5 důvodů, proč jsme občas terčem

Soustředil jsem kolem sebe v Ekonomických stavbách mimořádně charakterní lidi. Pracujeme pro své klienty s nasazením a snahou pro maximální kvalitu naší služby. Naše pojetí kvality je chvílemi až fanatické. Když vyhodnotím všechny tyto předpoklady, očekával bych slávu Ekonomek hvězd se dotýkající. Tak tomu však není. Máme své klienty, kteří nám důvěřují. A zároveň se stáváme občasně terčem mediálních útoků. Jsem zvyklý hledat chyby sám u sebe. Nenadávám na nízkou odbornost médií či zlo některých. Hledám, kde sami zavdáváme příčiny k útokům, které pak musíme pracně vysvětlovat a odrážet. Přijměte vážení přátelé toto moje rozjímání o důvodech, proč jsme občas místo té nejlepší společnosti na světě terčem.

Pokračování

Neumíme být šedí

Ekonomky buď lidé milují, či je nemají rádi. Často přemýšlím, jak náš přístup vytváří tyto tak kontrastní energie. Jsme v myšlenkách výrazní. Přicházíme se silnými nápady a občas těmito provokujeme. Jsme úspěšní a oblíbení a zároveň svým úspěchem vytváříme u některých silné tenze.

Odborníci na budování firemních značek nám roky radí šeď. Radí nám být nevýraznou společností středního proudu. Šedá je firma, která nic výrazného nepřináší, ale také nikoho neprovokuje. Nepochybuji, že někdo moudrý již dávno spočetl, že cesta šedi je z pohledu ekonomické prosperity ta nejvýhodnější. Rozumím pohledu poradců. A zároveň jsem ve svém životě vždy hledal i hlubší smysl.

Pokračování

Ekonomicky správná řešení

Bloumám vyprázdněným brněnským výstavištěm. Po tom, co před mnoha lety byla chlouba oboru. A dnes je se stejným názvem bezvýznamnou regionální výstavou. Prohlížím expozice na Brněnském Stavebním veletrhu. Všímám si opakujícího se výrazu ekonomicky správné řešení. Mluvím s těmi vystavovateli a uvědomuji si, že ten výraz je často stejně vyprázdněný jako samotné výstaviště. Jako ředitel Ekonomických staveb tak cítím potřebu vysvětlit, že přes naprosté prázdné nadužívání tohoto pojmu stále existují řešení ekonomicky správná. Jen pohled na ně není tak prostý, jak občas někdo čeká. Pokračování

Překlenovací půjčka nově

Poslední měsíce jsme zažili mnoho debat o službě překlenovacích půjček. Zanechme pro tuto chvíli stranou, zdali byly tyto diskuse vždy relevantní, ponechme stranou skutečné motivy těchto diskusí. Naslouchejme názorům bez ohledu na to, kdo tyto říká a s jakým úmylsem. Inspiraci můžeme nacházet  na překvapivých místech. Každá příležitost k dobré změně je cenná. Bez ohledu kdo a jaké okolnosti nám tuto příležitost přinesly. 

Pokračování