Každý obor má někdy své Těžké časy. A je na nás, profesionálech, abychom se s nepřízní doby dokázali vyrovnat. Kdo se zajímáte o stavění domu může Vás oslovit, čím si obor v posledních měsících prošel. Nabízím malé nahlédnutí pod pokličku.


Jako vlna za vlnou

Každá ze situací, která stavebnictví za poslední dva roky postihla byla by sama o sobě velmi nepříjemná. Dohromady však spojily se do stavu naprosto vyčerpávajícího. Jeden průšvih se valí za druhým jako vlna za vlnou. Když se obor trochu nadechne, přiletí průšvih další. S překvapivou pravidelností a rytmem. Až na hranu úplného vyčerpání a hranici kolapsu.

Přesný plán

Představte si, že jste zvyklí vše přesně plánovat. V každém regionu prodáte jen tolik domů, kolik máte v místě výrobních kapacit. Na každý dům máte dohodnuté dodávky materiálů, zaplacené zálohy a domluvené pevné ceny. Měsíce předem víte přesně, jak Vám půjdou jednotlivé profese ze stavby na stavbu. Jak půjdou elektrikáři, jak sádrokartonáři, jak fasádníci, kdy nastoupí dodavatel strojních betonových podlah. Kdy budete na kterém domě potřebovat své obkladače.

Předem vidíte slabá kapacitní místa a máte dlouhé týdny možnost tyto řešit změnou pořadí prací. Vše plánujete s předstihem a velmi přesně. Plánujete s přesností na dny. Protože jinak 500 domů za rok postavit nemůžete.

A pak přišel Covid19

Krásné přesné plánování vyvedené na výkonných serverech se přes noc stalo bezcenným. Zavírání země. Omezení možnosti pochybu. Masivní karantény. To vše zničí jakýkoliv plán za pár hodin.

Zatížení pandemií nebylo rovnoměrné po celém Česku. V některých regionech se nás karantény našich řemeslníků dotkly jen zlehka. V jiných pak naprosto brutálně. V nejhorší čas jsme měli v jednom kraji 70% pracovníků staveb v karanténě najednou. A znovu a znovu. Stačilo, aby se v partě objevil někdo pozitivní a vyřadil nám na 14 dní celou skupinu. 🙁 Znovu. Znovu. Znovu.

Když jsme proměnné zadali do počítače vypadl nám jako výsledek naprostý kolaps. V určitý moment vrcholící pandemie již neměl mimořádně chytrý řídicí software žádná řešení.

Člověk je stále daleko nad možností strojů. 🙂 Kde už počítač nevěděl si mí kolegové manažeři staveb poradili. Práce o víkendech, přes svátky, výpomoc mezi státy, kde stavíme. Za cenu velkých nákladů přesouvání kapacit po celém Česku. Tak, že kluci z Olomouce stavěli v Aši a v Liberci, když bylo třeba.

Výsledkem toho nezměrného úsilí se běh staveb nezastavil.

Na extrémní situaci reagovali kolegové skutečně naprosto mimořádně. Nerezignovali. Hledali i ta naprosto nemožná řešení. A klientům ES v době, kdy celá země hybernovala v kovidovém šoku udrželi stavby v běhu. A probíhající stavby byly pro mnoho klientů v té době jedinou jejich radostí.

Ustáli jsme náročný rok 2020. Většina staveb končila jen s malými prodleními o proti původním harmonogramům. A já, velmi unavený, se těšil na klidný rok 2021. Protože trochu klidu jsme si po tom všem zasloužili. 🙂

Jako vlna za vlnou

Naprosté zhroucení dodavatelského řetězce

Jste li velkou firmou v dodávkách materiálů máte silnou jistotu. Ceny nasmlouvané. Dodávky garantované. Přednost v dodávkách, pokud by výrobce někde chviličku tlačila bota. Tedy o materiál není důvod se bát.

Platilo do března roku 2021.

Stín covidového roku pokročil. A vedle zdraví začal během jara ničit i co mnoho let dobře fungovalo. Nikdo jsme si neuměli představit, jak snadno může dojít k vykolejení trhu. K přetrhání dodavatelských vazeb. Jak snadno přestanou dohody a smlouvy platit, když se vše kolem hroutí.

Polystyrén to začal. Během jara se ukázalo, že jednoduše není možné koupit základní stavební izolant. Materiál, který je dnes v rodinném domě obsažený v množství hojném. Od podlah, přes izolaci základových pasů, přes fasádní zateplovací systémy. Postavit dům bez polystyrenu ukázalo se prakticky nemožné. A koupit polystyrén jednoduše nešlo.

Jen dva týdny po zmizení polystyrenu vyletěla cena stavební oceli. A opět stavět bez oceli nejde. Rychle následovalo naprosté zmizení dřeva z celé Evropy. Dřevo není. A tím pádem ani klíčové prvky jakými jsou krovy, příhradové vazníky, ale také třeba nábytkářské desky.

Rychle začala růst cena plastů a vše co s plasty souvisí. A s plasty toho v našich životech souvisí opravdu hodně. Vypínače, kabely, plastová okna.

V létě se projevil naprostý nedostatek střešních tašek a vše tak nějak symbolicky uzavřel naprostý nedostatek základních zdících systémů a v některých místech dokonce i štěrku. 🙂

Když mrzne úsměv na rtu

V reálném životě, pak máte na stavbě tesaře, ale nemáte pro ně materiál, ze kterého by mohli vyrobit krov. Až za několik týdnů dostanete materiál, zase nemáte tesaře, protože ti už mají být na jiné stavbě. Tedy máte nejprve prostoj a Vaši skvělí řemeslníci si nevydělají, abyste je za pět týdnů potřebovali na pěti stavbách najednou.

Na každý dům máme objednané krovy či příhradové vazníky, na konstrukci střechy, mnoho měsíců dopředu. Již v době výroby projektu potřebujeme znát výpočet statiky a také cenu do rozpočtu. Proto si zálohou blokujeme výrobní kapacitu a cenu až na rok předem.

Když během dubna 2021 mělo dojít k dodávkám těchto vazníků, oslovil mne dodavatel, že pokud budeme trvat na ceně musí okamžitě zkrachovat. Pokud budeme chtít vrátit zálohy na stovky objednaných domů musí opět okamžitě zkrachovat. No a konečně, že nově je schopný nám cenu místo roku garantovat jen sedm dní. Jednoduše neví za jakou cenu a zdali vůbec koupí za týden dřevo. Termíny dodávek se prodloužily ze třech týdnů na čtyři měsíce. Protekčně pro ES.


Když jste jako běžná firma v září objednala Ytong, dostali jste potvrzený termín dodání v březnu 2022. Tedy máte zakázku, dělníky na stavbě, solidní počasí, že můžete pracovat a schází Vám jediné – materiál ke zdění. Co horšího může stavitel zažít ? 🙁

Jako vlna za vlnou

Opět všechny domy postavíme

Doba, kterou prožíváme zničí mnoho firem. Vidím mnohé i velké stavitele v katastrofálních problémech. Vidím vlnu krachů, která projde oborem stavebnictví. Vidím bohužel také tisíce stavebníků, kteří přijdou o zálohy a záruky na své domy. Vidím hodně nešťastných lidí, kteří se svých vysněných domů nedočkají. 🙁

To nejdůležitější co si z posledních dvou let odnesu. Přes obrovskou nepřízeň, se skvělými lidmi kolem mne. S chutí nepodléhat vlivům. S hledáním mimořádných cest, opět všechny domy svým klientům postavíme. Dokázali jsme být pevným bodem v těžké době.

Byla to neuvěřitelná jízda. Zestárli jsme o deset let a kamarád Honza Černý výrobní ředitel Ekonomek o dvacet. 🙂 Ale obrovským nasazením všech manažerů staveb, každého řemeslníka na stavbě a také silou značky a kapitálu všechny domy i v tomto opravdu těžkém roce každému ze svých klientů předáme.

Je neuvěřitelné, že 80% našich staveb nebude mít prodlení žádné či jen malé do dvou měsíců. Ještě v červnu jsem byl přesvědčený, že všechny domy vykáží obrovské zpoždění v řádu dlouhých měsíců. Ještě v červnu se zdála obrovská prodlení nevyhnutelná. V ES stavíme zděné domy za nejkratší čas na trhu. 7 měsíců stavby nám nedává moc možnosti přehazovat pořadí prací jak dodávky materiálů umožňují. Přesto je výsledek nakonec mnohem lepší nežli čas ve kterém tento vznikal.

Těžké časy mají tu mimořádnou schopnost prověřit.

Dlouhá doba hojení

Jaký bude rok 2022 ? Upřímně věřím, že klidnější. Již dnes začíná dlouhá doba hojení. Dodávky polystyrénu byly prvé, které začaly vlnu výpadků. A dnes je polystyrén prvým materiálem, který se v termínech dodání vrací blíže k normálu.

Dřevo bude trvalým problém po řadu dalších let. Jde totiž o systémový problém, kdy spotřebováváme více dřeva nežli jsou roční přírůstky. Cena oceli se věřím trochu uklidní již během letošní zimy a stejně tak ceny plastů se stabilizují a již neporostou. Výrobci zdicích systémů měli rok na to, aby zvýšily kapacitu výroby a neopakovali svá selhání. Tedy věřím také v dostatek cihel v příštím roce.

Pro další roky nám tak zůstanou dva velké problémy. Nedostatek přepravních kapacit. Kdy máte zdivo na dvoře výrobce, ale nemáte jak ho dostat na stavbu. A problém kruciální s obrovským nedostatkem kvalitní pracovní síly. To je problém, který bude na Ekonomky dopadat méně nežli na celý obor. Půjde však o problém i tak naprosto zásadní bez snadného rychlého řešení. Problém, který bude dusit celou zemi.

Pár šedých vlasů za to stálo

Tedy ani ty další roky nebudou úplně snadné. Věřím však, že budou snazší nežli posledních osmnáct měsíců.

“Přibylo tě hodně šedivých vlasů.” říká mi teď často moje žena. Ano, šedivé vlasy jsou symbolem, který již zůstane. A zůstane také klid, který přinesla schopnost odolat nepřízni. A zůstane také hrdost na kvalitu lidí, kterou jsem kolem sebe opět našel. 🙂

V Ekonomkách se nám dařilo své klienty chránit před většinou toho děsného, co se v oboru dělo. Stres oboru byl naším stresem, nikoliv stresem našich klientů. A to je pro mne nejzásadnější moment celého příběhu.

Za to pár šedivých vlasů stálo.

Protože také naši klienti pracují v jiných oborech, které možná měly také své těžké časy, bylo důležité ke starostem jejich oborů nepřidávat jim starosti z jejich staveb domů. Nepochybuji vůbec, že existují profese, které musely projít ještě těžší zkouškou nežli stavebnictví. A můj respekt ke každému, kdo ve svém životě nerezignoval a s Těžkými časy se ze všech sil rval.

Děkuji klientům ES za podporu. Bez Vašeho pochopení by byla těžká doba ještě těžší. Vzájemná sepjatost a spolupráce otevírala cesty i tam kde žádné nebyly. Ať Vás výsledky těchto cest těší celé Vaše životy.

Děkuji svým kolegům za mimořádnou práci v mimořádné době. Těžký čas vždy ukáže pravé charaktery lidí. Jsem na Vás hrdý.

A všem v naší zemi přeji příště již jen snadné časy.

David Mencl


Related Posts