Občas od Vás dostanu jednoduchou otázku: „Proč můžeme vedle všech těch úspěchů číst také negativní komentáře?“. Miluji možnost jednoduchých odpovědí. Zde to však jednoduše nepůjde. Tak Vám alespoň nabídnu odpověď extrémně otevřenou.


Naše civilizace v této době dává přednost spíše korektnosti před otevřeností. Korektní odpověď je pochopitelně mnohem snazší nežli úplně otevřená. Zároveň se obávám, že velký příklon ke korektnosti vedlo naši civilizaci k odklonu od pravdy. A odklon od pravdy nás v posledních letech přivádí do slušných průšvihů.

Zkusím tedy ve své odpovědi najít co největší odvahu k úplně otevřeným odpovědím. Pokusím se nerozhněvat zastánce absolutní korektnosti. A budu-li někde muset volit mezi pravdou a korektností, dám tentokrát přednost slabšímu. Tedy pravdě. ?

Tedy proč můžete číst i negativní komentáře:

 • Protože děláme chyby.
 • Protože ne vše, co se na internetu píše, je vždy pravda.
 • Protože jdeme o vesmír dál nežli ostatní.
 • Protože stavíme opravdu hodně domů.
 • Protože ti, co nejsou v právu, se rádi schovávají v davu jiných.
 • Protože děláme chyby. ?

Důvod prvý: Děláme chyby.

Prvým důvodem, proč můžete občas číst negativní komentář, je, že v ES děláme chyby. Tak jednoduchý důvod dovolím si dát na prvé místo. Jsme jen lidé. A tak jako řemeslníci ES i jako manažeři občas chybujeme.

Své chyby většinou vidíme a napravujeme. V ES máme robustní systém odhalování chyb. Proto také většinu chyb sami odstraníme a svět se o těchto nedozví. Občas nám odstranění trvá déle nežli napsání nespokojeného komentáře. Momentum situace. Chyba je později odstraněna. Vztah s klientem narovnán. Negativní příspěvek však započal svůj život a desítky let bude žít.

Některé negativní komentáře jsou záznamem takového momentu chyby. Za téměř 30 let práce Ekonomických staveb pak platí, že jsme všechny domy svým klientům nakonec předali bez vad a nedodělků. Na cestě k dokončení domu jsme dělali chyby. Na konci však byl vždy dům bezchybný.

Přesto zůstává prvým důvodem negativních komentářů, že děláme chyby.

Důvod druhý: Ne vše, co se píše na internetu, je pravda.

Druhý důvod mého vysvětlení nesouvisí s chybami, ale s manipulací. Internet se stále více překlápí z místa pravdivých informací k místu manipulace. Ne vše, co si na internetu přečtete, je psáno s poctivým úmyslem. Mnozí se naučili internet používat ke svým hrám.

Agentura, která pro ES monitoruje internet tvrdí, že 97 % negativních příspěvků jsou příspěvky falešné. Často od lidí, kteří nemají žádnou reálnou zkušenost. Část těchto příspěvků pak píší reální klienti, záměrně ale píší smyšlený příběh.

Falešné příběhy pak nejčastěji píší:

 • Obchodníci konkurenta. (Chápu)
 • Ti, co sami nemohou dobře bydlet a nepřejí dobré bydlení ostatním. (Strašné)
 • Reální klienti popisující zcela nereálnou či úmyslně zkreslenou situaci. (Zajímavé)

Obchodníky konkurenta chápu. Stačí otevřít portál Justice. Podívat se, jak prosperují ES a jak kdysi velcí stavitelé rodinných domů. Rýmařov, Canaba, a další. Naše služba je dnes o vesmír jinde. A to se nevyhnutelně propisuje do výsledků našich i konkurentů. Mám pochopení pro obrovské frustrace, které Ekonomické stavby vyvolávají v některých konkurentech. Oni ještě nepochopili, že psaní pomluvných příspěvků jejich situaci nezlepší. Lidsky tuto slabost chápu. A pracuji intenzivně, abych sám nikdy nic takového zažít nemusel.

Více mne bolí druhá kategorie. Příspěvky, které obvykle začínají: „Mám kamarádku ….“ Jméno kamarádky pak už takový pisatel napsat neumí. Co však ví, že kamarádka zažila v ES něco opravdu příšerného. Dlouho jsem takovým příspěvkům nerozuměl. Až mne sociologové vysvětlili, že jde o silný trend dneška. Potřebu vyjadřovat se ke všemu i tam, kde není žádná znalost. Potřebu být zajímavý. Potřebu vymezovat a negovat. A co mne mrzí nejvíce specificky v mém oboru, jsou tyto trendy provázené ještě závistí. Kde jsou lidé šťastní těšící se na svůj dům, mají někteří potřebu to štěstí a radost zadupat do země negací a strachem, který vyvolají. Často toto chování přichází i od nejbližší rodiny. „Když já nemám štěstí, nechci abys měl štěstí i ty.“ Zvláštní a smutné.

Naopak třetí kategorii rozumím beze zbytku. Nepoctivost, která se nepovedla, vedla některé ke vzteku. A internet je jim místem úlevy. Myslí, že když pomluví práci ES, poškodí naše výsledky a cítí se lépe. Takové příspěvky nemají nic společného s pravdou.

Ne vše, co si na internetu přečtete, je pravda. Podle agentury je dokonce 97 % příspěvků falešných. Psané ze závisti, konkurenční frustrace, či jednoduše proto, že někomu nevyšel jeho nepoctivý záměr.

Důvod třetí: Jdeme mnohem dál nežli ostatní.

Důvodem třetím, proč občas můžete číst negativní příspěvky, je naše snaha o opravdu smysluplnou službu. Pro některé je podnikání o co nejsnazší cestě k vydělání peněz. Já si zvolil cestu, kdy se snažím vytvořit opravdu hodnotnou službu a opravdovou pomoc k vlastnímu bydlení. Na této cestě zvedáme rizika, kteří ostatní zvednou nechtějí. A občas jsme za tuto odvahu trestáni i neúspěchem.

Když stavitel rodinných domů nechá klienta, ať si přinese projekt, stavební povolení a vyřízenou hypotéku, hodně si zjednoduší práci. A významně tak sníží rizika chyby a tím i nespokojenosti. Zvolil sobě snadnou cestu.

V Ekonomkách se snažíme přinést fungující službu.

 • Hledáme pro své klienty pozemky. A neseme tak riziko, že hledání bude trvat dlouho a klient bude nespokojený. A víte co? Hledání pozemků je teď často opravdu dlouhé.

 • Projektujeme klientům domy na míru. Musíme spojit často protichůdná přání dvou klientů. To vše ještě zapasovat do rámce jejich bezpečné splátky.

 • Vyřizujeme pro své klienty stavební povolení. A stavební povolení nikdy neběží podle představ klienta. A obvykle ani podle představ našich. Každý špatně fungující úřad může být důvodem k nespokojenosti s naší prací.

 • No a pak jdeme vyřizovat hypotéku. Musíme nést nespokojenost s nedobře fungujícími bankami a zoufalou ČNB.

 • Často klientům půjčujeme své peníze, abychom mu odemkli financování, kde vlastní úspory schází. Když začnete půjčovat vlastní peníze, riskujete problémy s občasnými neplatiči. Řešit neplatiče znamená prakticky jistě tenzi a negativní příspěvky. A naprostá většina kritiky na nás padá od soudy odsouzených neplatičů.

Pokud bychom hledali pro sebe snadnou cestu, nic z tohoto bychom nedělali. Stejně jako většina jiných stavitelů nic podobného pro své klienty nedělá. Pokud žijeme sen o dokonalé službě, pak tyto kroky za své klienty ujít musíme. Jednoduše proto, že pak můžeme dát klientovi skvělý individuální projekt zdarma. Můžeme ho zbavit starostí jednání s úřady. A můžeme mu otevřít úroveň bankovního financování, kterou by jinak otevřít možné nebylo.

Zároveň jde o tisíce operací a spoustu možností nedorozumění, chyb a nespokojených komentářů.

Důvod čtvrtý: Stavíme opravdu hodně domů.

Jednoduše, kdo staví 500 domů za rok, má stokrát více příležitostí chybovat nežli ten, kdo staví domů 5.

Kdo staví domy 30 let udělal nepochybně více chyb nežli ten, kdo staví domy 3 roky.

V Česku, na Slovensku, ani v Polsku není druhý stavitel, který by stavěl srovnatelné množství domů. Kde průměrný stavitel postaví 5 domů za rok, v ES těchto postavíme 500. A s mnohem více domy může přicházet i více chyb. Bohužel. ?

Ze svých chyb se umíme učit. Čím déle svoji práci děláme, tím méně chybujeme. Jsem přesvědčený, že naše chybovost je o řád nižší nežli u běžných jiných stavitelů. I malé množství chyb na jednotce domu je u nás násobeno obrovským množstvím staveb. Velké množství stavěných domů činí Ekonomky fenoménem diskusí, rozhovorů a komentářů. To je nakonec důvod, proč se o našich chybách mluví více nežli o chybách jiných stavitelů. A upřímně je to tak zcela v pořádku. Každý, kdo chce být lídrem svého oboru, musí s tímto efektem přísnějšího pohledu počítat.

Důvod pátý: Fenomén utvrzování.

K otevřenému popsání tohoto pátého důvodu, jsem nakonec musel trochu odvahy hledat. ? 

Je to zvláštní fenomén utvrzování se. Fenomén, který ty méně chytré vede k ještě menší chytrosti. Někteří lidé tvrdí zjevnou hloupost. Na začátku dokonce tuší, že jejich názor je hloupostí. Pak jsou však stejně postiženými utvrzováni, že mají pravdu. A pro některé se tak hloupost stává novou realitou. Novou pravdou. Novou znalostí.

Kondenzační stopy letadel, tak někteří označují za práškování lidí proti plodnosti. Tak vzniklo silné hnutí antivaxerů. Později skupina lidí popírající válku a válečná zvěrstva na Ukrajině. Ti lidé nejsou dost chytří, aby se dokázali orientovat v dnešním informačně náročném světě. Jejich mikrobublina je z hlouposti nevyvede. Naopak utvrzuje je, že mají pravdu.

Stejně vznikla skupina odsouzených dlužníků ES. Na úrovni jednotlivce jasná věc. „Nevrátil jsem půjčené peníze, rok jsem nereagoval na výzvy, pochopitelně jsem skončil u soudu, soud mne shledal vinným a uvalil exekuci.“ Na úrovni jednotlivce snadné a pochopitelné. Když se takových výtečníků sejde několik začnou se navzájem utvrzovat, že jejich nepoctivost nebyla nepoctivostí. Že za jejich životní výsledky může někdo jiný:

 • blbá Evropská Unie
 • mizerný stát
 • zkorumpované soudy
 • prohnaný David Mencl

Obsloužili jsme v ES za 27 let přes 14.000 klientů. Pro každého nepoctivého je snadné v takto velké množině najít dalších 100 nepoctivých, kteří ho budou utvrzovat, že nepoctivý není on. A že je v pořádku nevrátit půjčky či nezaplatit. A že špatné soudy. A že liška podšitá Mencl. ? Když chcete, vždy najdete skupinu, která Vás utvrdí, v čem budete chtít.

Stále však jde o nedostatek informační inteligence. A ani opakovaně utvrzovaná hloupost se pravdou nestane. Čím dále člověk v této bublině setrvává, tím menší je jeho schopnost vnímat realitu.

Na podobné dynamice pak fungují výzvy k hromadným žalobám a výzvy k runu na média. Soudem odsouzený jedinec ví, že není v právu. Hledá tedy skupinu, ve které by se mohl schovat. Vyzývá ostatní, aby podali hromadnou žalobu. Neuvědomuje si, že se zase přidají jen ti stejní, kterým právo nesvědčí. Tedy po hromadné žalobě pak legračně volá malá skupina již soudy odsouzených.

Proto o hromadných žalobách 20 let čteme. A nikdy se žádná neudála. Jednoduše proto, že nakonec v té hromadě nebyl nikdo, komu by právo svědčilo. Kdo má pocit, že je v právu, nepotřebuje se schovávat v davu. Jednoduše podá svůj vlastní návrh k soudu. Na ES však nejsou podávány ani samostatné žaloby. Natož pak nějaká hromadná. ?

Když pochopí, že hromadná žaloba není cesta, začnou stejní lidé volat po médiích. Opět chtějí svůj nepoctivý příběh schovat za jiné a nevědí, že i ostatní utvrzovatelé ve skupině jsou stejně nepoctiví. Nevědí, že poctivého, abys lucernou hledal. Občas se ozve nějaký novinář: „Aha takto to je. Tak to je úplně jiná informace, nežli jsme dostali. Tak promiňte…“

Kdo je v právu, nepotřebuje se schovávat v davu. Kdo věří, že je v právu, snadno jedná svým vlastním jménem. 

Jsou lidé, kteří si nechali realitu ohnout utvrzováním stejně postižených. Proto je plný internet nesmyslů o očkování, ruské válce, čínskému viru a i ES.

A znovu protože děláme chyby

Skončím tím, čím jsem začal. Jsme terčem kritiky také proto, že děláme chyby. Tento druh příspěvků je vlastně poctivě jediný, který mne zajímá. Moment, kdy jsme nenaplnili očekávání klienta. Kdy jsme třeba neporozuměli. Příspěvky, které vznikly na základě naší chyby, nesou v sobě šanci poučení a růstu.

Děláme chyby. Chybujeme. Těch chyb není mnoho. A přesto nás každá jediná mrzí. A snad ta nejdůležitější věta z celého tohoto dlouhého Blogu: Každou chybu, kterou jsme kdy udělali, jsme udělali v dobré víře. Vždy hledáme ta nejlepší řešení pro své klienty. A někdy v dobré víře bohužel také chybujeme.

V mém oboru není doposud dosažitelná bezchybnost. Proto nezbývá nežli své chyby vidět a napravovat. A být v komunikaci poctivý a otevřený. A takové jsou Ekonomky pod mým vedením.

Tolik, milí přátelé, odpověď na otázku: Proč někdy čtete i negativní komentáře.

Zkušenost mne ukazuje, že naprostá většina problémů vzniká neporozuměním. Také proto jsem Vám podal toto velmi otevřené vysvětlení. A otevřený budu ke každé Vaší věcné otázce v komentářích. Kde si lidé naslouchají, kde komunikují, tam si lidé také rozumí.

Hezké dny, Váš David Mencl

Related Posts