzduchu se pak rozdělují na podporu technologií, naopak klima chránící. Česko tyto peníze investovalo do dotačního titulu Nová Zelená úsporám, o kterém je tento Blog.

Tedy dotaci na moji fotovoltaiku neplatil můj soused z daní, ale některý z velkých znečišťovatelů vzduchu třeba v Ostravě. Já napříště za tuto dotaci vyrobím část elektřiny zcela bezemisně. A ušetřím tak nějaký ten smog z elektrárny na hnědé uhlí. To je filozofie emisních povolenek pohledem z mé střechy.

Pokud dnes slyšíte návrhy k rušení emisních povolenek, pak slyšíte toto: “Dýchejte horší kvalitu vzduchu, žijte kratší život, aby ten, kdo má ve Vašem městě nejvíce komínů, více vydělal.” To je zase myšlenka zrušení emisní povolenky koncentrovaná do jedné věty.

Závěrem

Dotační titul Nová zelená úsporám je aktuálně mimořádně štědrý. Každý, kdo uvažujete o stavbě svého domu, o využití této podpory jistě uvažujete. Stavět nový dům a nevzít si milion podpory nedává žádný smysl.

Pokud jste klientem Ekonomek, pak Vás s tímto nečeká mnoho práce. O vše podstatné se postará Váš manažer projektu a později manažer stavby. Nový program Slevy celý proces mimořádně zjednodušuje.

Pokud klientem ES nejste, nenechte se odradit složitostí. Program sice není z podstaty nárokový, zároveň kdo podmínky splnil, ten doposud podporu vždy dostal. S velkou pečlivostí hledejte projektanta, který podmínky dotací umí. Je takových málo, ale existují. Splnit podmínky dotačního titulu a získat třeba těch 935.000,- Kč jednoduše stojí za to. Také proto, že Váš budoucí život bude bohatší o všechny ty energie, které ušetříte či si sami vyrobíte. A také a možná hlavně, přírodě pomůžete zvládnout lépe těch 8 miliard lidí na planetě. 🙂

A pokud Vás tento Blog potěšil, pak Vám někdy brzy vydám druhý díl, kde Vám ukáži, jak využít dotaci Oprav dům po babičce a ušetřit 1.650.000,- Kč. 🙂

Za spolupráci na tomto Blogu děkuji Martinovi Protivovi.

David Mencl

PS: Na stejné téma jsme točili s Martinem a Alešem Podcast. Zde si ho můžete poslechnout:

https://podcasts.apple.com/cz/podcast/%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD-d%C5%AFm/id1588230753?i=1000656604515

Related Posts