Mezinárodní situace se prudce změnila. Mnozí mne tak žádáte o aktualizaci myšlenky o tom, čím ideálně vytápět své domy. Tak pojďme v této rozbouřené době najít pevný bod, který nám umožní klidné a uvážlivé rozhodnutí. 


V únoru 2018 jsem napsal Blog: Topit plynem, či tepelným čerpadlem? Tento Blog se stal jedním z mých nejčtenějších. Odpověděl jsem na tisíce Vašich dotazů. A mnohým, věřím, pomohl dobře vytopit Vaše domy. Dnes mne žádáte o aktualizaci pohledu vzhledem k měnící se energetické situaci v Evropy. 

Abychom porozuměli, bude dobré vidět vše v širších souvislostech. A když jde o pokračování, má také smysl přečíst si prvý díl, kdo jste nečetl

Vyvarujme se zbrklých rozhodnutí.

Když otevřete české i evropské noviny, je vše jasné. Pohled je černobílý. Ruský plyn je problém. Závislost Evropy na ruském plynu je neudržitelná. A kdo může, prchá od plynu k vytápění tepelným čerpadlem. Dokonce i moje maminka si přeje ve svém domě co nejdřív vyměnit plynový kotel za tepelné čerpadlo. 

Bohužel situace není ani trochu tak černobílá, jak se čtením novin zdá. 

Porovnávat dnes ceny nemá smysl.

Naprosto nesmyslná úvaha je dnes porovnávat ceny. Dnešní ceny. Turbulence posledních měsíců je extrémní. Tarify se mění každý měsíc. Před měsícem se topení elektřinou a tepelným čerpadlem zdálo mírně levnější než plynem. Pak ČEZ uveřejnil nový ceník, kde je megawatt hodina o 70 % dražší, a vše se v mžiku otočilo.

Aktuální ceny plynu i elektřiny jsou extrémně rozbouřené. Činit rozhodnutí s přesahem na mnoho let na základě ceníků, které se mění každý den, nemá žádný smysl. Výsledek takového rozhodování by byl jiný v úterý a jiný ve čtvrtek. Ale Vámi zvolený zdroj vytápění s Vámi bude i za 20 let.

Navíc, když se podíváme na burzy a ceny energií pro rok 2023, jsou na méně než polovině cen dnešních.

Musíme tedy postupovat chytřeji. 

Proč se ceny zvýšily?

Rozbouřenost cen má své důvody. 

Velcí obchodníci s energiemi mají obecně dvě možnosti, jak energie nakupovat:

 • Mohou uzavírat dlouhodobé kontrakty. Tedy přímo s výrobcem uzavřít kontrakt za pevnou cenu a na pevný objem třeba na období deseti let. 
 • A mohou nějaké, případně scházející množství energie, koupit na takzvaném momentálním trhu. Tedy teď koupím, co mi schází za dnešní aktuální cenu. Mohli jste o tom slyšet pod názvem spotový trh. 

Spotový trh je nutný. Žádný prodejce energie nedokáže naprosto přesně určit, kolik energie bude přesně potřebovat. Když předem nezná přesné množství, kolik jeho zákaznicí odeberou. Proto je logické, že si velký prodejce energie pevnými kontrakty zajistí například 85 % energie a zbytek dokupuje podle aktuální potřeby. 

Z mnoha důvodů, které necháme na jiný Blog, se stala cena energií na krátkých kontraktech a také na burze levnější než na kontraktech dlouhodobých. Prodejci ve snaze zvýšit své zisky začali stále větší procento nakupovat na krátké kontrakty a za okamžité ceny. 

Stejná situace je s dodávkami plynu. Také tam byly krátké a okamžité kontrakty levnějším nákupem nežli kontrakty dlouhodobé. Také tam dali obchodníci přednost zisku před stabilitou. U plynu to pak ještě významně zesíleno tím, že strategické zásobníky zůstaly prázdné. České, německé, rakouské i mnohé další. Zdálo se, že plyn zítra bude levnější než plyn dnes. Tak proč kupovat dneska draho, když zítra snad koupím levněji. Vlády jednotlivých zemí si nedokázaly ohlídat, aby zásobníky, které mají přinášet jistotu a stabilitu, byly naplněné. U nás to byla vláda Andreje Babiše – pro ty z Vás, kteří máte rádi úplnou informaci. Většinu zásobníků vlastní soukromé firmy. Nejčastěji ruské. Už to se zdá být těžko k uvěření. 

A teď se začnou dít a sčítat jednotlivé vlivy:

 • Německo postupně odstavuje své jaderné bloky a tím také velké zdroje elektrické energie. 
 • Spekulanti spekulují s emisními povolenkami. Tím vyšroubují jejich cenu. A tím významně prodraží výrobu elektřiny z uhelných elektráren. Zvláště pak z hnědouhelných. 
 • Připravujíc se na válku, Rusko stáhne nabídky plynu na spotovém trhu. Tím uměle zvyšuje cenu. Kde není nabídka, prudce roste cena plynu. 
 • Elektrárny vyrábějící elektřinu z plynu, které nakupovaly na spotovém trhu, vypínají výrobu. Vyráběly by za příliš draho. 
 • Méně fouká a méně elektřiny také vyrobí větrné elektrárny v Severním moři. 
 • Cena elektrické energie prudce roste. 
 • Někteří alternativní obchodníci s elektřinou krachují. Lidé se dostávají do velkých potíží. Přecházejí k velkému polostátnímu distributorovi. Ten potíže lidí využívá k mimořádně velkému zisku, který je pak důvodem k rozdělení mnohamilionových odměn vedení. Neštěstí jedněch se stává velkou radostí druhých. 
 • Začíná válka. Rusko napadne sousední Ukrajinu. 
 • Ministři mnoha zemí se podívají do svých strategických zásobníků plynu. A vidí dno. Rozhodnutí je zásobníky co nejrychleji naplnit. A cena na spotovém trhu opět raketově roste. 

Jak vidíte, za obrovským nárůstem cen se skrývá hloupost a nekoncepčnost. Je překvapivé, že k takové sérii chyb a nepřipravenosti ze strany vlád mohlo dojít. Zároveň jsem pak optimistický v tom, že obvykle se umíme ze svých chyb poučit. A neopakujeme stejné chyby. Alespoň ne úplně v krátké době po sobě. 

Zároveň je nutné si uvědomit, že před tímto šokem byly ceny energií velmi nízké. 

Tolik tedy rychlé a zjednodušené pochopení toho, proč máme dnes ceny energií extrémně vysoké. Pochopení dneška nám dává dobrou možnost zařídit se na zítra.

Plynu je více nežli elektrické energie 

Ruská agrese a zabíjení nevinných civilistů je neodpustitelné. Popřeli bychom sami sebe a své lidství, pokud bychom pro kus žvance nechali tato zvěrstva bez reakce. Snaha světa přestat s Ruskem obchodovat a neodbírat jeho plyn je pro mě tedy pochopitelná. 

Velký úprk koncových spotřebitelů od plynových kotlů k tepelným čerpadlům však už méně. 

V energetické krizi máme dva různé problémy. U plynu netrpíme nedostatkem plynu. Ale nedostatkem přepravních kapacit. U elektřiny je náš problém větší. Tam narážíme na nedostatek zdrojů výroby levné elektřiny. 

A to je důvod, proč jsem opatrný k rychlým rozhodnutím měnit plynové kotle za tepelná čerpadla. Vybudovat nové přepravní trasy na plyn dokáží státy v krizi i za rok. Postavit nové terminály na zkapalnělý plyn, rozšířit potrubní přepravu z Polska a Itálie za rok zvládneme. Postavit nové zdroje levného proudu však bude běh na mnohem delší trasu. Postavit jadernou elektrárnu je úkol na dvacet let. 

Střednědobý trend elektřině úplně nepřeje. Pokud máme již dnes potíže, budou další roky horší. Němci pokračuji v odstavování dalších reaktorů. Elektrifikace automobilismu pokračuje. A každý elektromobil bude potřebovat svůj proud. 

Naopak zásoby plynu jsou velké. Z dnešního pohledu téměř nevyčerpatelné. Technologie těžby břidlicového plynu zvýšila zásoby obrovským způsobem. Nová schopnost hlubinné těžby. Velcí světoví producenti v posledních měsících ohlašují zvýšení těžby o vysoké desítky procent. V horizontu dlouhých desítek let se nemusíme obávat nedostatku plynu. 

Co nám u plynu aktuálně schází, jsou cesty, jak plyn do jednotlivých zemích dostat. Za tři měsíce války se mnohé změnilo a zlepšilo. Některé evropské země se závislosti na ruském plynu již stihly zbavit úplně. Jiné, včetně Česka, svoji závislost snížily. Za dalších dvanáct měsíců může být Česko i Evropa na ruském plynu zcela nezávislé. S elektřinou to bude podstatně delší cesta. Musíme pokrýt podstatně zvýšenou budoucí spotřebu. A postavit nové elektrárny bude nějakou dobu trvat. 

Plyn levnější elektřiny

Kouzlo tepelného čerpadla tkví v tom, že na 1 kW elektrické energie vložené dostanete až 3 kW získaného tepla. Je hezké vložit do kapsy korunu a vzít si zpět tři. To je hlavní kouzlo tepelného čerpadla.

Síla tohoto koeficientu 1:3 se projevuje, pokud jsou ceny plynu a elektřiny vyrovnané. Pochopitelně pokud by elektřina začala být významně dražší než plyn, pak se výhodnost tepelného čerpadla, pálícího elektřinu, bude snižovat. Najednou už v kapse nenajdete za korunu tři, ale třeba jen jednu a půl. 

A to je efekt, který s velkou pravděpodobností na dočasnou dobu nastane. Plynu je ve světě velký dostatek. Jakmile vyřešíme přepravní potíže, jakmile se otevřeme k širokému množství dodavatelů, cena plynu prudce klesne. 

S nižší cenou plynu se částečně sníží i cena elektřiny. Část proudu se vyrábí v plynových elektrárnách. Přesto se dá očekávat, že s ohledem na nedostatek zdrojů bude jednotka tepla vyrobená z elektřiny (alespoň nějaký čas) dvakrát dražší než z plynu. Tepelné čerpadlo využívající efekt 3:1 tak o část svého náskoku a efektu přijde vysokou cenou elektrického proudu.

Půjde o efekt dočasný. Postupné doplňování zdrojů výroby elektrické energie bude tento efekt zase v dalších letech narovnávat. Způsobí to hlavně nástup solárních a větrných elektráren, které půjdou postavit rychle. 

Měsíce pro elektřinu, roky pro plyn, staletí pro elektřinu 

Ve vzduchu je hodně míčků. Hodně proměnných. A vy se potřebujete teď rozhodnout, čím topit. Zde je tedy moje základní předpověď.

V horizontu měsíců někdy do podzimu 2023 bude plyn pod tlakem. Cena plynu vysoká. Již v příštím roce se však trendy prudce obrátí. Nové plynovody a nové terminály způsobí propad ceny plynu. Kdo se dnes rozhodne osadit svůj úsporný dům plynem, ten nezapláče. 

Evropa i Česko krátkodobě dovolí vyrábět elektrický proud pálením uhlí. Němci odloží zavírání jaderných elektráren. Těch, které ještě nezavřeli. Zavřené již otevřít nelze. A masivně se všichni vrhneme do podpory nových a malých energetických zdrojů. Fotovoltaických a větrných. Cena elektrického proudu se tento rok ještě zvýší, aby později začala velmi pomalu klesat. V horizontu dvaceti let elektřina plyn, jako zdroj tepla, převálcuje. 

S vlastní FVE je tepelné čerpadlo správnou volnou již dnes 

A ještě nad jednu proměnnou uvažujme. Vláda ČR dokončuje nový Energetický zákon. Ten konečně nařídí distributorům přinést i do Česka Net metering nebo chcete-li Virtuální baterii. Tedy možnost vyrobit si v létě elektřinu, kterou si od distributora vyzvednu v zimě. V zimě, kdy svítí méně slunce a já potřebuji mnohem více proudu do svého tepelného čerpadla.

Pokud si většinu elektřiny pro své tepelné čerpadlo sami vyrobíme a nebudeme ji tedy muset platit, pak do kapsy vložíme dvacet haléřů a zpět si vezeme tři koruny. Teď už jen musíme spočítat, kolik ten kabát s kouzelnou kapsou (FVE + tepelné čerpadlo) stojí a jak často budeme do kapsy sahat. Aby se nám pořízení kouzelného kabátu vyplatilo. 🙂 

Pro různé situace jsou správná různá řešení 

Posílali jste mi opravdu obrovské množství dotazů, kde jste mne žádali o radu, čím topit. Odpověděl jsem jich hodně, na některé však čas nezbyl. Zkusím tedy tentokrát pro Vás udělat tuto pomůcku. A stále platí, k úplnému porozumění přečtěte i původní článek, na který tento navazuje. 

Starý dům se špatným energetickým štítkem (E,F,G) 

Se špatným štítkem koupíte i sedm let starý dům. Bohužel. U domu se špatným štítkem bych vždy doporučil tepelné čerpadlo. Vysoká spotřeba energie znamená také velkou úsporu při použití tepelného čerpadla. Vysoká úspora pak slušnou návratnost zvýšené investice do tepelného čerpadla. Tedy čím méně úsporný dům, tím více má tepelné čerpadlo smysl. 

Nový dům s dobrým štítkem (A,B) bez fotovoltaiky, nebo s malou fotovoltaikou do 5kWp

U nového domu máte větší svobodu volby. Nové domy mají velmi malou spotřebu tepla. Tedy i úspora vytvořená tepelným čerpadlem bude malá. V podstatě tak malá, že úspora jen zaplatí pořízení samotného čerpadla.

Ve výpočtech jsou tak obě tyto cesty velmi rovnocenné. Pro správné řešení pak rozhoduje velikost domu a délka plynové přípojky. 

U menších domů 4+1 s přípojkou plynu blízko (do 30m) je správnou volbou plynový kotel. Dům je velmi úsporný. Spotřebujeme málo tepla. A tepelné čerpadlo se tak nezaplatí. Do té kouzelné kapsy v tomto případě nesaháte tak často, aby se zaplatilo ušití drahého kabátu. S ohledem na to, že životnost kabátu ani tepelného čerpadla není neomezená. 

Tedy u menších domů bych volil plynový kotel a raději investoval do malé fotovoltaiky. Tu bych použil k ohřevu teplé užitkové vody. Půjde o velmi efektivní řešení, které Vás i Vaše složenky bude bavit.

Pokud stavíte dům velký. Nebo dokonce dům se dvěma bytovými jednotkami, pak se naopak zase přikloním k tepelnému čerpadlu. U velkého domu, více tepla, větší úspora a tedy lépe zaplacená investice do dražšího tepelného čerpadla. 

Stejně tak pokud bude plynová přípojka dál nežli 50 metrů – to už vždy lépe vyjde možnost za přípojku ušetřit a pořídit rovnou tepelné čerpadlo. 

Úsporný dům s velkou fotovoltaikou 7kWp. 

Pokud jste rozhodnuti pro velkou fotovoltaiku a pokud věříme, že funkce net-meteringu bude opravdu velmi brzo fungovat, pak má jednoznačně smysl uvažovat o tepelném čerpadle. Pakliže si v létě vyrobíme většinu elektřiny, kterou pak budeme v zimě topit, bude tepelné čerpadlo pálící naší velmi levnou elektřinu trefou do černého. Tepelné čerpadlo poháněné vlastní elektřinou bude naprosto nepřekonatelné řešení vytápění. 

Na pořízení FVE je bohatýrská dotace státu

Na pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny existují velmi štědré dotace státu. Tedy postavit dům rovnou s touto mimořádnou technologií je vlastně aktuálně velmi dostupné. O tom další Blog již velmi brzy. Stejně tak se brzy vrátím k tématu, jaké tepelné čerpadlo pořídit a jak dobře distribuovat teplo svým domem. Témat je hodně. Času trochu méně. 🙂

Přeji Vám, milí čtenáři, krásné dny,

David Mencl 

Related Posts