Ekonomicky správná řešení

Bloumám vyprázdněným brněnským výstavištěm. Po tom, co před mnoha lety byla chlouba oboru. A dnes je se stejným názvem bezvýznamnou regionální výstavou. Prohlížím expozice na Brněnském Stavebním veletrhu. Všímám si opakujícího se výrazu ekonomicky správné řešení. Mluvím s těmi vystavovateli a uvědomuji si, že ten výraz je často stejně vyprázdněný jako samotné výstaviště. Jako ředitel Ekonomických staveb tak cítím potřebu vysvětlit, že přes naprosté prázdné nadužívání tohoto pojmu stále existují řešení ekonomicky správná. Jen pohled na ně není tak prostý, jak občas někdo čeká. Pokračování

Překlenovací půjčka nově

Poslední měsíce jsme zažili mnoho debat o službě překlenovacích půjček. Zanechme pro tuto chvíli stranou, zdali byly tyto diskuse vždy relevantní, ponechme stranou skutečné motivy těchto diskusí. Naslouchejme názorům bez ohledu na to, kdo tyto říká a s jakým úmylsem. Inspiraci můžeme nacházet  na překvapivých místech. Každá příležitost k dobré změně je cenná. Bez ohledu kdo a jaké okolnosti nám tuto příležitost přinesly. 

Pokračování