Vážený pane guvernére, vážení páni viceguvernéři, 

po několika neúspěšných pokusech se Vám včera podařilo zneužít tíživé situace naší země a konečně nechat sami pro sebe schválit zákon, který do Vašich rukou svěřuje nebývalou moc. 

Je to pro Vás jistě důvod k velké oslavě. A zároveň je to velmi smutná zpráva pro naši zemi. Dovolte mi rekapitulaci šesti důvodů, proč je Váš úspěch zároveň trpkou prohrou Česka. 

1. Zvolili jste neslušný způsob 

Od roku 2017 jste se o schválení zákona pokusili celkem třikrát. Jde o zákon, kterým sami sobě navrhujete drasticky vyšší pravomoc principem banka sobě. 

Dvakrát o Vašem návrhu hlasovali poslanci a dvakrát tento Poslanecká sněmovna odmítla. Parlament ČR neshledal důvody k tomu svěřovat Vám ještě větší moc, než nyní máte. Poslanci opakovaně vyhodnotili současné pravomoce České národní banky za dostatečné. 

Vůle zvolených poslanců pro Vás nebyla žádnou hodnotou. Právnost tohoto státu pro Vás očividně nic neznamená. Zneužili jste nouzový stav, abyste dvakrát odmítnutý návrh násilně, bez řádného projednání a ve stínu jiných kritických témat nechali schválit. Místo konsenzu a porozumění jste využili tuto složitou situaci, obelhali poslance a přes zákulisní dohody znásilnili parlament. Pošlapáváte tak základy fungování státu položené našimi předky!

Dovolte mi příměr. Celá vesnice hasí hořící stodolu a Vy zatím těm s vědry v rukou vykrádáte domy. Požár se jednou uhasí a zůstanou ty vykradené domy. Stejně tak jednou Česko zvládne pandemii a Váš zákon už zůstane. Obrovská moc v rukou jednotlivců se sporným charakterem a bez jakékoli kontroly. 

Čím nejvíce v poslední době trpíme, je nedostatek úcty v právo a právní stát. Je děsivé, že ani jako nejvyšší instituce státu neváháte sáhnout po špinavé cestě, pokud splní Vaše cíle a pokud Vám přinese více moci. Kde může být morálka běžného občana, když ani tak společensky vážená osoba jako guvernér centrální banky nejde příkladem. 

A to je prvý důvod, proč je zákon o ČNB špatnou zprávou pro tuto zemi. Bez úcty k právu a právnímu státu jste neslušným způsobem prosadili sobě více moci. Prohloubili jste to prohnilé ve stávajícím systému. 

2. Je to z podstaty nesprávné 

Ve snaze získat pro sebe větší moc, jste obelhali poslance a podvedli tak celou zemi, kterou oni reprezentují. Obelhali jste je obrazem, že pokud Vám dají právo rozhodovat o tom, jaké budou v Česku hypotéky, ochráníte tak banky. Ve Vaší argumentaci jsou banky nedospělými dětmi a guvernér Rusnok otec, který je vede životem. Ve Vašem pohledu jsou banky hloupými tvory a Vy ti chytří. 

Výsledky však ukazují přesně opak. 

Jednotlivé banky mají precizní analytická oddělení a propracovaný systém řízení rizik. Každá banka se nachází v jiné situaci svého portfolia klientů a kapitálového zajištění. Každá banka dnes velmi detailně a přesně ke své situaci volí svoji míru rizika. A dělají to všechny banky velmi dobře. 

Že banky zvládají efektivně řídit rizika, potvrzují Vaše vlastní zprávy a informace získané z pozice bankovního dohledu. Že to dělají dobře, potvrdil stres test prováděný napříč EU, který naše banky označil za zdravé. Dokonce nejzdravější z celé Evropy. A konečně, že své riziko české banky řídí dobře potvrdila hypoteční krize v letech 2008–2009, ze které vyšly české banky jako krizí neohrožené. 

Snažíte se nesmyslně prosazovat myšlenky socialisticky řízeného plánovaného hospodářství, kdy hypotéka bude v každé bance stejným produktem, a kdy Vy rozhodnete, kdo v této zemi úvěr dostane a kdo ne. Vzali jste si moc, která Vám z podstaty nepatří. 

A to je druhý důvod, proč je schválení zákona o ČNB hodně špatnou zprávou. Pro naplnění vlastních mocenských ambicí a pro možnost vyřizovat si osobní účty, jste prolomili jeden z principů tržní ekonomiky. 

3. Vyšší moc ve svých rukách nepotřebujete 

Poslance jste také obelhali svým tvrzením, že větší moc jednoduše potřebujete. Že nutně potřebujete chránit zdraví již zdravých bankovních domů, volali jste naléhavě. Někteří tak mylně uvěřili, že neschválení zákona ohrozí bankovní systém. 

Jenže jste neříkali celou pravdu. Pomlčeli jste, že dávno máte dostatek nástrojů, jak bankovní systém řídit. Že i když jste neměli pravomoc parametry hypoték přímo nařizovat, tak jste vydávali důrazná doporučení. Banky doporučení nerespektující stihla hloubková kontrola. I bez platnosti zákona se banky nakonec dobrovolně Vašim doporučením podvolily, byť mnohá z těchto doporučení považovali ředitelé bank za mimořádně hloupá. Navíc často poškozující hypoteční trh, klienty bank i samotné banky. 

Ve vaší svaté válce jste nezdůraznili poslancům, že ČNB vždy měla nástroje k nařizovaní různých opatření bankám v případě vyhodnocení možných rizik. Vaše tvrzení, že potřebujete tento zákon k zajištění bezpečnosti bankovního trhu, bylo od počátku účelovou lží a manipulací.

A to je třetí důvod k velkému smutku. Proto, abyste naplnili svou neutuchající touhu po moci, jste obelhali Parlament České republiky. A co je nejhorší, už Vám to ani nepřijde divné. Přijde Vám to normální, odpovídající poměrům v zemi.

4. Už mnohokrát jste prokázali že hypotéčnímu trhu nerozumíte

Sebrali jste si pro sebe pravomoc nařizovat podmínky hypoték. Zároveň však několik let svými výsledky prokazujete nedostatek schopnosti k výkonu této pravomoci. 

Jste daleko od reálného klienta. Jste daleko od pochopení přesné situace jednotlivých bank. Nemáte analytické zázemí ani detailní znalost. Přesto trpíte představou, že rozhodováním od stolu budete umět lépe, co dělají jednotlivé banky samy. Neslyšíte to rádi, leč to je pohled papaláše. 

Kde banky řídí své riziko s přesností hodinářského mistra, Vy přicházíte a jednáte s hrubostí tesařského učně. Kde banky modelují postupy podle detailní momentální situace a stavu portfolia, Vy se na detaily neohlížíte. Vaše limity platí plošně pro všechny. Čert to vem, jestli to některé bance přiléhá více či méně.

Jeden střih, jedna velikost pro všechny. XXL – do té se vejdeme každý. To je elegance Vašich řešení, kterou nám už několik let předvádíte. 

5. Vaše výsledky jsou velmi špatné 

Vaše role v oblasti hypoték je role bankovního dohledu. Máte dohlížet na finanční zdraví jednotlivých bank. Máte jednat až tehdy, když je stabilita konkrétní banky v ohrožení. Rozhodně nemáte vytvářet produkty jednotlivých bankovních domů a rozhodně ne u bankovních domů naprosto stabilních. 

Dávno svoji roli dohledu překračujete. Dávno prosazujete svůj značný vliv na hypotéky v Česku. Proto také již několik let můžeme vidět, jak špatný je Váš zásah do hypoték. 

  • Prosadili jste naprosté zrušení 100% hypotéky. 
  • Zakázali jste dofinancovat 80% LTV hypotéky jinými produkty. 
  • Vymohli jste si ve většině bankovních domů zkrácení splatnosti hypotéky ze 40 na maximálně 30 let. 
  • Prosadili jste si parametry DTI a DSTI, které opět významně snížily dostupnost hypoték. 
  • Abyste poměrně záhy zjistili, že nucené zavedení těchto parametrů je úlet, a zase je zrušili. 

Svůj vnucovaný vliv na podobu hypotečních úvěrů jste nejprve vysvětlovali snahou snížit ceny bytů v Praze. Zamezit cenové bublině. Pro léčbu vysokých cen bytů v Praze jste zvolili plošné řešení, které nesmyslně zasáhlo i byty v regionech bez růstu cen – třeba na Tachovsku. S byty, které jste řešili, jste zmrzačili také hypotéky na rodinné domy či třeba pozemek v malé zapomenuté vesnici českého pohraničí. „Když se kácí les, létají třísky,” promluvil dřevorubec, kde měl mluvit hodinář. 

Jak se Vám podařilo snížit ceny bytů v Praze? Vůbec. Po celou dobu Vašich opatření byl nárůst cen nejvyšší. Mnohé jste poškodili a ničemu nepomohli. Na ceny bytů v Praze nemá vliv dostupnost hypotéky, ale málo stavěných bytů. 

Když se ukázalo, že na ceny bytů nemáte naprosto žádný vliv, tak s elegancí tanečníka přišel guvernér Rusnok s tím, že nejde o ceny bytů, ale o to chránit žadatele hypoték. Aby nežádali, když pak nebudou moci splácet. 

A výsledek Vaší ochrany mladých rodin?

  • Omezení 100% hypoték vystřelilo ceny nájmů. 
  • Už i střední třída ztrácí možnost pořízení vlastního bydlení a je uvězněna v nutnosti celý život platit vysoké nájmy. 
  • Vznikají velké realitní fondy zaměřené na nájemní bydlení. Ty postupně budou dále šponovat ceny nájmů. Nakonec také řada z Vás, páni guvernéři, vyděláváte na pronájmech.
  • Mnoho rodin již na vlastní bydlení nedosáhne a namísto splacení vlastního majetku, bude platit celý život nájem, a do důchodu odejdou jako nemajetné. 
  • Ty šťastnější mladé rodiny, které ještě na hypotéku dosáhnou, platí vlivem Vašich opatření splátku o 40 % vyšší než by platily, pokud byste se v hypotékách neangažovali. Chráníte rodiny tím, že je připravíte o hodně peněz. 

Vaše nízká odbornost a dosavadní špatné výsledky v oblasti hypoték jsou pátým důvodem, proč je přijetí zákona a vložení absolutní moci do Vašich rukou katastrofou pro naši zemi. 

6. Vaše filozofie je opovrženíhodná 

Vaše filozofie, kde chcete co nejvíce lidí udržet v drahých nájmech, je opovrženíhodná. Vaše kroky, které činí vlastní bydlení mladých rodin stále méně dostupné, je trestuhodné. 

Schováváte se za potřebu ochrany bankovního trhu. Ve skutečnosti však chráníte zdraví zcela zdravých bank. Abyste obětovali dostupnost bydlení v zemi, která má nejhůře dostupné vlastní bydlení v celé Evropě. 

Mluvíte o potřebě snižovat ceny bytů, abyste ve skutečnosti dosáhli jen dramatického zvýšení nájmů. 

Sami žijete v hojnosti. Váš pohled je pokřivený, nechápající život a potřeby běžné mladé rodiny. Ve Vaší výbavě naprosto schází vnímání základních pilířů šťastného života, šťastné rodiny, tedy spokojené společnosti. Jen ta může vytvořit fungující stát s dobrou vnitřní energií.

Vaše filozofie k bydlení je dlouhodobě nesprávná a škodlivá pro tuto zemi. A to je poslední šestý důvod, proč se poslanci čerstvě schválený zákon stane noční můrou naší budoucnosti. 

Zneužili jste nouzového stavu. Obelhali jste poslance i veřejnost. Uzmuli jste pro sebe moc i přes scházející schopnost ji rozumně používat. 

To vše jsou důvody, proč Vaši radost ze schválení zákona já sdílet nemohu. V době zuřící pandemie a nemocnic na pokraji zhroucení, jste podstrčili poslancům zákon, kterému nevěnovali pozornost. A je tak velkým paradoxem, že poslanci ČSSD, ANO, KSČM a SPD hlasovali pro mechanismus, který učiní bydlení mladých rodin mnohem hůře dostupné. Je smutným zjištěním, že právě tyto strany se nevědomky zpronevěřily nejvyšším zájmům svých voličů. 

Psal jsem Vám již v roce 2017 a zopakuji. Naše pohledy a životní filozofie se nemohou lišit více. Nerozumíte skutečným potřebám mladých rodin. Nechápete, že spokojené mladé rodiny vytvoří silnou střední třídu a spokojený stát. Ve svých věžích ze slonoviny nevíte nic o běžném životě. A svým nepochopením škodíte této zemi. 

Měl jsem velkou úctu k předchozím Bankovním radám. To byly doby, kdy funkce guvernéra  nebyla politickou trafikou. Doba, kdy se guvernéry stávali ti s úctou a odborností. A víte co ? Vaši předchůdci, respektovaní pro svoji morální a odbornou integritu, tento zákon vůbec nepotřebovali. A přesto je jejich odkaz o světelné roky lepší. 

Vaše Bankovní rada bohužel vznikla jinak nežli ty předchozí. Jste produktem politického obchodu, trafiky chcete li. Za vedení úřednické vlády byl jste odměněn funkcí guvernéra. Bohužel jste byl vždy více politik nežli ekonom. Proto Vám politické kličkování a politické handly jsou bližší nežli hypotéky. Neutěšená situace země Vám dala příležitost a Vy jste této využil. Je škoda, že Česká národní banka nedokázala být větším mravním vzorem, který tolik v dnešních dnech schází.

Bylo by pro mně pohodlné mávnou rukou a jít dál. Ale nemohu. Míra papaláštství v naší zemi přerostla mez, kdy již mlčet nemohu. Nesouhlasím s Vaší filozofií a opovrhuji cestou, kterou jste k přijetí zákona zvolili. Postavím se Vám s Vaší mocí a budu bojovat za právo každé mladé rodiny dobře bydlet.

Vážený pane guvernére, vážení páni více-guvernéři, ze všech sil se pokusím najít oporu k podání žaloby k Ústavnímu soudu, který požádám o zrušení zákona, který jste tak neslušným způsobem a podvodem na poslance ČR pro sebe získali. 

David Mencl

 

Bývalý guvernér ČNB Tůma rozjíždí realitní fond zaměřený na nájemní bydlení

https://archiv.ihned.cz/c7-66897580-i5k52-3dd4ed2bee0ba05