Dnes se podíváme na to, čím je výhodné vytápět Váš budoucí dům. A také, zdali se vyplatí fotovoltaika, tepelné čerpadlo, případně rekuperace. A protože šlo o dlouhý text, rozdělil jsem Vám tento na tři samostatné, podle velikosti domů. Vyberte tedy sobě rovnou text podle velikosti domu, který chcete stavět. V tomto Blogu najdete výpočty odpovídající menšímu domu.


Napsal jsem před lety Blog: Topit plynem, či tepelným čerpadlem? Byl to Blog mimořádně úspěšný a já tak od Vás, do dnes, dostávám každý měsíc desítky dotazů, kde mne žádáte o aktualizaci výpočtů podle aktuálních cen energií.

Dnes Vám tedy výpočty aktualizuji na aktuální parametry domů a také aktuální ceny energií. Půjdu mnohem více do hloubky. A co více, výpočty se budu snažit udržovat stále aktuální. Tak, aby platily dnes i za deset let.

Tři důvody zmatků

Když otevřete internet, najdete mnoho protichůdných rad. Někdo Vám bude radit topit plynem, jiný tepelným čerpadlem. Někdo Vám vlastní fotovoltaickou elektrárnu doporučí a jiný bude tvrdit, že se nikdy nevyplatí. Jsou obecně tři důvody proč nacházíte tolik zmatku a protichůdných odpovědí na tak jednoduchou otázku: “Čím mám vytápět svůj dům?”

1) Sousta textů na internetu jsou skryté PR texty. Tedy texty, kdy se Vám výrobce nějaké technologie snaží vnutit myšlenku, že právě jeho výrobek je ta nejlepší možnost. Bohužel se tací často vydávají za běžné nadšené uživatele ve svých domech. Tedy zjednodušeně jde o komunikační nepoctivost v dnešním světě tak všudy-přítomnou.

2) Některé myšlenky, které čtete, byly v době svého vzniku správné. Čas však mění vstupní parametry a tím se mění také výpočty a správné výsledky. Dům postavený před deseti roky měl desetkrát větší roční spotřebu nežli dům postavený dnes. S klesající energetickou náročností se mění návratnost různých technologií. Ukážeme si za chvilku.

Pokud tedy na internetu čtete zkušenost někoho, kdo svůj dům postavil třeba i před pěti roky, pak jeho situace nebude s Vaší dnešní relevantní. Tím je orientace v problematice náročná.

3) Třetím důvodem pak jsou rozdílné velikosti domů. V porovnání efektivity vychází jinak malé domy a úplně jinak dům velký. Pokud tedy na internetu čtete zkušenost rodiny žijící ve velkém dvojdomě, nebude mít tato žádnou hodnotu pro Vás, pokud chcete stavět malý bungalov.

Tedy chceme li společně dnes najít přesné odpovědi, musíme být přesní. Málo budeme naslouchat tvrzení prodejců technologií. O to více však budeme počítat. Tedy mne čeká hodně práce a Vás hodně čtení. 🙂

Dnešní dům je jiný nežli dům postavený před deseti roky.

Za třicet let co domy stavím, prošly tyto obrovským vývojem.

V roce 2003 potřeboval Ekonomik N7 ke svému provozu 27,1 MWh/rok plynu a 3,32MWh/rok elektřiny. A měsíční náklady na energie byly 7.439,-Kč.

V roce 2013 již spotřeba plynu klesla téměř na polovinu 14,6 MWh/rok. To je efekt významně lepšího zateplení domu. A spotřeba elektřiny zůstala stejná 3,32 MWh/rok. Měsíční náklady na energie tak vyšly na 4.772,-Kč.

V roce 2023 neodebírá dům plyn žádný, protože topí tepelným čerpadlem, tedy elektřinou. Zhruba 40% elektrické energie si sami vyrobíte ve své FVE a kupujete tak jen 2,25MWh/rok. Tedy elektřinou i topíte a přesto kupujete méně elektřiny nežli domy, které dříve elektřinou jen svítily. Náklady na vytápění a svícení patrového domu 4+1 tak vyjdou na 517,-Kč měsíčně. To pokud použijeme plnou sadu dostupných technologii.

A vyplatí se použít všechny technologie? To byla moje otázka na začátku této úvahy. Odpověď i mne, starého harcovníka, překvapila. O tom však, až za chvilku.

Budoucí ceny energií.

Řešení vytápění, které namontujeme dnes do svého domu, musí být to správné také za dvacet let. K tomu nutně potřebujeme správně odhadnout vývoje cen jednotlivých energií.

Plynu je ve světě dostatek. V minulém roce byly úzkým místem přepravní kapacity. Spotřeba plynu v Evropě se postupně snižuje. Přepravní kapacity rostou. Loňská krize vedla k otevírání nových nalezišť. Tedy v krátkodobém, střednědobém i v dlouhodobém horizontu bude plynu dostatek. Cena bude již stabilní. V dlouhodobém horizontu pak předpokládám cenu plynu vysloveně nízkou.

Elektřina krátkodobě zažívá náročné období. Nutno podotknout, že pro důvody, které máme ve svých rukách a které jsme si mohli odpustit.

  • Špatně plánující Francouzi museli pro plánované i naplánované údržby dočasně vypnout více jak polovinu svých jaderných reaktorů. V době levné elektřiny to nebyl nejprve problém. V době drahé elektřiny se stali hlavní příčinou dalšího brutálního růstu.

  • Němci v době, kdy elekřina byla drahá, kdy Francouzi byli odstaveni, pokračovali v bláhovém zaslepení a v době velkého nedostatku vypnuli zbylé své jaderné reaktory. V době velké nouze vytvořili nouzi ještě větší. Aby se později zděsili, že drahou energií dusí svůj průmysl a možná i svoji budoucnost. Je děsné, když politiku řídí ideologie, kde má fungovat rozum.

  • A konečně již před lety jsme se v Evropě rozhodli pro čisté ovzduší. A tak jsme zavedli emisní povolenky. Emisní povolenky naprosto zásadně prodražovaly výrobu elektřiny z uhelných elektráren. Z těch uhelných elektráren, které musely nastartovat místo vypnutých německých jaderných bloků. Němečtí zelení v rámci ochrany přírody vypínali čisté jaderné zdroje, aby se teď dívali, jak jejich elektrárny valí tisíce tun bordelu z komínů do ovzduší, které oni a jejich děti později dýchají. 😵‍💫

Elektřina prožila těžké období. Těžké období bylo způsobeno sérií nekoordinovaných špatných rozhodnutí. Kdy jedno špatné rozhodnutí nemělo žádný podstatný vliv. Série špatných rozhodnutí nám však, už dokázaly vyhnat cenu elektřiny vysoko nad dlouhodobou zvyklost. Přirozeně společně s Ruskou agresí a krátce hodně drahým plynem.

Přes všechno výše napsané i cena elektrické energie bude ve střednědobém horizontu klesat. V nejbližších pěti letech nás ještě čeká nestabilita ceny. Na spotu bude elektřina létat nahoru dolu podle toho, jak bude v severním moři foukat. V delším horizontu však dnešní masivní výstavba levných obnovitelných zdrojů i elektřinu zlevní. I u elektřiny tedy očekávám pokles budoucích cen.

Malý bungalov

Tak tedy pojďme na třech různých domech velmi přesně pochopit, co nám jaká technologie může přinést. Kolik bude stát a zdali se pořízení technologie vůbec vyplatí.

Začneme malým bungalovem. Dům řady Katka. Při referenčním vytápění plynovým kotlem, spotřebuje dům v plynu 9,92 MWh za rok a 0,33 MWh za rok na elektřinu. Tedy při vytápění plynovým kotlem bude měsíční náklad na topení, ohřev vody a svícení 2.260,-Kč.

Hned v úvodu máte dvě základní možnosti, jak měsíční náklady snížit. Můžete přidat Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) a měsíční náklad klesne na 1.725,-Kč.

A nebo se rozhodnete plynový kotel nahradit Tepelným čerpadlem (TČ). V tom případě pak měsíční náklady klesnou na 1.508,-Kč.

Případně využijete obě tyto možnosti a místo plynového kotle namontujete Tepelné čerpadlo a ještě přidáte Fotovoltaickou elektrárnu. Pak se měsíční náklady sníží na celkem senzačních 492,-Kč. To už jsou opravdu mimořádně nízké náklady na vytápění, ohřev teplé vody a svícení.

A aby naše kalkulace byla úplná, zvažme opravdu maximalistické pojetí, kdy k předchozí sadě Tepelné čerpadlo + Fotovoltaika přidáme ještě rekuperaci. V tomto maximalistickém pojetí pak měsíční náklady klesnou na 313,-Kč.

Malý bungalov – návratnost technologií

Fotovoltaická elektrárna

Pokud jsme k plynovému kotli přidali Fotovoltaickou eletrárnu, ušetřili jsme každý měsíc, na nákladech vytápění, ohřevu teplé vody a svícení, 535,-Kč. Technologie FVE nám bude sloužit 35 let (střední hodnota). Tedy za tuto dobu nám ušetří 224.700,-Kč.

Pokud bychom pořizovali za plnou cenu bez dotace 225.000,-Kč pak pořízení fotovoltaické elektrárny nemá žádnou návratnost a tedy není ekonomicky smysluplným rozhodnutím.

Pokud využijeme dotaci programu Zelená úsporám pak se pořizovací cena sníží na 120.000,-Kč. O proti úspoře 224.700,-Kč již na prvý pohled dává smysl.

Má to ještě druhý pohled, o tom však později.

Tepelné čerpadlo

A pojďme dál. Druhou možností bylo místo plynového kotle instalovat Tepelné čerpadlo. Měsíční úspora bude v tomto případě 752,-Kč. Technologie Vám bude sloužit 20 let a za tuto dobu tedy ušetří 180.000,-Kč.Tepelné čerpadlo bez dotace pořídíte za 190.000,-Kč. S dotací pak za 90.000,-Kč.

Tedy pořizovat do malého bungalovu tepelné čerpadlo bez dotace nemá žádnou návratnost. V Česku se za poslední roky postavily tisíce malých domů s tepelnými čerpadly, kde zařízení přestane sloužit dříve nežli na sebe vydělá. Jednoduše proto, že podobný výpočet rodiny, tepelná čerpadla objednávající, neměli k dispozici. Nečekejte, že Vám prodejce tepelného čerpadla řekne, že se jeho instalace nevyplatí.

Využít dotaci na tepelné čerpadlo u nového domu je trochu složitější. Nově se však k této možnosti otevřela úplně krajní možnost, která umí i pořízení tepelného čerpadla zlevnit. S využitím této dotace je naopak pořízení tepelného čerpadla naprosto senzační investicí.

Tepelné čerpadlo + FVE

Možnost pořídit do domu Tepelné čerpadlo a zároveň Fotovoltaickou elektrárnu přinese u malého bungalovu měsíční úsporu 1.768,-Kč Životnost tepelného čerpadla bude 20 let a životnost FVE 35 let. Celková úspora, kterou Vám technologie, za dobu své životnosti, přinesou bude 584.820,-Kč (424.320,-Kč + 96.300,-). Obě technologie pořídíte za 415.000,-Kč bez dotace. Nebo za 170.000,-Kč s velkou dávkou chytrosti s dotací.

Tedy namontovat na malý bungalov zároveň tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu má návratnost i bez dotace. A pochopitelně velkou návratnost s dotací. Pokud své tepelné čerpadlo poháníte svojí elektřinou, kterou máte zadarmo, efekt se násobí.

Tepelné čerpadlo + FVE + rekuperace

Tato maximalistická varianta přinese každý měsíc úsporu 1.947,-Kč. Životnost rekuperace bude delší jak 45 let. Za dobu své životnosti tak technologie přinesou úsporu 606.540,-Kč (467.280,-Kč + 96.300,-Kč + 42.960,-Kč). Pořízení všech technologií Vás přijde na 535.000,-Kč bez dotací a na 185.000,-Kč s dotacemi.

Jak vidíte, bez dotací by nemělo smysl tento balík technologií do malého bungalovu pořizovat. S využitím plných dotací pak naopak ano.

Pokud u malého bungalovu uvažujete, zdali fotovoltaiku, či tepelné čerpadlo, pak tepelné čerpadlo vyjde výrazně lépe.

Druhý pohled. Porovnání pořízení investice / investování peněz.

Chceme li analyticky perfektní pohled, pak se musíme společně podívat ještě na hodnotu peněz. Tedy porovnat, kolik Vám peníze ušetří, pokud tyto investujete do nákupu dané technologie. A naopak podívat se, kolik Vám peníze vydělají, pokud byste tyto investovali třeba do nějakého akciového fondu.

Omlouvám se předem za delší text. Ovšem k úplnému porozumění je někdy třeba o chlup více písmem. A úplně rozumět Vám, mým čtenářům, dává velkou výhodu o proti běžnému stavebníkovi.

Fotovoltaická elektrárna / verzus investice

Tedy prvé, co si srovnáme, je investice do FVE. Ta Vám přinese úsporu 224.700,-Kč o proti investici 225.000,-Kč bez dotace, či 120.000,-Kč s dotací.

Pokud byste velmi konzervativně (za 4% ročně) investovali na 35 let 225.000,-Kč pak výnos za 35 let bude 887.870,-Kč tedy nekoupit fotovoltaiku a peníze investovat bude o 663.170,-Kč výhodnější.

Tedy pokud uvažujete o vlastní FVE, pak jistě s využitím dotace. Investovat 120.000,-Kč by Vám za 35 let vyneslo 473.531,-Kč. Investovat místo nakupovat FVE tedy stále bude o 248.831,-Kč výhodnější. U této možnosti však již rozumím, když se někdo rozhodne dotaci využít a se slovy o vrabci v hrsti, FVE pořídí.

Tepelné čerpadlo / verzus investice

Tepelné čerpadlo Vám za dobu své životnosti ušetří 180.000,-Kč. Potřebná investice je 190.000,-Kč bez dotace či 90.000,-Kč s dotací.

Pokud byste investovali 190.000,-Kč můžete za 20 let očekávat výnos 416.313,-Kč. Při investování částky 90.000,-Kč bude výnos 197.201,-Kč.

Tedy tepelné čerpadlo s využitím dotace téměř vyrovnává možnost investice. Bez využití dotace, pokud máte plyn na kraji pozemku, pak může být plynový kotel a investování nakonec lepší cestou.

Tepelné čerpadlo + FVE / versus investování

Kombinace tepelné čerpadlo + FVE Vám celkem ušetří 584.820,-Kč. Utratíte 415.000,-Kč bez dotace. Nebo za 170.000,-Kč s dotací.

Pokud byste investovali částku 415.000,-Kč na dobu 20 let, pak můžete očekávat výnos 909.316,-Kč. Při investici 170.000,-Kč pak výnos 372.491,-Kč. Tedy také v tomto případě bude pořízení technologií s využitím dotace vhodnější nežli investovat.

Tepelné čerpadlo + FVE + rekuperace / versus investování

A konečně poslední možnost. Sám jsem z těch čísel už unavený. 🙂 Tedy při této maximální konstelaci získáte celkovou úsporu 606.540,-Kč. Pořízení všech technologií Vás přijde na 535.000,-Kč bez dotace a na 185.000,-Kč s dotacemi.

Při investování částky 535.000,-Kč za 20 let získáte 1.172.251,-Kč. Tedy investovat bude v tomto případě jasně vhodnější nežli pořizovat technologie. Pokud však využijete dotaci a investovali byste jen 185.000,-Kč, pak by výnos byl 405.358,-Kč. Tedy také v této variantě bude pořízení technologií a využití dotace výhodnější nežli investovat s průměrným ročním výnosem 4%.

Několik drobných rad

Kde není plyn na pozemku, tam vždy vyjde lépe tepelné čerpadlo.

Předchozí výpočty jsme prováděli u pozemků, kde je plynová přípojka na hranici pozemku. Pokud máte pozemek, který plynovou přípojku nemá a bylo by nutné tuto za vyšší náklady z větší dálky realizovat, pak vězte, že investice rovnou do tepelného čerpadla se vyplatí vždy. Topit potřebujete. A nežli mrtvé peníze v plynovém potrubí v zemi, raději rovnou investujte do tepelného čerpadla.

Zvažte krb, či krbová kamna.

Do každého svého domu bych již vždy dal krb, či krbová kamna. Dostanete tak železnou rezervu pro případ nějaké velké poruchy na trase elektrického vedení. Když nejde elektřina, netopí tepelné čerpadlo ani plynový kotel. Krb Vás však zachrání.

Navíc krb přináší do domu úžasnou atmosféru. Večery s partnerem se skleničkou vína u krbu, místo u televize, jsou pro každý vztah elixírem života a radosti.

Vyhněte se elektrickému kotli a topným kabelům.

Museli byste hodně čarovat, abyste splnili podmínky energetického průkazu při vytápění elektrickým kotlem, či topnými kabely. I když byste takový trik objevili, nedělejte to. Dům vytápěný elektrickým kotlem bude mít významně nižší hodnotu. Vy naopak vždy usilujte, o co největší hodnotu svého domu. Vysoká hodnota Vám pomůže k lepší hypotéce a hlavně Vám dává svobodu.

Pokud je hodnota Vašeho domu výrazně vyšší nežli dluh bance, můžete kdykoliv dům prodat, doplatit hypotéku, vybrat rozdíl hodnoty domu a odstěhovat se kam potřebujete. Třeba za sluníčkem na Algarve.

Vyhněte se foukanému vzduchu.

V Česku teď letí trik, kdy mizerné vytápění foukaným vzduchem je vzletně označováno za vytápění tepelným čerpadlem vzduch / vzduch. Bez ohledu zvukomalebné označení se stále jedná o nejnižší standard vytápění domu. V dobrých domech se tato možnost ve světě nepoužívá. Není komfortní.

A opět významně takové vytápění snižuje hodnotu Vašeho domu. A Vy v každém kroku o co nejvyšší hodnotu domu usilujte.

Rekapitulace

No bylo to dnes hodně čísel. Připomínám, že všechny výpočty odpovídají modernímu a spíše menšímu domu. U velkého domu výpočet efektivity vyjde jinak. A já Vám i tento výpočet brzy do svého Blogu přidám.

Současné moderní domy mají velmi nízkou spotřebu. Tedy i s nejjednodušším vytápěním pomocí plynového kotle bude provoz levný.

Pokud uvažujete, zdali do svého menšího domu pořídit fotovoltaiku, či tepelné čerpadlo, pak vězte, že tepelné čerpadlo vyjde o poznání lépe.

Fotovoltaika naopak “rozkvete” právě v kombinaci i s tepelným čerpadlem.

Pokud umíte své peníze zhodnocovat, alespoň za 4% ročně, pak Vaše zhodnocení bude často vyšší nežli návratnost technologií do vašeho domu. Technologie Vás zase budou bavit a s využitím dotace se stávají ekonomicky smysluplné.

Pro malé domy mám dva tipy:

A) Tepelné čerpadlo kombinované s fotovoltaikou s využitím dotace. Využijte dotace, dokut tyto využít lze. Protože jednou dotace jistě skončí.

B) A nebo naopak nedělat nic. Ponechat plynový kotel a peníze neinvestované do hypotéky investovat do akciového fondu.

Tak snad jsem Vám dnes dal hluboké porozumění této problematice. Za spolupráci děkuji Ondřejovi Pechmanovi, který mi trpělivě tu kupu výpočtů připravil. Ať Vám naše práce přinese to nejlepší teplo Vašich domovů.

Váš David Mencl

Related Posts