Vážení centrální bankéři,

píši Vám, jako muž rozlobený Vaším neodborným zásahem, kterým Vaše instituce škodí mladým rodinám a jejich možnosti bydlet.

Právo dobře bydlet je jedno ze základních lidských práv. Splácet svůj majetek místo nájmu je také mimořádně ekonomicky žádoucí, když právě vlastní majetek vytváří rozdíl mezi střední třídou a chudými.

Dobré bydlení je pak základem fungujících rodin. Fungující rodiny přinesou českému státu více dětí a později budoucích plátců daní. Jen více dětí může otočit nepříznivou demografickou křivku našeho národa. Rozumný stát a rozumná Centrální banka tedy dobré bydlení mladých rodin podporuje.

Bohužel však ve Vašich krocích rozum nevidím.

 

Máte pohled prominentů a bráníte mladým lidem ve vlastním bydlení

 

Kroky, které realizujete, brání mladým lidem v možnosti získat vlastní bydlení. Zničili jste možnost 100% hypotéky. Velmi silově prosazujete, aby banky půjčovaly jen 80% z ceny domu, či bytu.

Plat guvernéra ČNB je 500.000 Kč měsíčně. Nepochybuji, že z tohoto platu se šetří snadno. Přemýšlím, kdy naposledy jste odhlédli od tabulek a viděli nějakou opravdovou českou rodinu s reálným českým příjmem ? Pracuji pro ně každý den. Vím zcela jistě, že Vaše podmínka našetřit 20% z ceny domu uzamyká mnoho lidí na celý život v nájemním bydlení. Přemýšlím, zdali jde z Vaší strany o děsivý úmysl, či jen neznalost poměrů ve státě, kterému jste bankovní radou.

 

Jistě bydlíte ve svých domech a tak nevíte, že nájmy jsou v Česku opravdu vysoké. Pokud má mladá rodina platit vysoký nájem, běžný život, výchovu dětí a jejich rozvoj, je těžké šetřit.

 

Nutit mladé lidi našetřit 20% z ceny je stejné hloupé, jako jim radit utéci svému stínu. Pokud mladá rodina ušetří 10.000 Kč měsíčně, pak za rok má 120.000,-Kč Bohužel však za stejný rok vlivem inflace a rychlého růstu cen se pozemek v hodnotě 1 milionu zdraží o více jak 100.000,- a dům v hodnotě 3 miliony o minimálně dalších 100.000,-Kč. Tedy naše mladá rodina, která na Vaši radu šetří, výrazně snížila svoji životní úroveň a přesto je za rok šetření ke svému snu  ještě dále nežli na začátku byla. Čím déle šetří, tím hůře na tom mladí lidé budou. Tak neuvěřitelně hloupá je cesta, kterou mladým lidem nabízíte.

Ona to totiž žádná cesta doopravdy není. Což Vy nepochybně dobře víte.

 

Česko není jen Praha a letiště Václava Havla

 

 

K myšlence omezit hypotéky Vás vede prudký nárůst cen bytů. Ano, to se děje. Děje se to převážně v Praze a významně jen u bytů. Někdy mám pocit, že z naší země znáte jen Prahu a VIP salonek na letišti Václava Havla. V Česku je také mnoho malých měst, kde se ceny bytů zvyšují jen velmi pomalu, či vůbec. Chtěli jste řešit ceny bytů v Praze a použili, při své nabubřelosti, nástroj, který zasáhne celou zemi.

 

Byty nejsou domy. Chtěli jste řešit neúměrné zvyšování cen bytů a použili nástroj, který postihuje i výstavbu domů, kde k žádnému překotnému růstu cen nedochází.

 

Vaše řešení ničemu nepomůže a mnoho mladých rodin poškodí. Rozhodujete o věcech, kterým bohužel nerozumíte. Předpokládáte, že rychlý nárůst cen bytů v Praze je zaviněný příliš dostupnou hypotékou. Předpokládáte, že Vaše opatření ceny bytů sníží. Nic takového se nestane. Důvod vysokých cen bytů v Praze je v neschváleném územním plánu a nové místní stavební legislativě. Připravit stavbu bytového domu trvá dnes třikrát déle nežli před několika roky. V Praze se proto staví málo nových kvalitních bytů a ceny těch stávajících rychle rostou. Vaše omezení hypoték není lék. Cenám v Praze jste nepomohli a celému zbytku státu jste strašlivě uškodili.

 

Jeden příklad lepší nežli stovky slov

 

 

Rádi mluvíte o tom, jak ochraňujete žadatele o úvěr. Pojďme si tedy Vaši “ochranu” převést do příkladu.

Před Vaším zásahem splácela mladá rodina milionový pozemek a tří milionový dům splátkou 13.800,-Kč měsíčně. Po Vašem zásahu si může vzít jen hypotéku na 80% z ceny domu a zbytek financovat stavebním spořením. Celková splátka se tak zvýšila na 17.200,-Kč. Vaší “pomocí” se tak měsíční splátka v prvých letech zvýšila o 3.400,-Kč každý měsíc.

 

V otázce regulace hypoték jste učinili špatná rozhodnutí na základě nedobrého pochopení příčin současné situace. Tisíce rodin vlivem Vašeho nesprávného rozhodnutí platí za své financování více nežli dříve. Ani to Vám však nestačí. Chcete zakázat dofinancování a snažíte se o drastickou regulaci hypoték. Takovou regulaci, kde by 70% dnešních žadatelů úvěr nedostalo a která by v Česku učinila vlastní bydlení nejméně dostupné v Evropě.

 

Jak s větrnými mlýny

 

 

Naše filozofie se již nemohou lišit více.

Vy jste prospěšní elitám, které pronajímají byty. Devastací hypoték zapříčiníte nedostupnost  vlastního bydlení, velký růst nájmů. Hrstka již majetných bude ještě bohatší.

 

Statisíce mladých rodin naopak zcela devastujete. Snažíte se těmto sebrat možnost splácet vlastní majetek, nutíte tyto velkou část svého životního příjmu odevzdat elitám za nájem a sami nic nemít. Vaše kroky vedou, vážení centrálním bankéři, k vytváření lidí chudých, bez majetku a závislých.

 

Vždy budu usilovat o pravý opak. Všechnu svoji snahu upřu ke zmírňování nespravedlivého řádu, který vytváříte. Vždy budu hledat způsoby, jak činit mladým rodinám dobré bydlení dostupnější. Jen je mi velmi smutno, že na své cestě musím, jak s větrnými mlýny, bojovat s nekompetentní Centrální bankou.

 

David Mencl