Vše v životě má svůj rub a líc. Rubem úspěchu jsou pomluvy. A tak každou úspěšnou firmu nevyhnutelně potká také doba pomluv. Zažíváme stejné. Čím je náš úspěch větší, tím více se objevuje nesmyslných hloupých tvrzení.

Jak jsme v ES zvyklí, také tomuto čelíme s klidem v duši, úsměvem a trpělivým vysvětlováním. A tom bude tento můj Blog.

Kdo nás pomlouvá

V zásadě jsou tři skupiny pomlouvajících. Obchodníci konkurenta, naštvaná skupinka nepoctivých bývalých klientů a ti, co nevědí nic, leč rádi o všem mluví, často poháněni zklamáním vlastních životů.

Nejvíce angažovaní jsou obchodníci konkurenta. Ti jsou placeni jen z provize. Žádná garantovaná mzda. Jen odměna za prodaný dům. Bohužel však prodávají domy ze špatné technologie a s velmi špatnou službou. A tak stále znovu a znovu, když volají potenciálním klientům slyší: “Nezlobte se, ale rozhodli jsme se pro Ekonomky.”

Mluvil jsem kdysi s jedním z nich. Jejich frustrace je obrovská. Považují ES za příčinu, proč vydělávají mnohem méně nežli by vydělávat mohli. Překvapivě je ani nenapadne zlepšit svoji práci a třeba změnit technologii. Raději hledají způsob, jak snížit úspěch ES. Proto jsou obchodníci konkurenta nejvíce aktivní skupinou v pomluvách naší práce.

Druhou skupinu tvoří malá parta osmi nepoctivých klientů. V ES máme program [překlenovací půjčky]. Tato pomohla tisícům mladých rodin bez vlastních úspor. Kde však půjčujete peníze, jdete také do rizika, že se občas najde někdo, kdo peníze nevrátí. To je příklad těchto osmi zatrpklých.

Před dvanácti roky přišel bláznivý právník s myšlenkou, že není nutné vracet poskytnuté půjčky na pozemek. Osm klientů této myšlence uvěřilo. Zachovali se nepoctivě a své půjčky nevrátili. Soudy trvají v Česku dlouho. Po letech však soudy tuto nepoctivost velmi přísně potrestaly. Mnozí z těchto bylo odsouzeno k velkým sankcím. Někteří vyšetřováni policií pro podvod a pomluvu. Nezdařený pokus o podvod, prohra, ponížení, velká ztráta peněz a mimořádné zlo tak dala vzniknout druhé skupině pomlouvajících.

Třetí skupinou jsou ti poháněni závistí . Jsou to často lidé, kteří sami nemají možnost dobře bydlet. A když sami nemohou nepřejí štěstí dobrého bydlení ani Vám. Jsou to lidé, kteří nemají s naší službou žádnou zkušenost. Zarputile však opakují každé negativum, které jim někdo podstrčí. Prvým dvěma skupinám slouží jako “užiteční idioti”, když nevědomky roznášejí smyšlené nepravdy.

A tak lidé poháněni nízkými pudy, bez znalosti naší práce jsou nakonec nejvíce početnou skupinou pomlouvajících.

Co tedy je a není pravda ?

Úspěšná společnost se pomluvám nemůže vyhnout. Co však může je trpělivě vysvětlovat jak se věci mají doopravdy. Tak jsem pro Vás nasbíral katalog nejčastějších pomluv.

ES nestaví žádné domy
Tak toto je spíše zábavná forma pomluvy. Každý kdo se o ES jen trochu zajímá snadno zjistí, že stavíme stovky domů každý rok. Každý najde fotografie dokončených domů i videa ze staveb. Přesto, že jde o nepravdu vskutku průhlednou, stejně se s touto můžete potkávat překvapivě často.
Tedy jde o naprosto nepravdivou informaci. ES jsou od roku 2002 největším českým stavitelem rodinných domů. Není nikdo, kdo se může počtem klientů s naší prací srovnávat. 🙂 Jsme jediným stavitelem rodinných domů s ratingem A+.
Na ES je podána hromadná žaloba
Tuto pomluvu jsem poprvé zaregistroval před patnácti roky. Přesto tuto nikdy nikdo neviděl. Na ES není podána hromadná žaloba a nikdy v minulosti podána nebyla. Jde o klasickou formu pomluvy šířenou obchodníky konkurenta. Na ES nejsou podávány ani jednotlivé žaloby, když své smluvní závazky dodržuje s péčí v Česku neobvyklou.

Když zrušíte smlouvu zaplatíte hroznou sankci
Klasická pomluva konkurenta. Většina českých stavitelů má ve svých smlouvách sankci za vypovězení smlouvy. Podobné sankce jsou obvyklé i v jiných oborech. V ES však nemáme žádné sankce za zrušení smlouvy . Pokud v ES zrušíte smlouvu zaplatíte jen do té doby provedenou práci podle aktuálně platného ceníku. Ani korunu sankce. 🙂

Hypotéku Vám stejně nedají
Tak to je velké nepochopení celé situace. V ES žádné hypotéky nedáváme. Hypotéky udělují banky. Pokud se banka rozhodne hypotéku neudělit, pak vždy z nějakého mimořádně vážného důvodu v historii žadatele. Lehké a středně vážné problémy umíme za své klienty v bankách zhojit. Nezaplacené paušály, malé záznamy v SOLUSu, exekuce od dopravních podniků. Podobné překážky umíme za své klienty vyřešit.

Pokud se však v bankovní minulosti klienta objeví překážky z nejvážnějších, zesplatněné úvěry, insolvence, pak je pozice banky neoblomná a hypotéku odmítne.

Pokud je někdo bankou odmítnutý, jde o překážky v jeho minulosti. Nikoliv o práci ES. 🙂

Abychom uměli pomoci i klientům v bankách neřešitelných, vytvořili jsme v ES dva programy na bankách nezávislé. V programu Chytrý nájem a programu Pomocná ruka zaplatíme stavbu domu v ES. Klient nám pak dům splácí prostřednictvím nájmu. Tedy i klient s temnou minulostí v bance neřešitelný dostane v ES pomoc a možnost postavit dům.

Vinit ES z toho, že mám extrémně špatné záznamy v registrech je však naprosto dětinské.

Zaplatíš za projekt a pak stejně hypotéku nedostaneš
Ne nutně.

Je pravda, že k podání žádosti o úvěr je v Česku nutné nejprve vytvořit projekt a vyřídit stavební povolení. Tedy nežli je možné získat závazné rozhodnutí banky, je nutné odpracovat velký kus práce. A tedy utrácet peníze.

Přesto není nutné podstoupit riziko utracení peněz za projekt, tam kde je hypotéka značně nejistá.

V ES vždy začínáme dotazníkem financování. Otevřeně se ptáme na možné překážky. Podle odpovědí pak klienty řadíme do čtyř skupiny. U skupiny A a B víme, že hypotéka bude možná a tedy postupujeme svižně k rychlému dokončení projektu a zahájení stavby. U skupin C a D kde víme, že existují značná rizika financování, pak postupujeme naopak pomalu. Tedy nezačneme práci na projektu pokud není financování v bance předjednané.

Záleží pak vždy na otevřenosti klienta. Pokud dostaneme přesné a otevřené informace, můžeme klienta dobře zařadit a navrhnout nejlepší postup. Přirozeně pokud nám někdo průšvihy z minulosti zatají, mohou nás tyto zaskočit později v době, kdy je již hotový celý projekt.

Pořad Černé ovce
Ano, před sedmi roky natočila redaktorka reportáže o výše zmíněné skupině osmi nepoctivých. Vše se jí v té době zdálo velmi věrohodné. Uvěřila a neověřila si. Před šesti roky pak rozhodl soud i policie, že informace v té reportáži byly naprosto nepravdivé a poškozovaly dobré jméno ES. Bohužel některá média dávají přednost jen negativním zprávám. O dobrých koncích se v Česku reportáže netočí. O tom, že jsme byli dávno očištěni tak nikdo reportáž nenatočil.

Nenechejte se otrávit 

Pomluvy sledují různé cíle. Někdo chce, abyste svůj dům nestavěli, když on také nemůže. Jiní Vás zase chtějí znejistět a přimět k tomu stavět za mnohem horších podmínek. Postavit horší dům za více peněz. Třetí skupina chce nakrmit své vlastní zlo a poškodit ES. Přesto se nenechejme otrávit.

Obchodním výsledkům ES pomluvy neškodí. Jako jiní úspěšní jsme se těmito museli vypořádat. Naučili jsme se nepravdy vysvětlovat, požádali o reference své spokojené bydlící klienty a ti nám, k naší velké radosti úžasné reference dávají.

Rok co rok tak stavíme na maximu svých možností. 🙂 Více domů bychom stavět nemohli i kdyby pomluvy neexistovaly.

Proti hlouposti a zlu dáváme na misku vah pádné argumenty. Jsme držitelem nejvyššího ratingu A+ nejlepšího mezi staviteli rodinných domů. Osmkrát jsme oceněními titulem Kvalitní firma a co nás těší nejvíce máme nejlepší hodnocení klienty v oboru. 98% klientů nás hodnotilo známkou výborně.  Takové jsou Ekonomky doopravdy. 🙂

Hezké dny David Mencl