Ohlédnutí za rokem 2022 bude pro mne tentokrát méně radostné, než bych sobě, svým  kolegům a svým klientům přál. Byl to rok mimořádně těžký. Tak těžký, že stres a smutek prostoupily hluboko do nás. 

Kdybyste mně v lednu řekli, co za celý rok prožijeme, řekl bych vám bez zaváhání, že v takových podmínkách není možné, aby stavebnictví jako obor fungovalo. Kdybyste mně v lednu řekli, že nepůjde koupit ani ty nejzákladnější materiály, že na zdivo budeme čekat sedm měsíců, že stavební ocel nebude vůbec a později za trojnásobnou cenu. Že stavební dřevo bude na příděl a za nepředstavitelné ceny. Že ve středu nebudeme vědět, za jaké ceny budeme materiály nakupovat ve čtvrtek, natož za týden či měsíc. Kdybyste mi ukázali, co nás čeká, nevěřil bych. Nevěřil bych, že je to možné. Nevěřil bych, že stavět v takových podmínkách je vůbec možné. A přesto bylo.

Rozpad základního principu

Celý svůj profesní život jsem prožil ve světě solidních dohod velkých hráčů. Když se v oboru stanete podstatným a když je váš roční obrat blízko miliardě, otevřou se vám dveře velkého stavebnictví, které funguje jinak než to malé. Velké firmy mají s výrobci materiálů své speciální dohody. Objektové slevy, které jim umožňují nakupovat za mnohem nižší ceny. Garanci pevné ceny. A záruky rychlé dodávky. 

Tím, že mně výrobce zdiva garantuje dodávku na stavbu do čtyř dní, mohu stavbu plánovat s přesností na dny a nabídnout klientovi stavbu domu za sedm měsíců. Zatímco jiní stavitelé zděný dům staví měsíců dvanáct či osmnáct. V případě, že mi výrobci materiálu garantují cenu materiálu na deset měsíců dopředu, mohu svým klientům garantovat pevnou cenu domu. Garancí pevné ceny jsem pak mohl snadno vyřešit největší neduh svého oboru. 

Když se ale garance rozpadnou, zhroutí se naprosto vše.

Válka změnila vše

Věřil jsem desítky let, že mé děti vyrůstají v oblasti, kde se již válčit nikdy nebude. Že své životy prožijí se starostmi přiměřenými 21. století. Vidět zabité a unášené děti, zabíjené a znásilňované ženy. Vidět rozbombardovaná sídliště a nemocnice je pro mne naprostý šok. Vlastně jsem se z toho nedokázal za celý rok vzpamatovat. Zklamání z války, že se tato děje. Že mým dětem někdo vyhrožuje jadernou apokalypsou pro mne nakonec byla ta největší rána roku 2022. Rána, ze které se stále nemohu vzpamatovat. 🙁 

Válka pak měla absolutní dopad také na můj obor. Naprosté propojení světa způsobuje, že byť Česko není v přímé válce, naše hospodářství v mohla ohledech spadlo do režimu válečného průmyslu. 

Garantovat staré ceny znamenalo pro výrobce materiálu na těchto garantovaných dodávkách vydělat méně. Případné zvýšení cen vstupních nákladů znamenalo pokrýt částí své marže. Tato fixace cen pak umožnila velkým stavitelům účastnit se výběrových řízení. Jen když víte, za kolik nakoupíte materiál, můžete městu nabídnout cenu za postavení školy. Principem garance cen materiálu byla ochota výrobce na části dodávek vydělat méně. Tento princip fungoval, dokud byla dynamika cen v řádu nízkých jednotek procent za rok. 

Nejprve covid a později válka způsobily, že vstupní náklady výrobcům nerostly o obvyklých 5%, ale o vysoké desítky a někdy i stovky procent. Ve chvíli, kdy můj výrobce příhradových vazníků koupil dřevo za dvojnásobek ceny, nedokázal už dodržet smlouvou garantovanou cenu. Okamžitě by zkrachoval. Stejně tak výrobci zdiva, oken a izolací všeho druhu. Všechny výrobky ze dřeva a plastů. Později přišel i nárůst stavební ocele na cenu trojnásobnou ceně obvyklé. To když Rusko rozbombardovalo Azovstal, největšího výrobce stavební oceli v Evropě. 

Vstupní náklady se tedy změnily tak podstatně, že výrobci nebyli schopni garance cen dodržet. A popravdě by ani nebylo možné od nich tuto garanci spravedlivě požadovat. Požadovat dodržení cen by pro většinu výrobců stavebních materiálů znamenalo nevyhnutelnost krachu. 

Místo jasného garantovaného trhu jsme se přes noc ocitli v situaci, kdy jsme nevěděli, zdali materiály vůbec dostaneme. Pokud ano, bude to trvat měsíce. Objednávat a platit zálohy jsme museli hned. Cenu, za kterou dnes nakupujeme, jsme se však dozvěděli až o několik měsíců později při vyskladnění zboží. Realita dní psala silný kafkovský román.

Jizvy charakterů zůstanou

Válka je strašná. Dopady silné. Bohužel ale nelze vše svádět jen na válku. Tak snadný pohled nabídnout nemohu. Co covid začal a později válka zhoršila, znásobil později nedobrý charakter některých. A tak poslední vlna zdražování je více hnána nenasytností lidí nežli nevyhnutelností situace. 

”Těžká doba má schopnost odhalovat charaktery…”

V běžných časech se zdála být většina důležitých lidí v oboru lidmi kultivovanými a se solidní vnitřní morálkou. Nově se však zdá, že v některých případech šlo spíše o dojem předstíraný nežli opravdu vžitý. Jako by teprve extrémnost situace v některých probudila skrývané a opravdové charaktery. A tak dnes vidíme, že v některých případech ta hezky střižená saka z jemných látek oblékají více duši veksláka nežli státníka. 

Řada výrobců (a i stavitelů) dnes zvyšuje své ceny mnohem více, než je okolnosti nutí. Jednoduše se rozhodli využít extrémně špatné situace a vyždímat z ní další groše navíc. A na úkor druhých – to je nutné uvědomit si. 

Co dříve bylo neslušné, stalo se dnes možné. Co se dříve nedělalo, dnes se už bez ostychu děje. Doba u některých ukázala jizvy na charakterech. A tyto jizvy s námi budou dlouho. Celkově se obecná morálka v oboru skokem snížila. Návrat původní slušnosti bude trvat dekády. 🙁

Zůstali jsme rovní

Dodržet cenu pro nás bylo třicet let tou nejzákladnější hodnotou, o kterou jsme se opírali. Třicet let jsme s velkou hrdostí říkali, že se nikdy nestalo, abychom dohodnutou cenu nedodrželi. Situace, kdy se již udržení cen stalo nemožné, byla pro mne i mé kolegy bolestná. Ta bolest byla až fyzická. Jako bychom ztratili kus smyslu svého života. Situace tak bolestná, že někteří moji kolegové tento stres nezvládli a po třiceti letech svoji milovanou profesi opustili. 

Je mi alespoň malou útěchou, že i v této extrémní době jsme zůstali rovní. Kde jiní stavitelé zvyšovali své ceny o desítky procent a kde dvojka českého trhu zdražila své domy o 40 %, tam jsme my pro své klienty opravdu ”na krev” hledali řešení a ceny jsme u domů stavěných za rok 2022 zvýšili průměrně o 9 %. A bylo to výrazně nejnižší zvýšení oproti běžným zvýšením jiných stavitelů. Toto řešení bylo pro mne a mé kolegy tak těžké, že na to nechci už ani pomyslet. Stavět s nereálně nízkými rozpočty bylo utrpení. Přišlo nám však správné se o zátěž zvyšování cen se svými klienty rozdělit. V těžké době jsem učinil těžké rozhodnutí. A věřím, že se nikdy více nebude opakovat.

Chaos a improvizace, kde měl být plán

Jste-li velkým stavitelem, plánujete svá řemesla s velkou přesností na týdny a dlouhé měsíce předem. Na přesné využití řemeslníků pak prodáváte své domy v daných regionech. Právě možnost perfektně plánovat nasazení řemesel vám dává možnost být efektivní. Dobrého řemeslníka tedy dobře zaplatit a tím, že odstraníte prostoje, stavět domy za dobré ceny. Přesný plán je podstata vašeho fungování. 

Pak vám zdivo místo tří dní přijde za šest měsíců. A všechny plány nasazení této výrobní skupiny i všech následných řemesel se rozpadnou v prach. Místo solidního plánování se ocitáte v prostředí naprosté improvizace. 

Nechcete přitom rezignovat na kvalitu. Kvalita je totiž to poslední, co vám v této děsivé době zbylo. A tak po tom, co jste měsíce čekali na zdivo, ještě týdny čekáte na své nejlepší řemeslníky. Svému klientovi tedy musíte vysvětlit, že i když už má konečně materiál, stejně ještě musí chvilku počkat na ty nejlepší lidi.

Klaním se svým kolegům ve stavbě. A hluboce se klaním svým klientům.

Ani na vteřinu jsem nepochyboval, že i jiné obory prožily mimořádně těžký rok. Možná i těžší. Situace ve stavebnictví však letos byla extrémní.

Pokud bych se na poslední dva roky díval optikou svého běžného očekávání, nejspíše bych se zbláznil. Naštěstí nám Bůh dal rozum, abychom uměli svá očekávání přizpůsobit okolnostem. V takto přizpůsobeném pohledu byl výsledek tohoto roku nad očekávání dobrý. Všechny domy se postavily. I přes všechny okolnosti se stavěly velmi dobré a kvalitní domy. A co je pro mne největším překvapením, prodlení staveb bylo nakonec menší, než jaké bylo prodlení dodávek materiálů. 

Za to, že mohu napsat tato smířlivá slova na závěr, patří dík mým kolegům a také klientům. Hluboce se klaním před vytrvalostí, se kterou jsme se s nepřízní rvali. Před nikdy nekončící snahou sehnat materiály, které nejsou. Před snahou povolit cenám růst co nejméně. Bylo to období plné mimořádného stresu. Stresu, který nám bral schopnost dobře spát, který nám bral radost z naší práce. 

Obrovskou poklonu si zaslouží také mí klienti. Stejně jako já, pokud by mí klienti přišli do roku 2022 s očekáváním běžných let, bylo by těžké cokoliv postavit. Mám obrovské štěstí na kvalitu lidí, kterým stavím domy. A tak jsem ve svých klientech našel velké porozumění v situaci, ve které jsme společně ocitli. Našel jsem v nich velkou schopnost vnímat svět v souvislostech. Našel jsem velkou podporu tam, kde klidně mohla být nervozita. 

Odměnou mým kolegům, mně i mým klientům jsou domy, které jsme postavili. Každý z těch 533 skvělých domů postavených v roce 2022. Domy, které jsme doslova vyrvali době navzdory. Domy, které jsme ještě naposled postavili za ceny, za které již nikdy, nikdo jiný dům nepostaví. Všechny příští stavby budou již jen dražší. Odměnou jsou nám domy, které se stanou šťastnými domovy pro naše úžasné klienty. Tyto domy i klienty budeme navštěvovat ještě dlouhé desítky let. Budeme pomáhat s péčí o ně. A vždy si vzpomeneme, v jak těžké době jsme tyto domy dokázali postavit.

PF 2023

Vůbec nepochybuji, že bude příští rok nesrovnatelně snazší. Dodávky materiálů se na konci roku již začaly narovnávat a dodací termíny se výrazně zkracují. Také dynamika cen se postupně uklidňuje a ceny se zase stávají více předvídatelné. Věřím, že v nadcházejícím roce bude profese stavitele zase přinášet velkou radost mně i mým klientům. 

Přeji vám všem dobrý rok 2023. Ať nás všechny tento rok zanese do klidných vod. Přeji vám štěstí a radost každý den. 

David Mencl

Related Posts